Uppstartsmöte för dialog mellan kommunen och större företag

Hur kan Kramfors bli ännu attraktivare? Vilka frågor är viktiga att lösa för att både blir fler invånare och klara företagens kompetensbehov? Det var två av punkterna på ett första dialogmöte mellan kommunen och representanter för några av de största företagen i Kramfors.

Bakgrunden till mötet, som initierades av kommunen, var en tidigare diskussion i ett annat sammanhang om vilka utmaningar och möjligheter som är kopplade till klimatomställningen inom industrin.

– Mycket handlar om att behålla och attrahera arbetskraft, både för företagen och för kommunen som arbetsgivare, sa kommundirektören Peter Carlstedt som ledde mötet.

– Därför såg vi det som värdefullt att fördjupa dialogen kring detta, sa Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

Utmaningar och möjligheter

Peter Carlstedt redogjorde för Kramfors kommuns läge, bland annat när det gäller arbetslösheten – som för närvarande är låg –, födslotalen – som, i likhet med övriga riket är på rekordlåg nivå –, och det bekymmersamma i att sjunkande invånarantal ger ett svagare skatteunderlag. 

– Mot det kan vi ställa en väldigt god utveckling för besöksnäringen, där Höga Kustens starka varumärke är en bidragande faktor. Dessutom har vi sedan 2019 ökat rejält i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landet kommuner, påpekade Peter Carlstedt.

Företagen i Kramfors kommun går också bra. 

2021 och 2022 bäst i Västernorrland och senast hamnade Kramfors på tredje plats.

– Vi har inte haft några stora etableringar i kommunen på senare tid men företagen har tuffat på fint, både före, under och efter pandemin. Nu jobbar vi med flera kommunöverskridande projekt, både i Höga Kusten och Västernorrland, som syftar till ökad attraktionskraft för vår gemensamma kompetensförsörjning, sa näringslivschefen Andreas Telhammer.

Viktiga frågor

De företagsrepresentanter som var med på mötet beskrev var och en sin syn på situationen för deras företag och de hinder som finns för fortsatt tillväxt. 

Brist på kompetenser är generellt ett stort problem.

Dessutom pekades bland annat på värdet av att förskolor och skolor blir kvar, att vägstandarden måste förbättras, att kollektivtrafiken har stora brister, att det måste till fler attraktiva boenden, att det öppnas upp för husbyggande i strandnära lägen och att ett positivt besked om Gålåbron kommer snarast.

Det riktades också önskemål om att skolan snabbt och på ett bättre sätt ska jobba för att öka intresset för – och skapa utbildningar – inom det som rör främst AI.

– Somligt kan vi försöka förändra och förbättra själva och annat är sådant vi i vår tur måste driva på mot andra beslutsfattande organ för att få igenom, sa Peter Carlstedt.

Fortsatta möten

Nästa möte för den här konstellationen sker innan semestern.

– Genom att göra verkstad och jobba projektstyrt kan vi nog åstadkomma en del, menade Mondi Dynäs vd Magnus Kangas.

– Det är också viktigt att få träffas så här och diskutera frågor som är viktiga för oss alla. Annars blir man ofta sittande på sin egen kammare med funderingar, sa Anna–Lena Hörnfeldt, platschef på Folksam.

Malin Svanholm tryckte på hur angeläget det är med samarbete och samverkan.

– Tillsammans kan vi få mer tyngd och kraft bakom påverkansarbete, bland annat när det gäller kollektivtrafik och vägar. Vi såg ju hur värdefullt det var när vi med gemensamma krafter lyckades få förlängd trafikplikt för Höga Kusten Airport.

– Jag delar också Magnus Kangas inställning om att det ska göras verkstad. Det är högt prioriterat för den här gruppens fortsatta arbete.

Ett steg närmare nya bostäder på Babelsberg – “Läget är fantastiskt”

Markanvisningstiden för byggande av bostäder på och vid Babelsberg har passerat och entreprenören MW Bostad har lämnat in ett förslag. Kommunstyrelsen kommer i juni att fatta beslut om den vill gå vidare med intressenten.

– Vi behöver fler attraktiva bostäder i Kramfors stad och Babelsberg är ett spännande område. Det är centralt, nära till service, handel, skolor och Resecentrum och med nya bostäder kan vi kombinera grönområden och kulturmiljöer med liv och rörelse, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Det som sker nu har sin grund i det gedigna arbete med en ny detaljplan som antogs för ett drygt år sedan.

”Både centralt och naturnära”

MW Bostad har tidigare byggt ett flerbostadshus med restauranglokaler på Limstagatan och vill nu även bygga bostäder på Babelsberg.

– Vi uppmärksammade den pågående planprocessen väldigt tidigt och har följt det med stort intresse under tiden den pågått. När den väl kom ut som markanvisningstävling så var det självklart för oss att vara med, säger bolagets vd Magnus Wiese.

– Läget är fantastiskt bra. Det är både centralt och naturnära samt att en del lägenheter även kommer få utsikt över viken och stora delar av Kramfors. Stora mervärden som kommer ge en otrolig boendemiljö.

Magnus Wiese vet att behovet av attraktiva bostäder är stort i Kramfors.

– Redan när vi byggde bostäder här för några år sedan insåg vi potentialen av området runt Babelsberg. Och det kändes som att det vore ett privilegium att få fortsätta byggnation på och runt berget. 

– Erfarenheten av den tidigare byggnationen gör att vi dels vet att marknaden är god och att vi har knutit en hel del kontakter med entreprenörer i och runt Kramfors, vilket underlättar vid fortsatt byggnation, säger Magnus Wiese.

Här är delar av MW Bostads förslag som är utformat i samarbete med Liljewall arkitekter:

”Natur- och kulturmiljö påverkas inte negativt”

Samhällsplanerare Stefan Välijeesiö kommenterar MW Bostads förslag så här:

– Förslaget är väl anpassat utifrån platsens förutsättningar och kommer göra Babelsberg till ett mysigt område! 

De ytor som kommer att bebyggas är grusytan ovanför förskolan, två villatomter som finns invid Willys parkering och en ny tomt som är i slänten invid kvarteret Snickaren. 

– Babelsbergs värdefulla natur- och kulturmiljö påverkas inte negativt. Tvärtom kommer den att tillgängliggöras, bland annat genom en ny gång- och cykelväg som anläggs mellan Drottninggatan och Babelsbergsgatan. Redan idag finns en upptrampad stig vilket betyder att människor gärna vill gena över berget, säger Stefan Välijeesiö.

MW Bostads förslag behandlas av kommunstyrelsen i juni.

Catrin slutade som kurator – utbildade sig till möbeltapetserare och startade eget

Catrin Bylund i Sjöland – mellan Ullånger och Docksta – är utbildad socionom och jobbade under många år som skolkurator. Men av hälsoskäl och känslan av att inte räcka till för de behov som fanns, gjorde att hon bestämde sig för att göra någonting helt annat.

Hon studerade till möbeltapetserare på Träakademien i Kramfors, tog sitt Gesällbrev i maj 2022 och driver nu CaBy Tapetseraverkstad.

– Det var ett av mitt livs bästa beslut, säger Catrin om det val hon gjorde för några år sedan.

– Jag mår mycket bättre idag och får dessutom ägna mig åt ett yrke där jag får utlopp för den skapandekraft och kreativitet som jag alltid burit på.

Numera får hon energi av jobbet. 

En skarp kontrast till det energidränage hon kände innan hon sadlade om.

– Det var meningsfullt och viktigt att få hjälpa människor att må bättre, men när du kommer till en gräns där belastningen blir för tung är det inte roligt längre.

Som egenföretagare och möbeltapetserare finns det också utmaningar och jobbet är bitvis fysiskt krävande.

– Men glädjen är stor över att kunna forma sin egen vardag och även här få hjälpa människor, men på ett annat sätt.

Samarbete med kollega

Catrin var en av nio som påbörjade utbildningen till möbeltapetserare 2020. Christina ”Kina” Scherman Granström började samtidigt. Hon har öppnat Sandslåns Tapetserarverkstad och hon och Catrin har ett bra samarbete.

– Jag har jobbat en del åt och hos ”Kina” och vi ska även dela på en monter på Höga Kusten Företagsmässa i Latbergshallen den 3–4 maj.

– Vi ser oss absolut inte som konkurrenter utan som kolleger, säger Catrin. 

Detsamma gäller kommunens tredje verksamma möbeltapetserare, Daniela Baumann i Nordingrå.

– Det finns utrymme för oss allihop. Och eftersom jag ännu inte hunnit inreda min tapetserarverkstad här hemma som jag vill ha den, fungerar det bra att delvis jobba på Sandslån.

Hon har även haft pop up–verksamhet i samband med den årliga bilträffen i Ullånger.

Hoppas träffa nya kunder på företagsmässan

Möbeltapetseraryrket är rätt brett. 

– Jag gillar att jobba med gamla möbler men också med att jobba i vinyl och läder. 

Att till exempel fixa säten till bilar, skotrar, motorcyklar och båtar.

– Där försöker jag nischa in mig en del, säger Catrin Bylund. Förhoppningsvis får jag kontakt med många nya kunder på Höga Kusten Företagsmässa där jag ska ha en monter.

Spara datumen för kommande företagsträffar

Näringsliv- och Planeringsavdelningen har preliminärt satt datum, tider och platser för ett antal företagsträffar under resten av året.

Mer information om teman och så vidare kommer senare.

29/5 kl. 11:30-13:00 Företagslunch på Hotell Kramm i Kramfors

28/8 kl. 07:45-09:15 Företagsfrukost på Höga Kusten Airport

3/10 kl. 07:30-09:00 Företagsfrukost i Kramfors

8/10 kl. 07:30-09:00 Företagsfrukost i Ullånger

13/11 kl. 17:30-20:00 Öppet Hus på Näringsliv och Planeringsavdelningen i Kramfors

Bilden är från vår senaste företagsfrukost på Hotell Kramm i mars.

Åsa har startat High Coast Guesthouse – hoppas dra nytt av stora industri- och vindkraftsprojekt

När flera hundra personer kommer till Kramfors kommun för att jobba i Mondi Dynäs Projekt Aurora och i stora vindkraftsprojekt, uppstår möjligheter till ökade intäkter för lokala företag.

Ett av dessa företag ägs av Åsa Nylén i Väja som öppnat High Coast Guesthouse, vägg i vägg med sitt eget hem.

– Jag känner att det är ett bra läge nu att satsa på det här, när det sker så mycket i vår kommun och när så många arbetare utifrån kommer att behöva boende, säger hon.

Det var i fjol som hon köpte parhuset intill hennes eget. 

– Den förre ägaren och jag hade en överenskommelse om att när den av oss ville sälja, skulle den andre få första tjing att köpa.

Anledningen till det var bland annat att värmesystemet får de båda husen är gemensamt.

– Och proppskåpet för båda husen sitter inne hos mig, säger Åsa.

Sex bäddar

När hon blev ägare även till grannhuset föddes tanken på att starta företag.

– Jag vet ju vilka stora industriprojekt som startat och det borde även finnas intresse hos turister att hyra ett boende som det här.

Åsa – som kommer från en företagarfamilj men aldrig haft ett eget företag – registrerade firman High Coast Guesthouse och inledde en renovering.

Ett av de tre sovrummen.

Vardagsrummet.

– Nu erbjuder jag boende med sex bäddar – tre rum med två sängar vardera – och gemensamt kök, vardagsrum och toalett. Och jag har enbart anlitat lokala hantverkare under renoveringen.

Hon ska, med hjälp av sin man, även se till att det blir fler parkeringsplatser i anslutning till gästhuset.

– För eventuella kunder som jobbar i Projekt Aurora på Mondi Dynäs blir det väldigt kort resväg. Det är ju bara några hundra meter härifrån och ned till fabriksområdet.

Företaget som bisyssla

Marknadsföringen av verksamheten ska dra i gång inom kort.

– Eftersom allt är nytt för mig har jag tagit råd och hjälp från familjemedlemmar, säger Åsa.

Företaget är tänkt att vara en bisyssla. Åsa är sedan 2007 operationssjuksköterska på Sollefteå sjukhus.

– Det jobbet kommer att gå bra att kombinera med High Coast Guesthouse.

Inspirerande och välbesökt företagsfrukost på Hotell Kramm

Stora vindkrafts- och industriprojekt har inletts i Kramfors kommun. Periodvis kommer långt över 1 000 personer utifrån att jobba med dessa och projekten kommer att pågå under flera år.

Hur kan det lokala näringslivet dra nytt av det? Om det handlade en stor del av morgonens välbesökta företagsfrukost på Hotell Kramm i Kramfors, arrangerad av Näringsliv- och Planeringsavdelningen på kommunen och Kramfors Handel.

Representanter för Mondi Dynäs berättade om sitt Projekt Aurora – läs mer om det här: https://magasin.kramfors.se/artiklar/mondi-dynas-moderniserar-sakrar-livslangden-pa-fabriken-med-minst-40-ar/ – som i olika steg kommer att leda till en modernisering och kapacitetshöjning av kraftpappersbruket och förlänger livslängden på det med minst 40 år. Projekt Aurora kommer även att innebära ökad energieffektivitet, minska utsläppen till luft och vatten och förbättra virkesutnyttjandet. 

Vi har tidigare skrivit om vilka möjligheter det kan få för företag i kommunen: https://magasin.kramfors.se/artiklar/projekt-dynas-aurora-har-inletts-skapar-mojligheter-till-intakter-for-lokala-foretag/

Dagens företagsfrukost förstärkte det budskapet.

Detsamma gäller de fyra, stora vindkraftsprojekt som ska ske fram till 2026 och där många människor kommer att vara verksamma i dem och bo på olika platser i kommunen.

Mer information om vindkraftsprojekten hittar du här: www.hcwind.se

– Vi vill med denna företagsfrukost ge företag i kommunen chans att sätta sig in i projektens storlek och vilken potential det finns att leverera varor och tjänster, sa näringslivschefen Andreas Telhammer.

Ingemar Jonsson.

I västra Ångermanland har man lång erfarenhet av stora vindkrafts- och vattenkraftsprojekt. Därför var Ingemar Jonsson, ordförande i Ramsele Edsele företagarförening, inbjuden för att ge råd om hur man kan skapa affärer när miljardinvesteringar görs i ens eget område.

– Det viktigaste som lokal företagare är att vara väl förberedd och att ställa sig frågan: Vill vi utnyttja möjligheterna som uppstår? Vill vi göra affärer? För det gäller att vara på tårna när det väl sätter igång.

– Den som är rustad, kan erbjuda bra service, kanske utöka och anpassa sitt sortiment och justera sina öppettiderna kan tjäna mycket på projekten.

Ingemar uppskattar att företagen i Ramsele och Edsele – som “varit på banan” – ökat sin omsättning med cirka 15-20 procent under projekttiden. För några har de positiva effekterna fortsatt även efteråt.

Företagsfrukosten, som besöktes av cirka 60 personer – majoriteten företagare från olika branscher och delar av kommunen – inleddes och avslutades med mingel.

Höga Kusten mot nästa nivå för att gemensamt attrahera kompetens

Under 2023 deltog Höga Kusten-kommunerna tillsammans med näringslivet på mässor och andra gemensamma aktiviteter för att locka ännu fler att jobba och leva i Höga Kusten.

Nu tar man sin samverkan till nästa nivå för att attrahera kompetens.

Med rekryteringsverktyget och CV-databasen Recruto kan arbetsgivare i Höga Kusten ta del av alla CV som kommer in via gemensamma rekryteringsaktiviteter.
Arbetsgivare kan även hänvisa medflyttare eller de som inte blivit erbjuden ett jobb att lägga in sitt CV på gemensamma rekryteringssidan. Något som varit efterfrågat från arbetsgivare som vill kunna dela CV med varandra för att öka möjligheterna till att rätt kompetens tar steget att flytta hit.
Rekryteringsverktyget testades på Jobbmässan Bazaren i Stockholm den 22-23 februari och resulterade i över 60 inkomna CV med intressanta kompetenser. Sen dess har det kommit in cirka 30 CV till och fler ska det bli efter planerade marknadsföringsaktiviteter och andra insatser för att locka kompetens till Höga Kusten. 
 
Stärka arbetsgivares rekryteringsmöjligheter

– Ett sånt här verktyg har saknats när vi tillsammans med företagen har marknadsfört jobben i Örnsköldsvik. Att vi nu tillsammans med övriga i regionen kan få testa Recruto kommer att gynna arbetsgivare i både Örnsköldsvik och övriga kommuner i Höga Kusten, säger Dennis Thydell, på Jobba & Lev Örnsköldsvik.

Han menar att detta är ett gott exempel på en samverkansplattform för arbetsgivare som kan bli modell för fler kommuner.
–  Vi såg i de aktiviteter vi gjorde gemensamt under förra året att många ville jobba och leva i Höga Kusten. Vi hoppas nu att detta ska stärka arbetsgivares möjligheter att rekrytera och samverka med andra som söker liknande kompetenser, säger Andreas Telhammer, näringslivschef Kramfors kommun.
Kommunen är projektägare för arbetet med att attrahera kompetens till Höga Kusten.  
 
Här finns rekryteringsverktyget
Vill du som arbetsgivare ansluta dig till systemet så finns info om rekryteringsverktyget här:
https://www.jobbaochlev.se/sv/hitta-kompetens
Gemensamma rekryteringssidan där intressenter lägger upp sitt CV finns här:
https://www.recruto.se/apps/portal/hogakusten/
På sidan kommer man även att kunna lägga upp bransch- och yrkesspecifika annonser, marknadsföra utbildningar, företagande och annat som lockar fler att ta steget till Höga Kusten.

En del av ett Leaderprojekt
Piloten med gemensam CV-databas genomförs som en del av Leader-projektet Din Lots till Höga Kusten. Projektet ska utveckla nya metoder för att attrahera kompetens till vår region. Rekryteringsverktyget och AI är digitala verktyg som ska användas i projektet. Men det ska även arbetas fram utvecklade metoder för samhällen på landsbygden att locka nya invånare. Erfarenheterna från Leaderprojektet, och samverkan under 2023, ska även bidra till en länsövergripande satsning för att attrahera internationell kompetens till regionen. Läs mer om det här: 
https://magasin.kramfors.se/artiklar/kramfors-ingar-i-ett-lansprojekt-for-att-attrahera-internationell-kompetens/
 

Stort intresse för Jobb- och utbildningsmässan på Ådalsskolan

Årets Jobb– och utbildningsmässa på Ådalsskolan i dag lockade över 40 företag, organisationer och kommunala verksamheter. Mässan är till både för kommunens alla gymnasielever och för arbetssökande.

Mässan är en del av entreprenörsveckan: https://magasin.kramfors.se/artiklar/entreprenorskapsveckan-engagerar-hela-gymnasiet/

En av de mest välbesökta montrarna var Polisens, där bland andra Hans Mellberg fanns på plats för att berätta om möjligheterna och förutsättningarna för att bli polis.

Hans Mellberg, Polisen.

– Intresset för vårt yrke ökar konstant och nationellt har vi mellan 8 000 och 10 000 sökande vid varje intag, som sker två gånger om året.

– Nu strävas det efter att utbilda poliser som kan bli kvar i de kommuner där de bor. Jag hoppas att det kan slå väl ut för det skulle ge en efterlängtad kontinuitet för oss, sa Hans Mellberg.

Stor variation

Variationen bland utställarna var stor. 

Allt ifrån industriföretag, försäkringsbolag och bussbolag till besöksnäringsföretag, hotell– och restauranger och vuxenutbildning.

– Behovet av kompetenser i vår bransch bara ökar, sa Marcus Löfroth på Björkuddens Hotell & Restaurang och Hotell Höga Kusten.

Kramfors kommun marknadsförde bland annat behovet av barnskötare och undersköterskor.

Madelene Nyhlen, HR–enheten.

– Det behövs många till sommaren och vi tror och hoppas att vi ska kunna hitta flera medarbetare här i dag, sa Madelene Nyhlen på HR–enheten.

Carl Sundström från Yrkesskolan Höga Kusten erbjöd information om en rad olika utbildningar. Till exempel möbeltapetserare, mätningstekniker och specialiserad undersköterska i demensvård.

– Det blåser positiva vindar för oss, inte minst när det gäller utökat samarbete med universiteten, sa Carl.

Jobb– och utbildningsmässan arrangerades av Ådalsskolan i samarbete med Arbetsförmedlingen, avdelningen Näringsliv & Planering samt HR–enheten.

Stort lyft för restaurangutbudet i Kramfors under de senaste åren

Konceptet Smakvandring – där gäster får gå mellan olika restauranger och testa olika rätter – har blivit en succé i Kramfors. Initiativet till det togs av Hotell Kramms restaurangchef Elin Altin och Kramfors Handels centrumutvecklare Frida Larsson tände på det direkt.

– Vi har hittills genomfört två fullbokade Smakvandringar och en Glöggvandring i jultid, säger Frida.

Nästa Smakvandring sker den 25 maj.

– Vi släppte biljetterna till den i fredags och redan är mer än hälften av biljetterna sålda, säger hon.

Själva grunden till succén har en naturlig förklaring; under de senaste åren har restaurangutbudet i Kramfors stad fått ett rejält lyft. 

Restaurang LAT, NC, Esa Sushi och Ådalen III/Ninjas har öppnat, Hotell Kramm har byggt om och öppnat Kiosken Pizza & Vin.

– Andra restauranger – som till exempel Norra Café på Resecentrum – har utvecklat sina verksamheter på olika sätt. Nivån på restaurangerna har höjts och kvaliteten på det som serveras har en så hög kvalitet att folk vill ut och njuta och pratar väl om det som de upplever. 

– Det är roligt och det ger hela stan en ökad attraktionskraft. Dessutom är jag väldigt glad för själva samarbetet! Smakvandringen är ett tydligt exempel på hur samverkan lyfter restaurangerna och tillsammans har vi lyckats skapa ett återkommande och uppskattat evenemang, säger Frida Larsson. 

Vill du som är företagare göra affärer på industri-och vindkraftsprojekten?

Mondi Dynäs Projekt Aurora och Renewable Power Capitals (RPC) fyra, stora vindkraftsprojekt i kommunen skapar unika möjligheter för många företag att göra affärer.

Det gäller inte bara leverantörer av tjänster till underentreprenörer utan även till exempel företag verksamma inom handel, restaurang, hotell och service.

* Vill du vara en av de företagare som drar nytta av dessa projekt?

* När pågår projekten, hur många personer kommer att vara involverade, hur länge stannar de?

* Finns det något att vinna på samverkan, samarbete och gemensamma aktiviteter?

* Hur ska jag tänka och agera som lokal företagare?

Kramfors kommun och Kramfors Handel bjuder in till en företagsfrukost torsdag den 21 mars på Hotell Kramm med tonvikt på information, inspiration och dialog.

Tid: 7:30 – 9:00 cirka, med program från kl. 8:00.

Plats: Kiosken Pizza & Vin, Hotell Kramm.

* Medverkar gör representanter för Mondi Dynäs, projektägare och entreprenörer för vindkraftsprojekten, Kramfors Handel och Näringsliv- & Planeringsavdelningen på kommunen.

* Ingemar Jonsson, ordförande i Ramsele/Edsele företagarförening berättar om hur företag och föreningar i västra Ångermanland framgångsrikt dragit nytta av stora vindkraftsprojekt och kraftverksbyggen under 15 år.

* Det blir gott om tid för frågor och dialog.

Frukosten är kostnadsfri.

Anmälan senast 19 mars till: foretagsservice@kramfors.se

För eventuella frågor, kontakta:

Marcus Grönlund, näringslivsutvecklare, tel 070-686 77 68, marcus.gronlund@kramfors.se

Frida Larsson, centrumutvecklare, tel 070-402 29 45, info@kramforshandel.se

Om magasin.kramfors.se

Detta är ett digitalt näringslivsmagasin med företagsnyheter, information, inspiration och råd från Kramfors kommun. Magasinet uppdateras kontinuerligt.

Ansvarig utgivare: Susanne Königson, susanne.konigson@kramfors.se
Kommunikatör/redaktör: Olof Wigren, olof.wigren@kramfors.se
Besöksadress: Näringslivsenheten, Torggatan 12, Kramfors.