Tomas Ledin och lokal entreprenör satsar på besöksnäring i Lövvik

Artisten och låtskrivaren Tomas Ledin har starka kopplingar till byn Lövvik i Norabygden. Nu har han och den lokale entreprenören Fredric Wedin startat ett gemensamt bolag, för att utveckla Sjöbodsvikens gästhamn i Lövvik till en ännu attraktivare plats i Höga Kusten.

­– Vi har initialt målat och fräschat upp och gjort andra små åtgärder. Men på sikt kommer vi bland annat att bygga restaurang, ett servicehus och uppföra stugor som gör att vi kan ta emot fler besökare, säger Fredric Wedin.

Gästhamnens sjöbod med uthyrningsstugor.

Han driver sedan tidigare Skulebergets Havscamping, Skulebergets Naturscen och bostadsbolaget Dockstabo i Docksta. 

– Jag har en hel del nytta av mina erfarenheter från dessa verksamheter. Besöksnäringen i det området har växt enormt på fem–tio år och det finns definitivt utrymme för fler satsningar.

Starka band till Lövvik

Tomas Ledin har starka kopplingar till Lövvik, vilket han berättat om åtskilliga gånger. 

Hans farmor och farfar bodde i byn och själv tillbringade han åtskilliga somrar i Lövvik som barn. Något som också inspirerade honom till hans hyllade platta Höga Kusten för ett antal år sedan.

Flera gånger sedan dess har Tomas uppträtt i Norabygden, både i Lövvik och Noraparken. Han är också engagerad i projektet Lövviks friluftsteater.

”Vi gör det här tillsammans”

– Tomas har mycket varma känslor för byn och jag ser stora likheter mellan förutsättningarna här och hur det var när jag började skapa Skulebergets Havscamping i Veåsand, säger Fredric Wedin.

Utsikt från Valkallen.

– På båda platserna passerar Högakustenleden förbi, det finns hav, det finns berg med underbar utsikt ­– här i Lövvik Valkallen, i Docksta Skuleberget och Getsvedjeberget – och vi har E4 alldeles intill.

Wedin och Ledin har startat ett gemensamt bolag: Sjöbodviken i Lövvik AB.

– Vi äger halva bolaget var och gör verkligen det här tillsammans, säger Fredric. Vi delar bolagets visioner och vi värnar om platsen.

Välskött och betydelsefull

Lövviks By och Idrottsföreningen har fram till nu ansvarat för driften av Lövviks gästhamn, som ägs av Kramfors kommun. Den består för närvarande av gästhamn och en sjöbod med två uthyrningsrum med vardera tre bäddar.

– Föreningen har gjort ett kanonjobb, poängterar Fredric Wedin. 

– För båtfolket är det här redan en omtyckt gästhamn och vi tar över någonting som både är välskött och som betyder mycket för många.

Sjöbodvikens gästhamn.

Det nya bolaget äger mark i Sjöbodviken och kommer successivt att genomföra de planer som finns för verksamheten.

– Både jag och Tomas tror att den här delen av Höga Kusten har stor potential att locka ännu fler besökare. Det vi gör här kan förhoppningsvis bidra till att Kramfors och Höga Kusten blir ännu populärare som destinationer, säger Fredric Wedin.

Fredric Wedin.

Fortsatt förbättring av företagsklimatet i Kramfors kommun

Företagsklimatet i Kramfors kommun fortsätter att förbättras. Det visar svaren i den årliga enkät som organisationen Svenskt Näringsliv gjort bland företag i kommunen. Genomsnittsbetyget är högre nu än 2021, då Kramfors klättrade 95 placeringar på rankingen.

2019 låg Kramfors kommun på plats 276 av 290 i Svenskt Näringslivs ranking. I fjol var placeringen 148.

Utifrån alla enkätsvar för årets ranking får Kramfors kommun medelbetyget 3,5, vilket är 0,1 procent bättre än 2021.

Betyget är högre än snittet för kommunerna i Västernorrland (3,3) – där Timrå (4,6) och Sollefteå (3,8) ligger högst – och det är även högre än riksgenomsnittet i Sverige.

”Företagens frågor i fokus”

– Jag är glad över att vårt långsiktiga och strategiska jobb att ge företagen bättre service och förutsättningar för att kunna utveckla sina verksamheter ger effekter i enkätresultaten, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi har tydligt pekat ut att vi sätter företagens frågor i fokus och vi tar till oss de synpunkter som finns i enkätsvaren för att höja oss inom alla områden. Vi fortsätter vår påbörjade resa tillsammans med det lokala näringslivet och för att stärka Kramfors som en kommun med starkt företagsklimat.

Höga betyg för myndighetsutövning

Bland punkterna där betygen ökat mest hör kommunpolitikers, tjänstemäns och allmänhetens attityder till företagande, kommunens service och bemötande och hur företagen upplever påverkan av brottslighet/otrygghet.

När det gäller kommunens myndighetsutövning – råd och vägledning vid tillståndsgivning, tillsyn och kontroll – ligger Kramfors högt över riksgenomsnittet.

Största minskningen – 0,4 procent – får tillgången på arbetskraft med relevant kompetens. Det är generellt en trend för hela landet.

Prioriterade områden

– Enkätresultatet, inklusive det sammanlagda omdömet, visar att vi ägnat oss åt rätt saker och att våra aktiviteter gett effekt, säger Susanne Königson, tillväxt- och näringslivschef.

– Det är energigivande att jobba nära näringslivet och vi har tagit fasta på de förbättringsförslag som vi har fått från företagare. Nu växlar vi upp tempot ytterligare.

Susanne pekar på några prioriterade områden för att nå målet Västernorrlands bästa företagsklimat 2025:

* Fortsatt arbete med kompetensförsörjning, både inom den egna kommunen och regionalt.

– Vi har nyss startat upp projektet Talangattraktion för kompensförsörjning tillsammans med de fyra Höga Kusten–kommunerna. Vi jobbar även tillsammans med bland andra Höga Kusten Industrigrupp, samt Leader Höga Kusten i projektet Bo, verka leva.

– Dessutom samverkar vi med utbildningsanordnare om bland annat utbildningsmöjligheter och lärlingsplatser.

* Mötesarenor (Näringslivsrådet, Höga Kusten Företagsmässa, företagarträffar med mera).

* Många företagsbesök och fortsatt satsning på kommunikation.

* Målmedvetet och pågående arbete med interna samarbeten och processer.

All information om enkäten

Här hittar du all information om Svenskt Näringslivsklimats enkät om företagsklimatet i Kramfors kommun 2022:

https://www.foretagsklimat.se/kramfors

– Det är fantastiskt roligt att utvecklingen i Kramfors fortsätter att vara positiv, säger den avgående regionchefen för Svenskt Näringsliv, Anna Hedensjö–Johansson.

Hon efterträds i augusti av Eva Nordlander, för närvarande vd för Almi Invest.

Totalt svarade 110 företag på enkäten. 

Företag inom sektorerna industri, handel, transport, besöksnäring och bygg hade högst svarsfrekvens. 43 procent av företagen som svarade har 1–5 anställda och 32 procent 6–26 anställda.

Rankingen för 2022, som bygger på årets enkät, släpps den 28 september.

Enligt Svenskt Näringsliv sysselsätter privata företag 5 190 personer i Kramfors kommun vilket genererar 1,5 miljarder kronor i skatteintäkter.

Kramfors kommun deltog på Arctic Game Week i Skellefteå

Sedan ett par år pågår ett försök att etablera Kramfors och Västernorrland som attraktivt för spelutveckling, bland annat genom projektet Qvarken Game Lab. Därför fanns representanter för Kramfors kommun på plats i Skellefteå under veckan när Arctic Game Week arrangerades.

Eventet i Skellefteå – staden där spelutvecklingen vuxit sig starkast i hela Norrland och utgör en egen industri – pågick onsdag–lördag och är en mötesplats för affärer, nätverkande och underhållning. Den omfattade även publika aktiviteten Nordsken med spel, kreativitet och kulturella utbyten.

Du kan läsa mer om Arctic Game Week här:

https://arcticgameweek.com

Bild från Arctic Game Week.

Växande industri

Kramfors kommun representerades i Skellefteå av Susanne Königson, tillväxt– och näringslivschef, och Jon Björkman (V), vice ordförande i kommunstyrelsen. 

Michael Stenmark (t v) och Fredrik Malmberg.

På plats fanns även Michael Stenmark från Nordingrå – grundare av Arctic Game Lab och en av dem som var med om att starta upp Arctic Game Week – som är en smått legendarisk person i spelbranschen. Han började sin karriär för 38 år sedan på Target Games, Sveriges första, moderna spelutvecklingsbolag. 

Michael är starkt delaktig i uppstarten av spelbyn i Jörn.  

Han har en liknande roll i uppbyggnaden av spelbyn på Nordingråvallen, med fokus på investerare och rekrytering av spelutvecklare

Läs mer om det projektet här:

https://kramfors.se/naringsliv–arbete/nyheter/nyheter—naringsliv–arbete/2021-11-24-satsning-i-nordingra-skapar-sysselsattning-och-okad-inflyttning.html

”Skapa ett ekosystem för spelindustrin i Kramfors”

– Spelindustrin växer snabbt i Norrland, säger Susanne Königson. 

– Besöket på Arctic Game Week och Nordsken har varit givande, intressant och kunskapshöjande för oss om vad spelbranschen handlar om. Den har givit många nya ingångar, insikter, kontakter och nätverk i spelindustrin.

Susanne Königson (t v) och Agnes Larsson.

Mötet med Agnes Larsson, vd för företaget Mojang som ligger bakom succéspelet Minecraft, var en av höjdpunkterna, liksom det med Fredrik Malmberg på Funcom som 2002 köpte rättigheterna till Conan. 

– Vi fick vara med om intressanta föreläsningar, personliga möten och ett besök på spelbyn i Jörn där vi träffade engagerade och idérika spelutvecklare, säger Jon Björkman.

– Det var också kul att jobba fysiskt tillsammans med deltagarna i Qvarken Game Lab, vilket vi inte haft möjlighet att göra tidigare på grund av pandemin.

Qvarken Game Lab är ett EU–projekt med finska och svenska aktörer; Österbottens förbund, Yrkeshögskolan Novia, Skellefteå Science City, fastighetsbolaget Centria, Åbo kommun och Kramfors kommun.

– Nu är vi mycket motiverade för att fortsätta den resa vi startat upp i Kramfors och Västernorrland. För Kramfors kommun är målet att skapa ett ekosystem för spelindustrin, säger Susanne Königson.

Här kan du läsa mer om Game On Mid Sweden där Kramfors kommun ingår:

https://www.kramfors.se/kommun–demokrati/nyheter/nyheter—kommun–demokrati/2020-08-26-kramfors-vill-etablera-sig-i-spelindustrin.html

https://www.kramfors.se/barn–utbildning/nyheter/nyheter—barn–utbildning/2020-12-28-kramfors-kommun-tar-nasta-steg-for-en-etablering-inom-spelutveckling.html

Rekordartat år för Mediateknik – aldrig förr grävts så många kilometer för fiber

2022 blir något av ett rekordår för Mediateknik.

– Jag vet inte om vi någonsin har grävt så många kilometer för fiber som vi kommer att göra i år, säger vd Anders Rodin.

Det handlar både om projekt över större områden och så kallade accessnät, som innebär att man kopplar samman abonnenter med telestationer.

Fyra projekt som startades i fjol och färdigställs under 2022 är:

* Herrskog – Gallsäter – Gambölen – E4–korset

* Klockestrand – Rystrand – Nyadal – Utvik

* Skullerstabölen – Grubbe

* Lugnvik – Träsk – Bålsjö – Gräta

– Några av dem har försenats av positiva problem. Vi har helt enkelt fått fler abonnenter än vi räknat med, vilket i sin tur innebär mer grävning, säger projektledaren Peter Styrman.

Flera nya projekt på väg att startas

Under 2022 startas följande projekt:

* Frånö– Svanö

* Högsta – Fiskja

* Salteå – Gavik

– När det gäller anslutningen mellan Lunde och Svanö gör vi den med en sjökabel samtidigt som Kramfors kommun bygger nytt avlopp. Det är en smidig samordning och bra för båda parter, säger Anders Rodin.

Under nästa år är det redan nu klart att följande projekt startas:

* Sunnanåker – Näs – Nordanåker – Ed

* Storvattnet – Nästvattnet

Ortssammanbindande nät

Gemensamt för flera av projekten är att Mediateknik sökt och beviljats bidrag från Tillväxtverket för att det är sådana projekt som inte är kommersiellt prioriterade.

– Det handlar om långa sträckor, få fastigheter och minimal chans att få lönsamhet utan bidrag. Men likväl är det viktigt att ge folk i glesbygd samma trygghet och möjligheter till fiber som den som bor i eller i närheten av stan eller tätorter, säger Anders Rodin.

De här projekten kallas för ortssammanbindande nät och bidrag ges till områden där det inte finns motsvarande infrastruktur.

– I Kramfors kommun började vi bygga fiber på allvar relativt sent, men sett ur den aspekten har det skett väldigt mycket under den senaste sjuårsperioden, säger Anders Rodin.

”Jobbar på metodiskt”

Idag har cirka 80 procent av alla hushåll i kommunen tillgång till bredband på minst 100 Mbit/sekund. Till 2025 är det nationella målet satt till att 98 procent ska ha bredband på minst 1 000 Mbit/sekund.

– Vi med vår ganska stora, geografiska yta och många fastigheter som ligger långt ifrån varandra, har förstås andra förutsättningar än mindre och folktätare kommuner. Men vi jobbar på metodiskt och söker hela tiden bidrag för att kunna ansluta fler, säger Peter Styrman.

Under pandemin har intresset från hushållen ökat för att ha tillgång till bredband.

– Fiber är driftsäkert och snabbt, säger Anders Rodin. Det gör att du kan använda all den nätbaserade service som finns och även kunna jobba på distans.

Under 2021 anslöt Mediateknik i genomsnitt ett villahushåll varannan dag.

– Trenden håller i sig även i år, säger Peter Styrman.

Krambo–projekt på Nordingråvallen

Bor du i områden där det saknas fiber?

Då kan du kontakta Mediateknik på www.mediateknik.com

– Ibland kan vi med lokala föreningars och eldsjälars hjälp skapa projekt som kan genomföras relativt snabbt. Så var till exempel fallet i Lunde under 2021, säger Anders Rodin.

Mediateknik skapar även bredbandlösningar för enskilda företag.

– Vi har dessutom via stadsnätet anslutit flera av Krambos fastigheter i stan och Ullånger och nu senast tre fastigheter på Nordingråvallen, säger Peter Styrman.

Nystart för Näringslivsrådet med ny sammansättning

Näringslivsrådet i Kramfors startades upp hösten 2019 och bestod då av representanter från företagarorganisationen Företagarna, tillsammans med företrädare för Kramfors kommun. Nu har det skett en nystart med en ny sammansättning av medlemmar, där alla företagarorganisationer i kommunen finns representerade.

– Vi hade vårt första möte nyligen och min känsla är mycket positiv, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Det finns en bredd, både i kompetenser och geografiskt, i den här gruppen som ger en stark dynamik. Jag uppfattar också att engagemanget hos alla är stort, viket i sin tur skapar bra förutsättningar för konstruktiva och viktiga diskussioner.

”En viktig mötesarena”

Näringslivsrådets främsta uppgift är att utveckla och diskutera mål på kort- och lång sikt, som leder till en attraktiv och livskraftig kommun för medborgare och näringsliv.

– Näringslivsrådet är en viktig mötesarena där politik, tjänstepersoner och näringslivet lär känna varandra och bidrar med sådan som ska göra att Kramfors når målsättningen Västernorrlands bästa företagsklimat 2025, säger tillväxt– och näringslivschefen Susanne Königson.

– Företagarorganisationen Företagarna var med i uppstarten och fram till i våras, men nu har det skett en förändring där samtliga företagarorganisationer i kommunen valt ut en representant som ingår i näringslivsrådet. Ambitionen är att deltagarna ska representera olika orter och olika branscher och vara starkt delaktiga i att vi tillsammans ska nå den satta målsättningen.

Uppdraget för deltagarna i Näringslivsrådet är att delat och aktivt verka för att… ”Kramfors kommun ska vara en plats där man vill utveckla, starta, driva och äga företag. Målbilden är fler nystartade företag, ökad tillväxt i befintliga företag, nya etableringar, hög företagsamhet, fler sysselsättningstillfällen, tillgång till arbetskraft och fler unga företagare. Vi ska tillsammans med företagare och andra aktörer driva frågor som är bra för Kramfors”. 

Näringslivsrådets sammansättning

Här är det nuvarande Näringslivsrådets sammansättning:

Johan Pettersson, Företagarna, Arnold Sundström, Småföretagarna Kramfors, Ann–Christin Larsson, Futura Kramfors, Stefan Andersson, Nora–Klockföretagarna, Anna Hellgren, Höga Kusten Turism, Torbjörn Ullsten, Höga Kusten Företagarna, Michael Stenmark, Nordingrå Intresse– och Företagarförening, Fredrik Högberg, Nylands Föreningsråd, Miriam Sundström, Nylands Engagerade i samarbete med Handel och Industri och Hans–Erik Näslund, Vibyggerå Byalag och företagarförening.

Kramfors Handels plats i rådet är vakant.

Kramfors kommun representeras av Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande, Jon Björkman (V), kommunstyrelsens vice ordförande, Ida Stafrin (C), oppositionsråd, Susanne Königson, tillväxt– och näringslivschef, samt Mikael Berggren, näringslivsutvecklare.

Summercamp spelutveckling -gemensam satsning för framtida rekrytering till dataspelsbranchen

Under åtta veckor i sommar ges unga i åldrarna 18-29 år möjlighet att lära sig grunderna i hur ett dataspel utvecklas. Bakom initiativet står Hola Folkhögskola (Region Västernorrland) som samarbetar med Kramfors kommun, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet. Målet med Summercamp är att bryta utanförskap och skapa utbildnings- och arbetstillfällen för unga vuxna i Kramfors med omnejd.

En av arbetsmarknadens största utmaningar är att finna, motivera och stärka unga vuxna som av olika skäl har hamnat i passivitet och riskerar eller är i långtidsarbetslöshet. De behöver stöd med att finna motivation och en inriktning till att närma sig arbete eller studier. 

Fördomsfri CV (FCV Sverige) är en samhällsaktör som kan ses som en kreativ lots eller en fyr som lyser upp osynliga, otraditionella vägar för unga vuxna att hitta sitt sammanhang och sin plats på arbetsmarknaden. FCV tog fram ett koncept med Bodens och Luleå kommun 2021 som kallas Summercamp och som genomfördes med fantastiskt resultat. 

Konceptet erbjuder något som målgruppen tycker är roligt och motiverande; att spela och utveckla dataspel. Nu ska konceptet testas på Hola Folkhögskola i Kramfors kommun. Hola Folkhögskola bedriver bland annat en två-årig kvalificerad eftergymnasial utbildning i Indiespelutveckling. 

Attraktivt innehåll

– Vi vill matcha en spännande, snabbt växande spelvärld med innovativa, kreativa talanger som just nu av olika skäl har hamnat i passivitet och riskerar eller är i långtidsarbetslöshet, säger Lea Kinnunen, rektor på Hola Folkhögskola. 

– Om man ska få målgruppen motiverad och intresserad av att studera krävs ett attraktivt innehåll. Vi vill tillsammans med FCV utveckla konceptet som kan vara en väg för unga vuxna arbetslösa att hitta en sysselsättning och så småningom ett attraktivt yrke. Kreativt skapande leder inte enbart till en färdig produkt, det är också är en läkande och utvecklande process hos individen som genomför den. 

Ungdomsarbetslösheten i Kramfors kommun i mars månad 2022 var 14,2 procent för ungdomar 18-24 år. 
– Vi ser ett ökat tryck med allt fler unga som behöver hjälp att hitta vägen till studier och/eller till egen försörjning, säger Patric Lockner, Arbetsförmedlingen 

– Vår förhoppning är att fler unga upptäcker hur intressant branschen är. Summercamp är ett ypperligt tillfälle att testa vad utbildningen innehåller och väcka intresset för att vilja bidra till dataspelsutvecklingsarbetet, säger Jon Björkman (V), kommunstyrelsens vice ordförande i Kramfors kommun.

– Det är en fantastisk möjlighet för våra unga och vi är gärna med som möjliggörare för ett bra genomförande, säger Tommy Laurell, enhetschef för Arbetsmarknadsenheten på Kramfors kommun.

Bredare rekryteringsbas

Kramfors kommun har för avsikt att bryta en negativ trend genom att satsa på att stimulera etableringen av fler jobb inom den privata sektorn. 

– Sedan ett antal år har Kramfors kommun aktivt arbeta med att successivt bygga upp ett ekosystem för dataspelsindustrin, säger Susanne Königson, tillväxt- och näringslivschef på Kramfors kommun.

– Dataspelsatsningen med arbetsnamnet High Coast Game Lab har målsättningen att inom fem år generera 200 nya jobb och lika många utbildningsplatser inom spelbranschen. Vi behöver en bredare rekryteringsbas till en stor och viktig tillväxtbransch.

Målgruppen är unga vuxna (18 – 29 år) som inte etablerat sig på arbetsmarknaden och inte har fullföljd gymnasieutbildning. Hen kan av olika skäl ha hamnat i passivitet och riskerar eller är i långtidsarbetslöshet, och varken jobbar eller studerar. 

Läs mer om Summercamp här:

https://www.rvn.se/sv/Folkhogskolor/Hola-folkhogskola/kursutbud/sommarkurser2/indiespelutveckling—introduktionskurs/

Boende, jobb och livskvalitet i Kramfors marknadsförs i Mälardalen

Kramfors – mitt i Höga Kusten – är en av Sveriges vackraste kommuner. Nu marknadsför vi boende, jobb och livskvalitet mot invånare i Mälardalen. Första tillfället blir den 27 maj, i samband med kultbandet Nylands Järns spelning på Lilla Cirkus på Djurgården i Stockholm.

– Vi har så mycket som är attraktivt. Bland annat en unik och fantastisk natur och många spännande företag som söker kompetenser, säger Susanne Königson, tillväxt– och näringslivschef.

– Trenden är att allt fler unga människor söker sig från Stockholm för att bygga sig en framtid i mindre städer och på landsbygden. Vi tycker att Kramfors kommun bör vara ett lockande val för dem.

Kulturutvecklaren Karin Högström är en av dem som kommer att vara med på Lilla Cirkus.

– Kramfors och Höga Kusten har ett brokigt och roligt kulturliv som är en enorm tillgång för oss som bor här och för våra besökare. Därför känns det så kul att få göra den här insatsen tillsammans med musikerna i Nylands Järn, säger hon. 

– Här i Höga Kusten bor många konstnärer, musiker och andra kulturarbetare. Vi vill gärna bli fler!

27 maj kl. 16.00 – 19.00

Fredag den 27 maj kl. 16.00 – 19.00 finns representanter från Kramfors kommun på Lilla Cirkus för att träffa potentiella inflyttare och hemvändare.

– Det sker i samband med att Nylands Järn uppträder där på kvällen, säger Marie Böhlin, projektledare på samhällsavdelningen.

– Vi sprider information om vår aktivitet både i Dagens Nyheter, våra egna kanaler och på sociala medier och hoppas kunna träffa många nyfikna personer som är intresserade av Kramfors och Höga Kusten och kan tänka sig att bo här. Sedan finns det nog även dem som flyttat från Kramfors till Stockholm en gång som kan tänka sig att vända tillbaka.

Även Höga Kusten Turistservice kommer att vara med på Lilla Cirkus den 27 maj.

En trio från Kramfors kommun som kommer att vara på plats på Lilla Cirkus den 27 maj. Fr v kulturutvecklaren Karin Högström, samhällsplaneraren Clara Rosander Sjöberg och projektledaren Marie Böhlin.

Rekryterings– och utbildningsmässa 2–3 juni

Den 2–3 juni är Kramfors kommun på nytt i Stockholm. Då tillsammans med lokala företag och Arbetsförmedlingen på rekryterings– och utbildningsmässan Bazaren på Waterfront.

– Flera av de företag som är verksamma i vår kommun satsar stort och vill utveckla sina verksamheter. Därför ser också vi det som angeläget att vara med och bidra till att de kan hitta de kompetenser de söker och för att visa på fördelarna på att bo i vår kommun, säger Susanne Königson.

Läs mer om Bazaren här:https://www.regionstockholm.se/bazaren

Ny utmaning för Caroline Strindlund – positiv till den lokala handelns framtid

Hösten 2016 anställdes Caroline Strindlund som centrumutvecklare på Kramfors Handel. Nu lämnar hon det uppdraget för att bli centrumutvecklare för Malmö Citysamverkan.

Men hon tror att den lokala handeln i Kramfors kommun har goda möjligheter att behålla sin attraktionskraft.

– Närheten till det mesta och att vi inte satsat på externa handelsplatser ser jag som stora fördelar, säger hon.

Född och uppvuxen i Kramfors kom Caroline tillbaka till stan sedan hon bland annat studerat och jobbat i besöksnäringsprojekt i Östersund.

– Meningen var att jag skulle jobba för SEB i Sundsvall men när jag fick veta att Kramfors Handel sökte ny centrumutvecklare sökte jag det och fick det.

Hon kan se tillbaka på nästan sex år av utvecklingsarbete, omvärldsanalyser, kontaktskapande och olika event för att stimulera till ökad handel i kommunen.

– Å ena sidan har jag jobbat mycket ensam, men jag har å andra sidan haft väldigt många möten och samtal med människor varje arbetsdag. Till en början var det viktigt att bygga upp ett stort kontaktnät och skapa relationer till handlarna, säger Caroline.

Positiv utveckling för Kramkortet

Hon kan bland annat se tillbaka på en väldigt god utveckling för Kramkortet, som är Kramfors Handels eget presentkort för sina medlemsföretag.

– Vi införde det för några år sedan och nu har vi över 70 anslutna butiker, caféer, restauranger och hotell över hela kommunen. Kramkortet genererar till 100 procent intäkter till den lokala handeln och omsättningen ökar för varje år.

Andra exempel på lyckade satsningar är olika event i Gallerian Christoffer, sommar– och julskyltningen och de sponsrade företagskråkorna som är utplacerade i stan från vår till höst.

– Kramfors är en liten stad men med ett ganska bra utbud av butiker. Att vi har det mesta koncentrerat till stadskärnan, även våra tre livsmedelsbutiker, upplever jag som en styrka. 

– Det finns alltid sådant man önskar sig, som vissa typer av butiker. Men med de pågående planerna på att skapa en ännu trivsammare miljö i stadskärnan, kan nog fler inspireras till att starta verksamheter och etablera sig här.

Alla gör ett viktigt jobb

Caroline berömmer även det som orterna utanför stan gör för s i n lokala handel.

– Allt som sker där, och det som görs för att stärka handeln i stan, är betydelsefullt för helheten. Både för invånarna i kommunen och för besökare, säger hon och menar att det är angeläget att lokala fastighetsägare strävar efter att fylla tomma handelslokaler och verka för att få fler verksamheter till stan.

– Det mesta är ett tillsammansarbete och om engagemanget är starkt hos alla kommer det att leda till bra saker.

Nu lämnar alltså Caroline Strindlund Kramfors för Malmö.

– En stor utmaning och omställning för mig, men jag har flera goda vänner i Malmö och jag kommer att ha stor nytta av de erfarenheter jag skaffat mig under åren på Kramfors Handel. Kramfors kommer även i fortsättningen att ha en stort plats i mitt hjärta.

Publikrekord för Höga Kusten Företagsmässa och många positiva reaktioner

Över 5 000 besökare, nöjda utställare och många positiva reaktioner om kraften och engagemanget hos de lokala företagen.
Höga Kusten Företagsmässa 2022 i Kramfors Tennishall blev en stor framgång.

Alla monterplatser var bokade långt i förväg och det framgick med all önskvärd tydlighet att samarrangemanget mellan Kramfors kommun och Sollefteå kommun uppskattades, både av utställarna och besökarna.

Mässansvariga Mikael Berggren och Karin Högström.


– Dels är det här en mycket viktigt mötesplats för att göra affärer och knyta nya kontakter mellan företag, dels har pandemin gjort att många längtade efter att träffa varandra och uppleva en folkfest igen, säger Mikael Berggren, näringslivsutvecklare på Kramfors kommun.
Han och kollegan Karin Högström, kulturutvecklare, var huvudansvariga för mässan.
– Det var en fin bredd på utställarna, branschmässigt och geografiskt. Allt ifrån industri– och tjänsteföretag till mathantverkare. Och det var glädjande att så många utställare från Sollefteå fanns representerade här i Kramfors, säger Karin Högström.

Johan Andersson (C) och Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande i Sollefteå respektive Kramfors.


Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande i Kramfors, är inne på samma linje.
– Det var väldigt intressant att träffa så många engagerade företagare från båda kommunerna. Den branschbredd som fanns bland utställarna var imponerande. Höga Kusten Företagsmässa är viktig både för det lokala näringslivet och invånarna, säger hon.
Malins kollega Johan Andersson (C), kommunstyrelsens ordförande i Sollefteå, kommenterar:
– Vilket fantastiskt arrangemang jag upplevde på plats och så roligt att montrarna var fullbokade och att företagen i både Kramfors och Sollefteå visat ett så stort intresse.
– Jag uppskattar verkligen att vi gör detta tillsammans, Kramfors och Sollefteå, hand i hand både företag och kommuner. Tillsammans blir vi en starkare röst i regionen och en viktig arbetsmarknadsregion. Företagen i våra kommuner är jobbskaparna och det är jätteviktigt att vi tillsammans ständigt arbetar med att förbättra företagsklimatet.

Beröm för golvet och mässhallen
Mässan – som var öppen för allmänheten under två timmar på fredagseftermiddagen och hela lördagen – besöktes under fredagen bland andra av drygt 50 gymnasieelever från Ådalsskolan.
– De signaler jag fick från utställarna var att det var uppskattat. Eleverna fick bekanta sig med lokala företag vilket säkert kan ge vissa effekter på kompetensförsörjningen framöver, säger Mikael Berggren. Det finns gott om intressanta jobb i kommunerna, både nu och flera år framöver.
Inför mässan investerade Kramfors kommun i ett helt nytt mässgolv till Kramfors Tennishall.
– Det gavs mycket beröm för golvet och för tennishallen som mässhall överhuvudtaget, säger Karin Högström. Och det kom spontana idéer om att arrangera andra typer av evenemang i den. Det vore kul, både för företag och invånare, om det genomförs fler mässor under året.
Mikael Berggren pekar på Kramfors geografiska läge som gynnsamt.
– Vi har Ådalsbanan och Botniabanan som gör att det går snabbt att åka hit med tåg från Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik. Och det är inte långt med bil eller buss från Sollefteå.

”Magisk energi”
2018 arrangerades Höga Kusten Företagsmässa för första gången, i Kramfors. 2019 genomfördes den i Sollefteå. Mässorna 2020 och 2021 ställdes in på grund av pandemin.

Susanne Königson, tillväxt- och näringslivschef på Kramfors kommun, och Thomas Östlund, näringslivsansvarig på Sollefteå kommun.


Thomas Östlund är näringslivsansvarig på Sollefteå kommun anser att Höga Kusten Företagsmässa har stor betydelse för näringslivet i de båda arrangörskommunerna.
– Och att känna den energi och stämning som utstrålade från mässan – luften formligen vibrerade av optimism och engagemang – var magisk, säger han.
Susanne Königson, tillväxt– och näringslivschef på Kramfors kommun, säger:
– Efter pandemin var mässan ett ypperligt tillfälle för företagare, företagens vänner och besökare att ses fysiskt. Det fanns en hög positiv energi i hallen och det var uppskattat att åter kunna mötas, skapa kontakter och göra affärer.
– Vi har en rad gynnsamma samarbeten med Sollefteå kommun, vi gör bra saker tillsammans och det kommer mera!

FOTNOT: 2023 arrangeras Höga Kusten Företagsmässa i Sollefteå och 2024 är den tillbaka i Kramfors.

Höga Kusten Företagsmässa och folkfest i Kramfors Tennishall

Över 90 företagsmontrar – både i Kramfors Tennishall och vid entréområdet på Kramfors IP – och tusentals besökare. Kommande fredag och lördag genomförs Höga Kusten Företagsmässa 2022.

– Det här är en viktig mötesplats för företag att skapa kontakter och göra affärer med varandra, men också att visa upp sig för allmänheten, säger mässansvariga Mikael Berggren och Karin Högström på Kramfors kommun.

Höga Kusten Företagsmässa är ett samarrangemang mellan Kramfors kommun och Sollefteå kommun. Premiären skedde i Kramfors 2018, sedan gick mässan i Sollefteå året därpå. 2020 och 2021 fick den ställas in på grund av pandemin.

– Intresset är därför extra stort denna gång, säger Mikael Berggren.

På fredagen är mässan endast öppen för utställare och företag mellan klockan 10.00 och 14.00. 

­– Men från kl. 14.00 fram till kl. 16.00 släpps allmänheten in. Det kan vara en bra idé för den som kan att besöka mässan då. Vi räknar med ordentligt mycket folk under lördagen då mässan är öppen för alla mellan kl. 10.00 och 16.00, säger Karin Högström.

Arrangörerna vädjar till dem som bor i stan att, om möjligt, lämna bilen hemma.

– Det kommer att behövas plats för massor av bilar för dem som kommer utifrån.

Vissa gator kommer att vara avstängda och trafik dirigeras om för att det ska fungera rent praktiskt.

Invigning på fredag kl. 14.00

Den officiella invigningen av mässan sker på fredag kl. 14.00 av de båda kommunstyrelseordföranden i respektive kommun; Malin Svanholm (S) från Kramfors och Johan Andersson (C) från Sollefteå.

– Kommunerna har också en gemensam monter, säger Mikael Berggren.

Efter invigningen kommer några av utställarna att intervjuas på scen av influencern La Linda – Linda Hörnfeldt Örnsköldsvik – som hjälper företagare att bygga sina personliga varumärken på sociala medier.

Karin Högström menar att det är en spännande bredd på utställarna, både geografiskt och branschmässigt.

– Det finns allt ifrån mathanverkare och hälsoföretag till industrier och utbildning. Och det är glädjande nog många företag med från Sollefteå kommun.

En del av företagen marknadsför sig på mässan för att söka arbetskraft. 

– Kompetensförsörjning är en viktig fråga för båda kommunerna och under fredagen kommer bland annat drygt 50 elever från Ådalsskolans gymnasium att vara på plats för att träffa företag som kan bli deras blivande arbetsgivare, säger Mikael Berggren.

Talanger uppträder

Lördagen, som alltså blir den stora besöksdagen, kommer de tre främsta bidragen i Kramfors Talangjakt att uppträda vid två tillfällen under dagen.

– Under eftermiddagen spelas också division III–matchen för herrar mellan Kramfors–Alliansen och Anundsjö. Butiker och restauranger i stan har specialerbjudanden och de som handlar i centrum kan lämna sitt kvitto i en låda på mässan och delta i en utlottning av presentkortet Kramkortet, säger Karin Högström.

First Hotel Kramm har restaurang med öl– och vinrättigheter i mässhallen och kommunala bostadsbolaget Krambo förlägger Krambodagen till ett tält intill mässentrén.

Läs mer om Höga Kusten Företagsmässa och se alla utställare på:

www.hogakustenforetagsmassa.se

Om magasin.kramfors.se

Detta är ett digitalt näringslivsmagasin med företagsnyheter, information, inspiration och råd från Kramfors kommun. Magasinet uppdateras kontinuerligt.

Ansvarig utgivare: Susanne Königson, susanne.konigson@kramfors.se
Kommunikatör/redaktör: Olof Wigren, olof.wigren@kramfors.se
Besöksadress: Näringslivsenheten, Torggatan 12, Kramfors.
Höga Kusten logotyp och länk