Åsa har startat High Coast Guesthouse – hoppas dra nytt av stora industri- och vindkraftsprojekt

När flera hundra personer kommer till Kramfors kommun för att jobba i Mondi Dynäs Projekt Aurora och i stora vindkraftsprojekt, uppstår möjligheter till ökade intäkter för lokala företag.

Ett av dessa företag ägs av Åsa Nylén i Väja som öppnat High Coast Guesthouse, vägg i vägg med sitt eget hem.

– Jag känner att det är ett bra läge nu att satsa på det här, när det sker så mycket i vår kommun och när så många arbetare utifrån kommer att behöva boende, säger hon.

Det var i fjol som hon köpte parhuset intill hennes eget. 

– Den förre ägaren och jag hade en överenskommelse om att när den av oss ville sälja, skulle den andre få första tjing att köpa.

Anledningen till det var bland annat att värmesystemet får de båda husen är gemensamt.

– Och proppskåpet för båda husen sitter inne hos mig, säger Åsa.

Sex bäddar

När hon blev ägare även till grannhuset föddes tanken på att starta företag.

– Jag vet ju vilka stora industriprojekt som startat och det borde även finnas intresse hos turister att hyra ett boende som det här.

Åsa – som kommer från en företagarfamilj men aldrig haft ett eget företag – registrerade firman High Coast Guesthouse och inledde en renovering.

Ett av de tre sovrummen.

Vardagsrummet.

– Nu erbjuder jag boende med sex bäddar – tre rum med två sängar vardera – och gemensamt kök, vardagsrum och toalett. Och jag har enbart anlitat lokala hantverkare under renoveringen.

Hon ska, med hjälp av sin man, även se till att det blir fler parkeringsplatser i anslutning till gästhuset.

– För eventuella kunder som jobbar i Projekt Aurora på Mondi Dynäs blir det väldigt kort resväg. Det är ju bara några hundra meter härifrån och ned till fabriksområdet.

Företaget som bisyssla

Marknadsföringen av verksamheten ska dra i gång inom kort.

– Eftersom allt är nytt för mig har jag tagit råd och hjälp från familjemedlemmar, säger Åsa.

Företaget är tänkt att vara en bisyssla. Åsa är sedan 2007 operationssjuksköterska på Sollefteå sjukhus.

– Det jobbet kommer att gå bra att kombinera med High Coast Guesthouse.

Inspirerande och välbesökt företagsfrukost på Hotell Kramm

Stora vindkrafts- och industriprojekt har inletts i Kramfors kommun. Periodvis kommer långt över 1 000 personer utifrån att jobba med dessa och projekten kommer att pågå under flera år.

Hur kan det lokala näringslivet dra nytt av det? Om det handlade en stor del av morgonens välbesökta företagsfrukost på Hotell Kramm i Kramfors, arrangerad av Näringsliv- och Planeringsavdelningen på kommunen och Kramfors Handel.

Representanter för Mondi Dynäs berättade om sitt Projekt Aurora – läs mer om det här: https://magasin.kramfors.se/artiklar/mondi-dynas-moderniserar-sakrar-livslangden-pa-fabriken-med-minst-40-ar/ – som i olika steg kommer att leda till en modernisering och kapacitetshöjning av kraftpappersbruket och förlänger livslängden på det med minst 40 år. Projekt Aurora kommer även att innebära ökad energieffektivitet, minska utsläppen till luft och vatten och förbättra virkesutnyttjandet. 

Vi har tidigare skrivit om vilka möjligheter det kan få för företag i kommunen: https://magasin.kramfors.se/artiklar/projekt-dynas-aurora-har-inletts-skapar-mojligheter-till-intakter-for-lokala-foretag/

Dagens företagsfrukost förstärkte det budskapet.

Detsamma gäller de fyra, stora vindkraftsprojekt som ska ske fram till 2026 och där många människor kommer att vara verksamma i dem och bo på olika platser i kommunen.

Mer information om vindkraftsprojekten hittar du här: www.hcwind.se

– Vi vill med denna företagsfrukost ge företag i kommunen chans att sätta sig in i projektens storlek och vilken potential det finns att leverera varor och tjänster, sa näringslivschefen Andreas Telhammer.

Ingemar Jonsson.

I västra Ångermanland har man lång erfarenhet av stora vindkrafts- och vattenkraftsprojekt. Därför var Ingemar Jonsson, ordförande i Ramsele Edsele företagarförening, inbjuden för att ge råd om hur man kan skapa affärer när miljardinvesteringar görs i ens eget område.

– Det viktigaste som lokal företagare är att vara väl förberedd och att ställa sig frågan: Vill vi utnyttja möjligheterna som uppstår? Vill vi göra affärer? För det gäller att vara på tårna när det väl sätter igång.

– Den som är rustad, kan erbjuda bra service, kanske utöka och anpassa sitt sortiment och justera sina öppettiderna kan tjäna mycket på projekten.

Ingemar uppskattar att företagen i Ramsele och Edsele – som “varit på banan” – ökat sin omsättning med cirka 15-20 procent under projekttiden. För några har de positiva effekterna fortsatt även efteråt.

Företagsfrukosten, som besöktes av cirka 60 personer – majoriteten företagare från olika branscher och delar av kommunen – inleddes och avslutades med mingel.

Höga Kusten mot nästa nivå för att gemensamt attrahera kompetens

Under 2023 deltog Höga Kusten-kommunerna tillsammans med näringslivet på mässor och andra gemensamma aktiviteter för att locka ännu fler att jobba och leva i Höga Kusten.

Nu tar man sin samverkan till nästa nivå för att attrahera kompetens.

Med rekryteringsverktyget och CV-databasen Recruto kan arbetsgivare i Höga Kusten ta del av alla CV som kommer in via gemensamma rekryteringsaktiviteter.
Arbetsgivare kan även hänvisa medflyttare eller de som inte blivit erbjuden ett jobb att lägga in sitt CV på gemensamma rekryteringssidan. Något som varit efterfrågat från arbetsgivare som vill kunna dela CV med varandra för att öka möjligheterna till att rätt kompetens tar steget att flytta hit.
Rekryteringsverktyget testades på Jobbmässan Bazaren i Stockholm den 22-23 februari och resulterade i över 60 inkomna CV med intressanta kompetenser. Sen dess har det kommit in cirka 30 CV till och fler ska det bli efter planerade marknadsföringsaktiviteter och andra insatser för att locka kompetens till Höga Kusten. 
 
Stärka arbetsgivares rekryteringsmöjligheter

– Ett sånt här verktyg har saknats när vi tillsammans med företagen har marknadsfört jobben i Örnsköldsvik. Att vi nu tillsammans med övriga i regionen kan få testa Recruto kommer att gynna arbetsgivare i både Örnsköldsvik och övriga kommuner i Höga Kusten, säger Dennis Thydell, på Jobba & Lev Örnsköldsvik.

Han menar att detta är ett gott exempel på en samverkansplattform för arbetsgivare som kan bli modell för fler kommuner.
–  Vi såg i de aktiviteter vi gjorde gemensamt under förra året att många ville jobba och leva i Höga Kusten. Vi hoppas nu att detta ska stärka arbetsgivares möjligheter att rekrytera och samverka med andra som söker liknande kompetenser, säger Andreas Telhammer, näringslivschef Kramfors kommun.
Kommunen är projektägare för arbetet med att attrahera kompetens till Höga Kusten.  
 
Här finns rekryteringsverktyget
Vill du som arbetsgivare ansluta dig till systemet så finns info om rekryteringsverktyget här:
https://www.jobbaochlev.se/sv/hitta-kompetens
Gemensamma rekryteringssidan där intressenter lägger upp sitt CV finns här:
https://www.recruto.se/apps/portal/hogakusten/
På sidan kommer man även att kunna lägga upp bransch- och yrkesspecifika annonser, marknadsföra utbildningar, företagande och annat som lockar fler att ta steget till Höga Kusten.

En del av ett Leaderprojekt
Piloten med gemensam CV-databas genomförs som en del av Leader-projektet Din Lots till Höga Kusten. Projektet ska utveckla nya metoder för att attrahera kompetens till vår region. Rekryteringsverktyget och AI är digitala verktyg som ska användas i projektet. Men det ska även arbetas fram utvecklade metoder för samhällen på landsbygden att locka nya invånare. Erfarenheterna från Leaderprojektet, och samverkan under 2023, ska även bidra till en länsövergripande satsning för att attrahera internationell kompetens till regionen. Läs mer om det här: 
https://magasin.kramfors.se/artiklar/kramfors-ingar-i-ett-lansprojekt-for-att-attrahera-internationell-kompetens/
 

Stort intresse för Jobb- och utbildningsmässan på Ådalsskolan

Årets Jobb– och utbildningsmässa på Ådalsskolan i dag lockade över 40 företag, organisationer och kommunala verksamheter. Mässan är till både för kommunens alla gymnasielever och för arbetssökande.

Mässan är en del av entreprenörsveckan: https://magasin.kramfors.se/artiklar/entreprenorskapsveckan-engagerar-hela-gymnasiet/

En av de mest välbesökta montrarna var Polisens, där bland andra Hans Mellberg fanns på plats för att berätta om möjligheterna och förutsättningarna för att bli polis.

Hans Mellberg, Polisen.

– Intresset för vårt yrke ökar konstant och nationellt har vi mellan 8 000 och 10 000 sökande vid varje intag, som sker två gånger om året.

– Nu strävas det efter att utbilda poliser som kan bli kvar i de kommuner där de bor. Jag hoppas att det kan slå väl ut för det skulle ge en efterlängtad kontinuitet för oss, sa Hans Mellberg.

Stor variation

Variationen bland utställarna var stor. 

Allt ifrån industriföretag, försäkringsbolag och bussbolag till besöksnäringsföretag, hotell– och restauranger och vuxenutbildning.

– Behovet av kompetenser i vår bransch bara ökar, sa Marcus Löfroth på Björkuddens Hotell & Restaurang och Hotell Höga Kusten.

Kramfors kommun marknadsförde bland annat behovet av barnskötare och undersköterskor.

Madelene Nyhlen, HR–enheten.

– Det behövs många till sommaren och vi tror och hoppas att vi ska kunna hitta flera medarbetare här i dag, sa Madelene Nyhlen på HR–enheten.

Carl Sundström från Yrkesskolan Höga Kusten erbjöd information om en rad olika utbildningar. Till exempel möbeltapetserare, mätningstekniker och specialiserad undersköterska i demensvård.

– Det blåser positiva vindar för oss, inte minst när det gäller utökat samarbete med universiteten, sa Carl.

Jobb– och utbildningsmässan arrangerades av Ådalsskolan i samarbete med Arbetsförmedlingen, avdelningen Näringsliv & Planering samt HR–enheten.

Stort lyft för restaurangutbudet i Kramfors under de senaste åren

Konceptet Smakvandring – där gäster får gå mellan olika restauranger och testa olika rätter – har blivit en succé i Kramfors. Initiativet till det togs av Hotell Kramms restaurangchef Elin Altin och Kramfors Handels centrumutvecklare Frida Larsson tände på det direkt.

– Vi har hittills genomfört två fullbokade Smakvandringar och en Glöggvandring i jultid, säger Frida.

Nästa Smakvandring sker den 25 maj.

– Vi släppte biljetterna till den i fredags och redan är mer än hälften av biljetterna sålda, säger hon.

Själva grunden till succén har en naturlig förklaring; under de senaste åren har restaurangutbudet i Kramfors stad fått ett rejält lyft. 

Restaurang LAT, NC, Esa Sushi och Ådalen III/Ninjas har öppnat, Hotell Kramm har byggt om och öppnat Kiosken Pizza & Vin.

– Andra restauranger – som till exempel Norra Café på Resecentrum – har utvecklat sina verksamheter på olika sätt. Nivån på restaurangerna har höjts och kvaliteten på det som serveras har en så hög kvalitet att folk vill ut och njuta och pratar väl om det som de upplever. 

– Det är roligt och det ger hela stan en ökad attraktionskraft. Dessutom är jag väldigt glad för själva samarbetet! Smakvandringen är ett tydligt exempel på hur samverkan lyfter restaurangerna och tillsammans har vi lyckats skapa ett återkommande och uppskattat evenemang, säger Frida Larsson. 

Vill du som är företagare göra affärer på industri-och vindkraftsprojekten?

Mondi Dynäs Projekt Aurora och Renewable Power Capitals (RPC) fyra, stora vindkraftsprojekt i kommunen skapar unika möjligheter för många företag att göra affärer.

Det gäller inte bara leverantörer av tjänster till underentreprenörer utan även till exempel företag verksamma inom handel, restaurang, hotell och service.

* Vill du vara en av de företagare som drar nytta av dessa projekt?

* När pågår projekten, hur många personer kommer att vara involverade, hur länge stannar de?

* Finns det något att vinna på samverkan, samarbete och gemensamma aktiviteter?

* Hur ska jag tänka och agera som lokal företagare?

Kramfors kommun och Kramfors Handel bjuder in till en företagsfrukost torsdag den 21 mars på Hotell Kramm med tonvikt på information, inspiration och dialog.

Tid: 7:30 – 9:00 cirka, med program från kl. 8:00.

Plats: Kiosken Pizza & Vin, Hotell Kramm.

* Medverkar gör representanter för Mondi Dynäs, projektägare och entreprenörer för vindkraftsprojekten, Kramfors Handel och Näringsliv- & Planeringsavdelningen på kommunen.

* Ingemar Jonsson, ordförande i Ramsele/Edsele företagarförening berättar om hur företag och föreningar i västra Ångermanland framgångsrikt dragit nytta av stora vindkraftsprojekt och kraftverksbyggen under 15 år.

* Det blir gott om tid för frågor och dialog.

Frukosten är kostnadsfri.

Anmälan senast 19 mars till: foretagsservice@kramfors.se

För eventuella frågor, kontakta:

Marcus Grönlund, näringslivsutvecklare, tel 070-686 77 68, marcus.gronlund@kramfors.se

Frida Larsson, centrumutvecklare, tel 070-402 29 45, info@kramforshandel.se

Ann-Christin och Pernilla – två samverkande friskvårdsföretagare

Ann–Christin Larsson är naprapaten som varit verksam i Kramfors i årtionden. Pernilla Söderlind har under flera år erbjudit yogakurser och sysslar nu även med lymfmassage. Nu delar de två företagarna på lokaler i centrala Kramfors, firar snart ettårsjubileum för sitt samarbete – och öppnar upp för att samverka med fler i samma bransch.

Till Strandgatan i Kramfors flyttade Ann–Christin sitt företag Ryggakuten för några år sedan. Hon och förra kollegan Leif Erlander höll tidigare till på konferensanläggningen LärKan.

Eftersom det finns många rum i den lägenhet hon hyr, föddes idén om att återigen samarbeta med någon som kan komplettera hennes egna behandlingar.

– Och när jag träffade och lärde känna Pernilla Söderlind via det kvinnliga företagarnätverket Futura, föll det sig naturligt att hon delade lokal med mig, säger Ann–Christin.

Nöjda med utfallet

Båda är mycket nöjda över hur det blivit.

– Det är bra för mig att ha en fast punkt för min bisyssla och inte behöva använda en del av hemmet för den. Dessutom är det härligt att ha en kollega att prata med, få råd och göra saker tillsammans, säger Pernilla.

– Vi delar samma filosofi om att ta hand om människor, ger varandra energi och skapar också möjligheter för våra kunder till fler behandlingstyper än vi gjorde var för sig.

Pernilla har även High Coast–Yoga Flow men jobbar till vardags deltid på Ica Rosen i Nyland.

Även förebyggande behandlingar

Ann–Christin har hittills nästan uteslutande ägnat sig åt att behandla kunder som har värk i olika delar av kroppen, ischias, domningar och andra besvär.

– Men nu vill jag lägga kraft också på förebyggande behandlingar, för där finns det ett stort behov, säger hon.

– Jag började på Naprapathögskolan redan 1976, startade klinik i Kramfors 1982 och blev legitimerad naprapat 1994. Jag har jobbat med det här länge alltså, men glädjen och drivkraften att hjälpa människor är fortfarande lika stark. 

Någon egentlig marknadsföring har Ann–Christin sällan behövt göra. 

– Sedan jag etablerat mig här har jag ständigt haft kunder. Både dem jag behandlat under längre perioder och dem med akuta besvär. Det handlar nog om att kunder pratat väl om mig för folk som de känner och så har det bara rullat på.

Välkomnar fler

Pernilla hoppas och känner att det kan bli på samma sätt för henne.

– Nöjda kunder ger nya kunder och numera kan ju jag och Ann–Christin även generera kunder till varandra.

Nu vill Ann–Christin och Pernilla hitta en eller ett par andra kvinnliga företagare som också sysslar med friskvård.

– Vi har lokaler som det går att hyra in sig i och vi kan ju verkligen försäkra om att samarbete och samverkan är positivt, ler Pernilla.

FAKTA

* Naprapati definieras som ett system för specifik undersökning, diagnostik, manuell behandling och rehabilitering av smärta och dysfunktion i rörelse- och stödjeorganen. Den naprapatiska manuella terapin syftar till att återskapa funktion och minska smärta i det neuromuskuloskeletala systemet genom att påverka strukturer i och omkring ryggraden och andra leder.

* Lymfmassage har som syfte att stimulera lymfsystemet för att öka den naturliga dräneringen av lymfa och transportera överskottsvätska samt slaggprodukter tillbaka till blodbanan för att renas, samt därefter forslas ut ur kroppen via urinen. Den är en relativt mjuk behandlingsform där man arbetar med andningen, huden och bindväven. 

Trafikplikten för Höga Kusten Airport blir kvar

Det blir fortsatt trafikplikt för Höga Kusten Airport. En statlig enmansutredning föreslog att den skulle tas bort från och med 2027, men regeringen gick emot detta.

Infrastruktur– och bostadsminister Andreas Carlson (KD) sa i en intervju med Radio Västernorrland:

– Regeringen ser flyget och flygplatsinfrastrukturen som en viktig prioritet. Det är viktigt med en bra konkurrenskraft för flyget och för luftfarten.

– Flyget är viktigt för tillgängligheten i hela landet och dom trafikplikter vi har i Sverige och som är upphandlade av Trafikverket, bygger på en tillgänglighetsanalys som Trafikverket gör. Vi har kommit fram till att vi ser ingen anledning till regeringen skulle gå in och överpröva den analysen.

Därför blir trafikplikten på linjen Höga Kusten Airport – Arlanda kvar.

Flygplatserna är också viktiga ur ett beredskapsperspektiv. Den statliga enmansutredningen som gjordes skedde i en tid då det säkerhetspolitiska läget såg annorlunda ut.

– Tillgängligheten till flyget, att ha en beredskap där flyginfrastrukturen är viktig har varit tungt vägande skäl till vår beslut, säger Andreas Carlson.

Stort glädje och lättnad

– Det här är ett beslut som jag mottog med stor glädje och lättnad, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Flygplatsen har stor betydelse för både Kramfors kommun och Sollefteå kommun och framför allt våra företags möjligheter till fortsatt utveckling. Men den är också viktig för våra invånare, för destinationen Höga Kusten som besöksmål och på grund av det säkerhetspolitiska läget.

Höga Kusten Airport drivs av ett bolag som ägs av Kramfors kommun och Sollefteå kommun.

Flygplatsen fyller i år 50 år.

“Oerhört viktig”

– En glädjens dag och ett mycket välkommet besked från regering och infrastrukturministern, säger Johan Andersson (C), kommunstyrelsens ordförande i Sollefteå.

– Jag är enormt tacksam för deras ställningstagande för vår flygplats. Jag är stolt och glad för det arbete som Kramfors och Sollefteå kommun gjort i denna viktiga fråga. Godtagbara kommunikationer är grundläggande för en lokal och regional utveckling. Vår gemensamma flygplats är oerhört viktig för det regionala och nationella näringslivet, försvarsmakten, våra statliga myndigheter, totalförsvaret och människorna som bor och verkar här.

Gediget påverkansarbete

Malin Svanholm anser att det varit väldigt värdefullt att så många aktörer bidragit till det gedigna påverkansarbetet för att behålla trafikplikten på Höga Kusten Airport.

– Näringslivet, Västernorrlands regemente I 21, MSB och vi i båda kommunerna och även andra har gjort ett imponerande tillsammansarbete i den här frågan. Vi är många som har stor anledning att känna oss glada och nöjda idag, säger Malin Svanholm.

Entreprenörskapsveckan engagerar hela gymnasiet

Vecka 11 genomförs den årliga Entreprenörskapsveckan på Ådalsskolan. Under onsdagen sker också en Jobb– och utbildningsmässa på Ådalsskolan, där i år representanter för över 40 företag, kommunala verksamheter och organisationer kommer att finnas på plats.

– Man kan verkligen säga att hela gymnasieskolan är engagerad i Entreprenörskapsveckan, säger Joakim Svensson.

Han är studie– och yrkesvägledare på gymnasiet tillsammans med Eliin Nordlander och Anna–Karin Burstedt. Det är den trion som är huvudansvarig för Jobb– och utbildningsmässan tillsammans med Arbetsförmedlingen, enheten Näringsliv & Planering och HR–enheten.

En mix

Upplägget för Entreprenörskapsveckan är en mix av föreläsningar, information och kontaktskapande. Samt dialoger, diskussioner och workshops. En arbetsgrupp med lärare och elevhälsopersonal har utformat innehållet.

– Det kretsar både kring arbetslivet och personlig utveckling och syftar till att bygga på kunskaper, ge värdefulla insikter och att inspireras av entreprenörskap och företagande, säger Anna–Karin Burstedt.

Eleverna kommer även att få jobba på att göra CV som de sedan kommer att kunna använda på Jobb– och utbildningsmässan.

– Mässan är viktig på olika sätt, säger Eliin Nordlander.

– För utställarna är den en bra mötesplats för att träffa elever, potentiella arbetssökande och att marknadsföra sina respektive verksamheter. För eleverna ger den en chans att lära känna företag och andra möjliga, blivande arbetsgivare. Att skapa kontakter och träna på att ta kontakt, helt enkelt.

Ett bra kontaktnät är alltid värdefullt och kan ge många fördelar när det kommer till bland annat jobb.

”Alla tillsammans och med fullt fokus”

Sammanlagt omfattas cirka 450 elever av Entreprenörskapsveckan.

– En del av dem söker och får sommarjobb via kontakter som tas på mässan och för de som går tredje och sista året på gymnasiet kan det också handla om att hitta en anställning för varaktig sysselsättning, säger Anna–Karin Burstedt.

Under en del av Jobb– och utbildningsmässan är även arbetssökande utanför skolans verksamhet välkomna.

– Det som gör de här dagarna extra roliga är att vi gör det alla tillsammans och med fullt fokus på att utveckla elevernas entreprenöriella förmågor, säger Joakim Svensson.

– Nästan oavsett vad du än kommer att syssla med senare i livet kommer du att ha nytta av att veta mer om det.

“Höga Kusten Airport är viktig för spelbyn i Nordingrå”

Nu ger också Michael Stenmark (bilden) – involverad i spelutvecklingsbyn High Coast Game Village på Nordingråvallen och delägare i Grey Tower Studios – sitt stöd för fortsatt trafikplikt för Höga Kusten Airport.

– För de verksamheter jag driver i är det väldigt viktigt att vi har flygförbindelser mellan Stockholm och Kramfors kommun, säger Michael.

Han fortsätter:

– Spelbranschen är global, växer snabbare än någon annan bransch och det är en förutsättning för aktörerna att enkelt och på kort tid kunna röra sig mellan olika länder och kontinenter. 

I spelbyn i Nordingrå finns i dag ett tiotal bolag, flera från andra länder i Europa, och det görs regelbundet viktiga besök av potentiella finansiärer och samarbetspartners.

– När det kommer affärsbesök från våra partners i USA, Japan och andra långväga gäster med långa flygresor bakom sig, vill vi inte att de ska sätta sig på tåget upp till Kramfors och addera ytterligare fem–sex timmar restid till sina redan uppemot 16 timmar som de redan avverkat på sin färd. 

– Vi är beroende av att de kan ta flyget och komma fram snabbt. Tiden för att mötas måste maximeras. Då vi vet att det ökar våra chanser att skapa spännande samarbeten och avtal som i sin tur kan generera fler arbetstillfällen i kommunen.

Michael Stenmark säger också, apropå spelindustrin:

– Spelindustrin är en av Sveriges viktigaste exportindustrier och ett globalt flaggskepp som sprider goodwill och placerar Sverige på världskartan. Det är därför synd om vår regions möjligheter till ökad konkurrenskraft och tillväxt ska strypas till förmån för storstäderna. Vi behöver kompetensinflödet, riskkapitalet och den kraftfulla tillväxt och entreprenörsanda som spelindustrin alltid för med sig.

Om magasin.kramfors.se

Detta är ett digitalt näringslivsmagasin med företagsnyheter, information, inspiration och råd från Kramfors kommun. Magasinet uppdateras kontinuerligt.

Ansvarig utgivare: Susanne Königson, susanne.konigson@kramfors.se
Kommunikatör/redaktör: Olof Wigren, olof.wigren@kramfors.se
Besöksadress: Näringslivsenheten, Torggatan 12, Kramfors.