Företagsfrukost om framtidens arbetsmarknad och planen för 120 nya bostäder i Kramfors stad

Hur ser framtidens arbetsmarknad ut? Och hur skulle Kramfors stad kunna utvecklas om det byggs 120 nya lägenheter på området på och kring Babelsberg?

Om detta handlar årets första företagsfrukost, som arrangeras av Näringslivs– och utvecklingsenheten på Kramfors kommun. Den sker onsdag den 25 januari kl. 7.30 – 9.00 på Kramfors Stadshotell.

– Eftersom aktuella frågeställningar ofta skiljer sig åt beroende på vart man driver sin verksamhet satsar vi på företagsfrukostar vid lokala och naturliga mötesplatser för företagare, säger tillväxt– och näringslivschefen Susanne Königson.

– Vi ser fram emot att både delge information, lyssna in och föra dialog med företagarna.

Programmet för 25/1

Företagsfrukosten onsdag den 21 januari inleds klockan 7.30.

Mats Lindström.

En halvtimme senare ger Mats Lindström, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen, sin presentation av utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden. 

Vilka utmaningar står vi inför? Kopplade till den svenska ekonomin och de regionala skillnader som finns.

Stefan Välijeesiö.

Efter honom berättar Stefan Välijeesiö, samhällsplanerare på Kramfors kommun, om den nya detaljplanen för Babelsberg och det arbete som nu inleds för att knyta en exploatör till platsen. 

Den nya detaljplanen möjliggör byggandet av upp till 120 nya lägenheter med närhet till handel, service och kommunikationer. 

Företagare, varmt välkommen!

Företagsfrukosten den 25 januari riktar sig till dig som är företagare. 

Vi bjuder på kaffe/té och en smörgås. 

Ingen föranmälan krävs.

Har du frågor om företagsfrukosten? 

Kontakta näringslivsutvecklaren Janne Mellander, tel. 0612–801 06, janne.mellander@kramfors.se

Varumärket Höga Kusten ska bidra till ökad kompetensförsörjning

Genom att använda varumärket Höga Kusten har kommuner och näringsliv tillsammans och med framgång lockat många, nya besökare till destinationen. Nu ska det starka varumärket även användas för att locka ny kompetens.

– Vi vill tillsammans med företagen attrahera både nationell och internationell kompetens att bo och arbeta i Höga Kusten, säger Susanne Königson, tillväxt– och näringslivschef på Kramfors kommun.

Kramfors kommun är projektägare för ”Talangattraktion för kompetensförsörjning i Höga Kusten”. 

Projektet pågår från den 1 april i år till 31 oktober 2023 och finansieras av alla fyra kommuner i Höga Kusten.

– Det finns ett stort behov hos de lokala arbetsgivarna av ny kompetens och genom att gemensamt använda Höga Kustens varumärke tror vi att chanserna ökar betydligt för att intressera människor för det vi har att erbjuda, säger Susanne.

Samverkan för ökad attraktionskraft

Företagen i Höga Kustens Industrigrupp, HKIG, har sedan länge rekryterat tillsammans genom att kombinera spännande karriärsmöjligeter med platsens livsmiljö. 

Nu ska fler aktörer, näringslivet och kommunerna samverka kring detta för att få en ökad attraktionskraft.

I första skedet av projektet har befintliga insatser inventerats och man har undersökt vilket behov det finns av samverkan och kommunikation för att locka ny kompetens, både nationellt och internationellt.

Behovsanalysen visade att det saknades en verktygslåda för employer branding utifrån platsvarumärket, samt berättelser om varför Höga Kusten är den bästa platsen att jobba och leva i. Tillsammans med näringslivet tas det därför fram texter, foton och filmer som lyfter personer som bor och jobbar i olika branscher, samt material som kan vara till hjälp när man ska rekrytera folk som inte har kännedom om varken kommunerna eller företagen i Höga Kusten.  

Mondi Dynäs ett gott exempel

I Kramfors kommun är Mondi Dynäs ett gott exempel när det gäller att beskriva sig som en intressant arbetsgivare med både spännande, globala jobb och god livsmiljö i Höga Kusten. 

Mondis kampanj under 2022 för att attrahera kompetens har lett till att ett 40-tal kvalificerade tjänster som utannonserats nu är tillsatta.

Nu ska andra företag inspireras av Mondi. 

Hotell Höga Kusten med Hotell Björkudden är ett av de företag som ska intervjuas kring vilka hjälpmedel de behöver för att använda platsvarumärket för en lyckad rekrytering.

– Eftersom vi hela tiden växer har vi alltid ett stort behov av medarbetare med rätt kompetens. Vi ser fram emot att få fler verktyg än dem vi redan har för att locka duktiga personer till Höga Kusten, säger Fredrik Björk, restaurangchef på Hotell Höga Kusten och Björkuddens Hotell & Restaurang.

Nytt event ska attrahera kompetens till Höga Kusten

Kommunikationen som tas fram i projektet kommer bland annat att användas på nya eventet ”Nature´s calling” på FriluftsByn vid Skuleberget den 3–5 februari 2023. Där kommer representanter från Höga Kustens industri, IT– och spelbransch att finnas på plats. 

Under 2023 kommer även marknadsföring av andra branscher och offentlig sektor att göras tillsammans med berörda aktörer. 

Höga Kusten som plats för att jobba på distans – eller i co-workingmiljö – är ett av de områden som ska synliggöras. 

Målsättningen med projektet är att samarbetet mellan kommuner och näringsliv ska leda till ökad sysselsättning, konkurrenskraft och tillväxt. 

Läs mer om projektet här:

www.kramfors.se/kommun–demokrati/kramfors-utvecklar/talangattraktion-for-kompetensforsorjning-i-hoga-kusten.html

Läs mer om eventet ”Nature´s calling” här:
https://naturescalling.se/

Kramfors får utmärkelsen Bäst Tillväxt i Västernorrland för andra året i följd

Kramfors kommun får för andra året i följd utmärkelsen Bäst Tillväxt i Västernorrland av kreditupplysningsföretaget Syna.

– Det är naturligtvis enormt glädjande att vi får utmärkelsen igen. Det om något visar att vi har många duktiga företagare i Kramfors och att vi som kommun har ett gott näringslivsklimat, säger Susanne Königson, tillväxt– och näringslivschef.

Bästa Tillväxt, som premierar en bred och stabil tillväxt i det lokala näringslivet, är ett av Sveriges mest prestigefulla priser. 

– Utmärkelsen går till den kommun i varje län i Sverige som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst under året baserat på företagens senast inlämnade årsredovisningar, berättar Karl Stjerna, VD på Syna.

På så sätt skapas ett tillväxtindex som gör att kommunerna i ett län kan jämföras med varandra och hur utvecklingen sett ut över tid.

Kramfors är bäst både 2021 och 2022.

Bygger enbart på fakta

– Bästa Tillväxt bygger på konkreta fakta till skillnad från andra undersökningar som ofta utgår från personliga åsikter. Att Kramfors toppar i Västernorrland är extra roligt eftersom det är andra året i rad och att det visar att enträget arbete med tiden ger resultat, säger Karl Stjerna.

– Trots att många företag haft det kämpigt i spåren av Coronapandemin, oro i vår omvärld och en tilltagande lågkonjunktur pekar Bästa Tillväxt på att det finns många livskraftiga företag och kommuner. Men också på att det finns en betydande framtidstro och tillväxtpotential inom stora delar av näringslivet, inte minst bland många småföretagare, som utgör ryggraden i det svenska näringslivet.

Susanne Königson, tillväxt- och näringslivschef.

Många små och medelstora företag

Kramfors är en kommun med några stora men framför allt många små– och medelstora företag.

– Det är en framgångsfaktor och gör oss inte så sårbar, säger Susanne Königson. Att ha den bredd vi har i näringslivet ger en god dynamik samtidigt som de stora företagen skapar en bra jordmån för många underleverantörer att verka i.

Susanne lyfter också fram besöksnäringen i sammanhanget.  

– Under fler år har besöksnäringen i vår kommun haft god tillväxt. Arbetet med att marknadsföra Höga kusten har varit framgångsrikt och det ska vi fortsätta utveckla. Här finns definitivt en stor tillväxtpotential och utrymme för driftiga entreprenörer som vill förverkliga sina idéer, fortsätter hon.

Ann-Christine Lundqvist, Nylands Städ.

”En bra ledning smittar av sig”

Ann-Christine Lundqvist äger och driver – tillsammans med sin man Jonas – ett företag som för andra året i rad bidragit till att Kramfors har bäst tillväxt i länet; Nylands Städ, med cirka 60 medarbetare i Kramfors, Sundsvall, Härnösand och uppdrag i hela länet.

– Det är väldigt roligt att vara med på listan i år igen och jag gläds åt den utveckling som både vi och kommunen gjort under de senaste åren, säger hon.

– Jag var med i Näringslivsrådet när det startade, som representant för Företagarna. Det har varit intressant att följa mycket av det positiva som skett i Kramfors sedan dess.

Hon ser framgångarna för företagen i kommunen som ett utslag av gott och inspirerande ledarskap.

– Både ett företag och en kommun måste ha bra ledning och en tydlighet i ledarskapet för att få saker att hända. Då smittar det av sig nedåt i verksamheterna. Det ligger bakom mycket av det vi ser nu.

– Eftersom jag driver bolag som har verksamhet i hela Västernorrland vet jag också hur bra det fungerar att starta och driva företag i Kramfors kommun och att man får hjälp när man behöver den.

Under 2022 har Nylands Städ miljöcertifierats och Ann-Christine Lundqvist är optimistisk inför framtiden.

– Visst, det kommer att bli tuffare tider för de flesta, men jag vill påverka det jag har möjlighet till och utifrån det har jag en positiv grundsyn. 

Mattias Norlén, Nylands Trä.

”Vi har jobbat på tålmodigt”

Ett annat av de 51 företagen på tillväxtlistan är Nylands Trä, med hyvleri och tre bygghandelsbutiker i kommunen – Nyland, Kramfors och Docksta – som ingår i XL-Bygg-kedjan.

– Vi har jobbat på tålmodigt och byggt upp ett förtroende hos våra kunder i många år, säger ägaren Mattias Norlén. Det har varit värdefullt för oss i både med- och motvind. 

En annan styrka är den breda kundbasen.

– Den består både av industrin, återförsäljare, proffs och konsumenter som gör att det drar relativt jämnt. Vi har också en fantastisk personal som går all-in i alla affärer, samtidigt som vi försöker hålla hög servicenivå med bland annat bra logistik och flexibel produktion där vi kan driva igenom alla möjliga affärer och lösningar.

Sammanlagt har Nylands Trä 25 anställda.

Mattias Norlén förklarar att kunderna finns både i och utanför kommunen.

– Vi gör regelbundna affärer med kunder i hela Västernorrland och Västerbotten, även en del i Stockholmsområdet och på senare år det även blivit en del export till bland annat Norge och Libyen.

Göran Wikström, BN’s Motor.

Drog nytta av pandemin

Göran Wikström äger BN´s Motor i Kramfors med fem anställda.

– Pandemin innebar förändringar i folks vardag. Det blev mindre resande och fler satsningar på egna projekt och att uppleva saker på hemmaplan. Det gjorde att efterfrågan på till exempel båtar, skogs- och trädgårdsmaskiner ökade och det är sådant vi säljer.

Sedan har behovet av reparationer ökat, då många började använda produkter som varit sparsamt använda under lång tid.

– Här ser vi också att vår strävan för att hålla högsta servicenivå lett till att kunder från närliggande kommuner sökt sig till vår butik och verkstad. Det är mycket inspirerande, säger Göran Wikström.

”Vara flexibla”

Inför framtiden är Susanne Königson, som hon säger, realistiskt positiv. 

– Det är klart att det finns orosmoln på himlen, men jag känner mig ändå trygg. De signaler som jag får från våra företagare i olika sammanhang är fortsatt ljusa och jag vet att man på flera håll planerar att investera i både ny produktion och fler medarbetare, säger hon.

För Susanne Königson och kommunen handlar mycket av arbetet framåt om att möta näringslivets behov. 

– Vi ska ta tillvara på det vi är bra på men också vara flexibla och använda våra resurser på ett optimalt sätt för att fortsätta utveckla kommunen i rätt riktning. Att lyssna på företagen är därför avgörande för att fortsätta åstadkomma ökad tillväxt. 

– En annan detalj som är viktig är att underlätta näringslivets kontakter med kommunen och våra politiker, avslutar Susanne Königson.  

Här är listan över alla 51 företag i Kramfors kommun som ökat sin omsättning, nyanställt och gått med vinst:

AB Bröderna Thorins Grävmaskiner

AQ Components Mjällom AB

AQ Wiring Systems AB

Bearbetningscenter i Västernorrland

Bjärtrå Skogstjänst AB

Blomsterhuset i Nordingrå AB

BN:s Motor AB

BrokS Redovisning AB

Bönhamns Brygga AB

D-Son Åkeri AB

Energi & Bygg i Ådalen AB

ERPA AB

Faciendum AB

Gallsäters’Lastbils- och Mekaniska

Gerdins Cutting Technology AB

Hamek Verkstad AB

High Coast Distillery AB (publ)

HS Vakuumplast AB

JV Byggentreprenad AB

Kayas Restauranger i Sverige AB

Kempes El AB

Kinghs Transport K Backlund AB

Klockestrands Såg & Hyvleri AB

Kramfors Industrilackering AB

Kramfors Släp & Fritid AB

Kramfors Stadshotell AB

Mikael Dahllund Bygg i Höga Kusten AB

Mjälloms Tunnbröd AB

Natur – & Skogstjänst i Sverige AB

Nordhydraulic AB

Nordingrå Alltekniska Verkstäder AB

Nordmarks Åkeri AB

Nordtrafo AB

Nylands Bildelar och Biluthyrning AB

Nylands Städ i Kramfors AB

Nylands Trä och Tryckimpregnering AB

Nyléns Svets & Industriservice AB

Nynäs Tak Entreprenad Norrland AB

Omne Bröd AB

Optimal Ekonomi i Kramfors AB

Salong Viktoria i Kramfors AB

Sandslåns Taxi AB

Sandslåns Varv AB

Sundströms Bil i Kramfors AB

SWESAR Construction AB

Team Höga Kusten AB

Ulf Nylén Bygg AB

VA Drift Renare Vatten RV AB

VPM ENERGI AB

Våra Hem i Stockholm AB

Yrjas Regnbågsgård AB

Tillväxtverket uppmärksammar Kramfors kommuns arbetsmodell Ungdomsanställningar

Sedan 2020 har Kramfors kommun – genom projektet Framtid Kramfors – valt att satsa på ungdomar som är inskrivna inom kommunalt aktivitetsansvar (KAA). Det vill säga ungdomar mellan 16 och 20 år och som inte påbörjat eller fullföljt gymnasiestudier. Det har varit framgångsrikt och Tillväxtverket har nu uppmärksammat Kramfors kommuns arbetsmodell.

Modellen som arbetats fram för målgruppen kallas för Ungdomsanställningar och innebär att ungdomarna erbjuds aktiviteter, praktik och sysselsättning hos privata företag eller offentlig sektor och att de avlönas av kommunen. Satsningen har för många ungdomar inneburit rutiner, motivation och en väg in i reguljärt arbete eller studier. 

Läs här vad Tillväxtverket skriver om projektet:

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/utvecklingsguide/exempel/praktik-ger-unga-jobb-i-kramfors.html

Tillitsfull och trygg relation

– Vi vill att ungdomarna ska känna sig behövda och delaktiga i samhällsutvecklingen genom att ta plats och inkluderas i det sociala samspelet, säger Susanne Königson, tillväxt- och näringslivschef.

– Det vi ser är att fler ungdomar än vanligt har valt att göra praktik, visserligen delvis på grund av att de får en ersättning men också utifrån det arbetssätt som KAA–ansvariga Camilla Dahlin har i kontakten med ungdomarna, säger Tommy Laurell, enhetschef på Arbetsmarknadsenheten.

En viktig och nödvändig framgångsfaktor har varit att det funnits en dedikerad person som skapat en tillitsfull och trygg relation med ungdomarna och fungerat som coach för individen. Samt även varit en viktig länk mellan arbetsplatsen och individen. 

– Ungdomarna har fått prova på jobb inom områden de är intresserade av och fått en behovsanpassad praktik. Många ungdomar har gått från att vara hemmasittande eller att hänga på stan till att jobba, studera eller ta körkort – tack vare satsningen på ungdomsanställningar, berättar Camilla Dahlin.

Pengen har motiverat ungdomarna till att ta ett steg framåt och bidragit till att de känt sig högre värderade. 

– När de märker att de klarar av jobbet, börjar de tro på sig själva och att det finns framtidsmöjligheter för dem. Många av ungdomarna har av olika skäl saknat detta, berättar Camilla. 

– Ibland behövs det en puff i rätt riktning och det känns inspirerande att kunna bidra och det är jätteroligt att få följa dessa ungdomar och se deras utveckling. 

Resultatet för 2022 är att elva ungdomar av de 27 som tagit del av satsningen har fått ett jobb.

En vinst för arbetsgivare

Projektets resultat är också en vinst för arbetsgivare som behöver arbetskraft.

– Det är helt fantastiskt och jätteviktigt att företag och offentlig sektor öppnar dörren och välkomnar ungdomarna på det sätt de gör. Jag ser helt klart en win-win-situation för båda parter, säger Susanne Königson.

Att ungdomarna känner sig sedda, bekräftade och att de ges möjlighet att visa att de kan och vill något, är mycket värdefullt.

– Sannolikheten för att arbetsgivarna ska erbjuda en anställning ökar när de under en period fått lära känna ungdomarna och sett vad dessa vill och kan utföra, säger Camilla Dahlin.  

– Den här satsningen har verkligen slagit väl ut. Resultaten talar för sig själv och ger incitament för att införliva aktiviteten i ordinarie verksamhet, säger Susanne Königson.

”Lite pengar som ger mycket tillbaka”

Marie Westerberg, projektledare för Framtid Kramfors, trycker på vikten av de positiva effekterna med modellen:

– Det är egentligen ganska lite pengar som behöver satsas för att det ska ge otroligt mycket tillbaka. 

– Om vi får ut en enda ungdom i sysselsättning är det värt så mycket, främst för individen men också för hela samhällssystemet. Och vi har fått ut överraskande många i jobb.

Bakgrunden till Framtid Kramfors-projektet är att den socioekonomiska statusen i kommunen behöver förbättras. 

Målsättningarna som satts upp inom projektet är:

  • Öka andelen flickor respektive pojkar som går ut med gymnasiebehörighet.
  • Minska antalet flickor respektive pojkar som varken arbetar eller studerar.
  • Fler flickor respektive pojkar går vidare från gymnasiestudier till högre utbildning.
  • Färre medborgare är i behov av försörjningsstöd.
  • Fler barn kan bo kvar i det egna hemmet.
  • Samverkan mellan skola, myndigheter, elever och föräldrar är etablerad.

Fakta om projektet

Regeringen införde 2018 ett stöd som syftade till att stärka ekonomisk och social utveckling i landsbygdskommuner med socioekonomiska utmaningar. Projektet ”Framtid Kramfors” skrevs fram och Tillväxtverket beviljade kommunen medel. Budgeten för projektet är 17,9 miljoner kronor varav 10 % utgör medfinansiering från kommunen. Projekttiden är 2018 till 2023. 

Nu kan du nominera kandidater till företagsutmärkelser för 2022

Nu är det dags att nominera kandidater till sex av sju utmärkelser för 2022, som delas ut på Företagarkväll med guldkant den 24 februari.

– Vi förändrar upplägget som gällt under pandemin, både för nomineringsprocessen och utdelningen, säger näringslivsutvecklaren Mikael Berggren.

De sju utmärkelser som ska delas ut är:

* Årets Företagare (delas ut av Företagarna Kramfors).

* Årets Småföretagare (delas ut av Småföretagarna Kramfors).

* Årets Butik (delas ut av Kramfors Handel).

* Årets Futura (delas ut av Futura Kramfors).

* Årets UF–företag (delas ut av Ung Företagsamhet Västernorrland).

* Årets Startup (delas ut av BizMaker Västernorrland).

* Årets Ambassadör (delas ut av Kramfors kommun).

Nominera nu

– Alla kan nominera kandidater från och med nu och fram till 14 december, säger Mikael Berggren.

Nomineringar görs via e–tjänsten på Kramfors kommun och i den står även kriterierna för respektive utmärkelse.

Länk till e–tjänsten:

https://e-tjanster.kramfors.se/foretagsgala

– Det går att nominera till alla utom en utmärkelse; Årets Ambassadör. Den utses av Kramfors kommun.

Juryn och Företagarkväll med guldkant tillbaka

Två förändringar sker jämfört med de senaste åren.

Dels kommer det att finnas en gemensam jury som utifrån lämnade nomineringar och företagarorganisationernas önskemål, fattar de slutliga besluten om vilka tre kandidater som ska utses för fem av utmärkelserna. För Årets Företagare utses dock inte tre kandidater utan en mottagare.

Dels kommer alla sju utmärkelser att delas ut på en Företagarkväll med guldkant.

– Det här var en modell som gällde innan pandemin och de restriktioner vi då hade att rätta oss efter, säger Mikael Berggren. 

– Däremot gör vi det inte till en stor galakväll utan det blir en intimare och enklare tillställning som alla ska känna sig bekväma med.

Företagarkväll med guldkant kommer att ske den 24 februari 2023 och arrangeras av Företagarna Kramfors, Futura Kramfors och Kramfors kommun.

– För de fem utmärkelser där tre kandidater ska utses, kommer respektive företagarorganisation att offentliggöra dessa under speciella nomineringskvällar. Detta för att lyfta alla nominerade på ett bra sätt, säger Mikael Berggren.

Här är alla mottagare av företagsutmärkelser för 2021: https://magasin.kramfors.se/artiklar/har-ar-alla-mottagare-av-foretagsutmarkelser-for-2021/

“Ju mer pengar vi lägger i vår egen kommun, desto roligare att bo och leva här”

Mats Löfroth äger Hotell Höga Kusten och Björkudden i Nyadal. Han vet värdet för hela kommunen när det går bra för de lokala företagen.

– Skatteintäkterna som företagen genererar används till samhällsutveckling och till skolor, vård, omsorg, fritidsanläggningar och mycket annat. Att gynna den lokala näringen är att bidra till ett levande samhälle, förutom att det medverkar till att skapa arbetstillfällen och satsningar, säger han.

– En annan aspekt är att både hotell– och restaurangbranschen och handeln ofta är det första insteget till arbetslivet för ungdomar.

Trots kommuninvånarnas lojalitet till de lokala företagen tror Mats att det kan bli ännu bättre. Och han liknar det vid att semestra på hemmaplan.

— På samma sätt som du kan upptäcka sevärdheter och aktiviteter i ditt närområde som du inte upplevt tidigare, finns det butiker och restauranger som du inte varit hos. Ju mer pengar som vi lägger i vår egen kommun, desto roligare blir det att bo och leva här, säger Mats Löfroth.

Förbättrad dialog om upphandlingar – flera företagsbesök genomförda

Kramfors kommun vill ha en ännu bättre dialog med företagen om frågor som rör upphandlingar. Ambitionen är att förenkla för fler lokala företag att delta i upphandlingar.

Därför har Upphandlingsenheten och Näringslivsenheten inlett en satsning på företagsbesök.

Under november har Anita Åberg, Upphandlingsenheten, och Mikael Berggren, Näringslivsenheten, varit ute hos flera företag för att lyssna på deras frågor och funderingar kring upphandlingar.

Upphandlingsenheten
Här ses Anita Åberg, Upphandlingsenheten, samtala med Patric Svanholm, Söderberg & Partners (t v), och Mikael Wiklund, platschef på NCC, under ett av de genomförda företagsbesöken.

– Det är värdefullt för oss att få ta del av hur företagare känner och tänker kring det här, ge information om hur vi jobbar med upphandlingar och inte minst samtala om hur det är möjligt för oss att underlätta för fler att delta i dem, säger Anita Åberg.

– Sådana möten betyder mycket för oss och vi kan även skapa större förståelse för varandras förutsättningar.

Olika branscher – olika orter

Företagen som besökts är verksamma inom olika branscher och finns på olika orter i kommunen.

– Vi upplever att de här personliga mötena är uppskattade och därför kommer vi att fortsätta med dem under 2023, säger Mikael Berggren.

– Målet är att vi ska få fler lokala företag att lämna anbud till kommunens upphandlingar och ge bästa tänkbara service och kommunikation till företagen.

Är du företagare och vill boka ett möte om upphandling

Kontakta Anita Åberg, tel. 0612–801 50, e–post: anita.aberg@kramfors.se

Mikael Berggren, tel. 070–585 32 33, e–post: mikael.berggren@kramfors.se

Erbjuder utbildning

Upphandlingsenheten erbjuder även utbildning för beställare, chefer och politiker om nuvarande lagstiftning, riktlinjer, rutiner och dess tillämpning. 

– Vi kan skräddarsy en utbildning för precis din enhet, avdelning, ledningsgrupp eller styrelse/nämnd, säger Anita Åberg.

Anmäl intresse för detta på: upphandling@kramfors.se

Alla upphandlingar på e–avrop

Kramfors kommun köper varor och tjänster för cirka 500 miljoner kronor per år. 

Det är viktigt för oss att skapa konkurrens och ge alla möjlighet att vara med och leverera till oss.

För att se vilka upphandlingar som är aktuella just nu, se:

https://www.kramfors.se/naringsliv–arbete/upphandling-och-inkop/aktuella-upphandlingar.html

Alla upphandlingar för Kramfors kommun och deras bolag publiceras alltid på https://info.e-avrop.com

Det är en registrerad annonsdatabas där alla företag kostnadsfritt kan registrerare ett konto för att få information om upphandlingar och lämna anbud.

Blir årets julklapp i Kramfors kommun ett Kramkort?

Funderar du på vad du ska ge dina nära och kära i julklapp? Eller, om du driver företag, vill visa dina medarbetare extra uppskattning inför julen?

– Köper du ett Kramkort kan mottagaren använda det i över 70 butiker, caféer, restauranger och andra verksamheter i Kramfors kommun. Samtidigt gynnar du lokala företag och bidrar till sysselsättning, service och attraktion, säger Sofia Wolfenstein på Kramfors Handel.

Med Black Friday och skyltsöndagen inleds julhandeln på allvar.

Ju fler som väljer att handla lokalt, desto större utbud av varor.

– Våra lokala butiker är även uppskattade mötesplatser och viktiga arbetsgivare som stärker känslan av gemenskap i Kramfors kommun, säger Sofia Wolfenstein.

– Butikerna i Kramfors kommun drivs till stor del av lokala entreprenörer som bidrar till utveckling och service.

Kramkortet är Kramfors Handels eget presentkort. Du kan köpa det både hos Kramfors bokhandel och hos Granlunds Färg & Fritid i Ullånger.

För den kompletta listan över anslutna företag, klicka här: https://www.kramforshandel.se/presentkortet/

Ge bort ett Kramkort som julklapp!

Kramkortet är både en enkel och uppskattad gåva. Inte minst som julklapp.

– Genom att handla lokalt och köpa Kramkort stöttar du både företag och kommunen, säger Sofia Wolfenstein.

Kramfors kommun har valt att ännu en gång ge sina medarbetare 500 kronor i julgåva i form av ett Kramkort.

– Julhandeln kan komma se annorlunda ut i år eftersom hushållens köpkraft befaras minska med anledning av lågkonjunktur, räntehöjningar och utvecklingen av drivmedels- och energipriser, säger Susanne Königson, tillväxt- och näringslivschef.

– Vi hoppas att fler arbetsgivare har möjlighet att stimulera den lokala handeln genom att köpa Kramkort till sina anställda. Det handlar om överlevnad och viktiga arbetstillfällen.

Allt brann ned – men Ullångers Plåt fortsatte verksamheten i nya lokaler

I augusti 2017 lämnade Kjell Danielsson över familjeföretaget Ullångers Plåt i Stensland till sönerna Fredrik, Andreas och Patrik efter att ha drivit det i 35 år.

Ett år senare brann hela verkstaden ned…

Idag finns Ullångers Plåt i nya lokaler och orderboken är full. Bröderna Danielsson har mer jobb än de hinner med.

Kjell Danielsson startade företaget tillsammans med en svåger och då som nu består kunderna av både större företag, byggfirmor och privatpersoner.

Största uppdragsgivaren är Skidstahus och det var också det som räddade Ullångers Plåt efter branden.

– Vi hade ingenstans att ta vägen, säger Andreas Danielsson.

– Till en början höll vi till utomhus med allting, men Skidstahus lät oss använda deras verkstad och det var guld värt.

Glömmer aldrig dagen då det brann

Andreas glömmer aldrig dagen då branden inträffade.

– Det var den 15 oktober 2018. Lokalen var övertänd på bara några minuter, vi hann rädda några fordon men resten totalförstördes.

Patrik och Fredrik Danielsson var på jobb i Lugnvik när det hände.

– Vi stod på ett tak och lade plåt när samtalet kom. Det var en chock. Men vi kunde inte lämna allt och åka till Stensland utan måste se till att taket kom på först, berättar Patrik.

Pappa Kjell var den som kanske blev mest bedrövad.

– Ja, jag tog det hårt, erkänner han. Jag tänkte på pojkarna och vad som skulle hända med företaget.

Hittade nya lokaler

Den temporära lösningen med att hysa in sig på Skidstahus fungerade hyfsat, men bröderna sökte efter en ny lokal.

– Att bygga upp en ny byggnad på samma plats som där det brunnit hade blivit alldeles för dyrt. Försäkringspengarna hade inte räckt, vi hade tvingats låna minst en miljon kronor, säger Patrik.

Till sist hittade man en lokal på Nordingråvägen. En skapligt ändamålsenlig fastighet där det tidigare bland annat varit klädoutlet och vinterförvaring för båtar och husvagnar.

– Vi köpte den i juni 2019 och byggde om lokalerna för att få dem att passa vår verksamhet. Ersättningen från försäkringsbolaget täckte allting och farsan gjorde ett hästjobb i flera månader, åtta timmar om dagen, med att riva och bygga. Vi riktigt såg hur mycket det betydde för honom att det blev fint, säger Andreas.

Ullångers Plåt
Kjell Danielsson tillsammans med sönerna Andreas och Patrik. Sönerna driver Ullångers Plåt tillsammans med deras bror Fredrik som saknas på bild.

I augusti 2020 flyttade Ullångers Plåt in sina nuvarande lokaler.

– Här har vi det bättre än vi vågade drömma om, säger Patrik.

Ser ljust på framtiden

Andreas förklarar att kunderna visade stor förståelse under tiden efter branden.

– Somliga jobb kunde skjutas fram och på det hela taget klarade vi situationen väldigt bra.

Här driver Ullångers Plåt sin verksamhet numera.

Idag har Ullångers Plåt mer jobb än någonsin och bröderna Danielsson är inte särskilt oroliga inför en djupare lågkonjunktur.

— Visst, säger Patrik, materialpriserna har ökat med nästan 100 procent det senaste året – på grund av pandemin och kriget i Ukraina – vilket slår mot slutkunden, och det går väl inte att räkna med att Skidstahus ska sälja lika många hus i tuffare tider som hittills. 

– Men de lokala byggfirmorna har många projekt som vi levererar till och det finns gott om hus häromkring som är byggda på 1950– och 1960–talet som behöver nya plåttak.

Någon marknadsföring behöver inte Ullångers Plåt lägga pengar på.

– Revisorn brukar skratta när han tittar på posten för annonsering, säger Andreas och ler. 

– Däremot sponsrar vi den lokala idrottsföreningen SUIF. Det tycker vi är viktigt.

Ursäkta röran, men Kramm bygger om – ny satsning invigs inom kort

– Ett byggkaos.

Så beskriver First Hotel Kramm:s hotellchef Lisa Westerlind situationen just nu.

– Men allt går enligt planerna, tillägger hon. I slutet av november kommer en stor del av restaurangen att vara klar och kort därefter hoppas vi kunna öppna vår nya satsning Kiosken Pizza & Vin.

Hotell Kramm invigdes 1969 och var då ett hotell i Reso–koncernen. Det kommunala fastighetsbolaget Kramfast äger fastigheten och hotellet arrenderas sedan ett antal år tillbaka av Höga Kusten Nöje.

– Vi skrev ett nytt avtal med Kramfast i höstas och nu känns det spännande att tillsammans med dem få genomföra alla förändringar och förbättringar som ska bidra till en bättre upplevelse för våra gäster, säger Lisa Westerlind.

Lisa Westerlind.

Mycket nytt i entréplanet

Renoveringsarbetet och ombyggnationerna har pågått under en tid och fortsätter in i nästa år.

– Det sker i tre etapper och i den första gör vi bland annat om restaurangen och toalettområdet, säger Lisa.

– Vi skapar en helt ny avdelning för mat, dryck och skönt häng. Vi vill ge besökarna en trivsammare miljö och även vara en plats där våra gäster och andra som kommer till stan ska vilja komma till oss för att sitta och jobba.

– Kramfors saknar en sådan plats och vi vill vara med och fylla det tomrummet.

Receptionen och entrén kommer göras i etapp två. I restaurangen tas den runda baren bort, som funnits där i åratal. Entrén och receptionen flyttas till höger. Där den nuvarande receptionen finns ska det bli ett inglasat konferensrum och i den yta mot parkeringsplatsen som idag är en slags outnyttjad vinterträdgård, kommer det att göras något spännande för barn.

– Inne i restaurangen blir det gott om loungeytor och de flesta mattor har rivits upp för att ta fram det fina marmorgolvet som länge varit dolt, säger Lisa.

Det mest iögonfallande torde dock vara Kiosken Pizza & Vin som blir ett nytt koncept som ersätter gamla avdelningen Kök & Bar.

– Där står redan en vedelad pizzaugn och inredningen tar form dag för dag. Förhoppningsvis kan vi ha invigning för den i början av december.

32 rum renoveras

Parallellt med det som sker på entrévåningen renoveras ett antal rum.

–  Åtta är klar i nuläget. Men totalt ska 32 rum helrenoveras, säger Lisa Westerlind som hoppas och tror att “nya” Kramm ska bli mer attraktivt för både kramforsbor och besökare utifrån. 

– Ser man till hotellets läge rent geografiskt ligger det strategiskt till i Höga Kusten och vi har märkt en ökning av turister de senaste åren. Med det som nu sker i hotellet borde vi lunna locka ännu fler till oss. 

– Kramfast kommer att göra en del förbättringar exteriört och parkeringsplatsen ska asfalteras om till sommaren 2023.

Om magasin.kramfors.se

Detta är ett digitalt näringslivsmagasin med företagsnyheter, information, inspiration och råd från Kramfors kommun. Magasinet uppdateras kontinuerligt.

Ansvarig utgivare: Susanne Königson, susanne.konigson@kramfors.se
Kommunikatör/redaktör: Olof Wigren, olof.wigren@kramfors.se
Besöksadress: Näringslivsenheten, Torggatan 12, Kramfors.