6 feb 2024, 8:35

Kramfors ingår i ett länsprojekt för att attrahera internationell kompetens

Två kvinnor framför en fontän
Fr v tillväxt- och näringslivschefen Susanne Königson och kommunstyrelsens ordförande Malin Svanholm. Foto: Bo Wikman.

Sundsvallsregionen och Höga Kusten står inför historiska tillväxtmöjligheter kopplade till den gröna, nya industrin. En stor tillväxtresa som enligt beräkningar handlar om cirka 15 000 nya arbetstillfällen och en beräknad inflyttning på minst 40 000 personer till regionen.

Projektet SAM – Stärkt Attraktionskraft och Mottagningskapacitet i Höga Kusten och Sundsvallsregionen – har beviljats ett EU-bidrag på totalt sju miljoner kronor. Sedan tidigare är det klart att Region Västernorrland finansierar projektet med 1 975 225 kronor.

– Kramfors och länet behöver stärka sin konkurrenskraft för att klara den befolkningsförsörjning som behövs. Därför är det viktigt att aktörer samverkar och mobiliserar sina resurser gemensamt för att kunna klara av framtida utmaningar och kompetensbehov, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande i Kramfors kommun.

– Vi ska stötta lokala funktioner och branschnätverk genom att jobba fram en lokal och regional struktur och metod där vi samarbetar över kommungränserna för att utveckla arbetssätt. Parallellt med det fortsätter vi att utveckla och stärka attraktionskraften i våra respektive kommuner, säger Susanne Königson, tillväxtchef.

– Samhällsomvandlingen innebär att vi behöver växla upp arbetet med att attrahera talanger och arbetskraft från hela världen. Det nu beslutade EU-bidraget är välkommet för att möjliggöra den satsningen, säger Björn Wigge, näringslivs- och tillväxtchef Sundsvalls kommun.

Om projektet

SAM är ett treårigt projekt för att fortsätta satsningen på att attrahera kompetens och nya medborgare för framtidens tillväxt och det kommer att resultera i många olika saker. Bland annat ett International House i Sundsvall samt liknande servicefunktioner i hela länet. Syftet med International House är att skapa en mötesplats för nya medborgare i regionen, där all relevant service finns samlad under ett tak för den som kommer hit från ett annat land för att arbeta, forska eller studera. Till det ska det också skapas en tillgänglig digital struktur för dem som funderar på att flytta hit, så att de enkelt får den hjälp de behöver.

Tillsammans ska projektet bidra till en attraktiv arbetsmarknadsregion dit människor väljer att flytta och stanna. Samarbetet mellan såväl offentliga som privata aktörer ska förstärkas och skapa möjligheter för tydlig organisering och rollfördelning på nationell, regional och lokal nivå.

Projektgruppen för SAM. Bakre raden fr v Olle Lidgren, samordnare Höga Kusten, Maria Wallner, samordnare Sundsvallsregionen, Urban Åström, enhetschef Näringsliv & Kompetensförsörjning Region Västernorrland, Björn Wigge, näringslivs- och tillväxtchef Sundsvalls kommun och Lisa Eklund, kommunikatör Sundsvalls kommun. Främre raden fr v Mikael Aamisepp, affärsområdeschef High Coast Invest, Camilla Nilzén, projektledare, och Christina Eriksson, näringslivsansvarig Timrå kommun. Saknas på bilden gör Maria Åberg, Handelskammaren Mittsverige, och Marlene Berg, kommunikationschef Mittuniversitetet. Foto: Linda Niia, Sundsvalls kommun.

Projektet är ett samarbete mellan kommunerna Sundsvall, Timrå, Ånge, Hudiksvall, Nordanstig, Härnösand, Kramfors, Sollefteå samt Örnsköldsvik. I samarbetet ingår också Handelskammaren Mittsverige, Mittuniversitetet, BizMaker/High Coast Invest och Region Västernorrland.