13 mar 2024, 11:15

Stort intresse för Jobb- och utbildningsmässan på Ådalsskolan

en stor lokal men montrar och många människor

Årets Jobb– och utbildningsmässa på Ådalsskolan i dag lockade över 40 företag, organisationer och kommunala verksamheter. Mässan är till både för kommunens alla gymnasielever och för arbetssökande.

Mässan är en del av entreprenörsveckan: https://magasin.kramfors.se/artiklar/entreprenorskapsveckan-engagerar-hela-gymnasiet/

En av de mest välbesökta montrarna var Polisens, där bland andra Hans Mellberg fanns på plats för att berätta om möjligheterna och förutsättningarna för att bli polis.

Hans Mellberg, Polisen.

– Intresset för vårt yrke ökar konstant och nationellt har vi mellan 8 000 och 10 000 sökande vid varje intag, som sker två gånger om året.

– Nu strävas det efter att utbilda poliser som kan bli kvar i de kommuner där de bor. Jag hoppas att det kan slå väl ut för det skulle ge en efterlängtad kontinuitet för oss, sa Hans Mellberg.

Stor variation

Variationen bland utställarna var stor. 

Allt ifrån industriföretag, försäkringsbolag och bussbolag till besöksnäringsföretag, hotell– och restauranger och vuxenutbildning.

– Behovet av kompetenser i vår bransch bara ökar, sa Marcus Löfroth på Björkuddens Hotell & Restaurang och Hotell Höga Kusten.

Kramfors kommun marknadsförde bland annat behovet av barnskötare och undersköterskor.

Madelene Nyhlen, HR–enheten.

– Det behövs många till sommaren och vi tror och hoppas att vi ska kunna hitta flera medarbetare här i dag, sa Madelene Nyhlen på HR–enheten.

Carl Sundström från Yrkesskolan Höga Kusten erbjöd information om en rad olika utbildningar. Till exempel möbeltapetserare, mätningstekniker och specialiserad undersköterska i demensvård.

– Det blåser positiva vindar för oss, inte minst när det gäller utökat samarbete med universiteten, sa Carl.

Jobb– och utbildningsmässan arrangerades av Ådalsskolan i samarbete med Arbetsförmedlingen, avdelningen Näringsliv & Planering samt HR–enheten.