15 apr 2024, 10:02

Ett steg närmare nya bostäder på Babelsberg – “Läget är fantastiskt”

Skiss på hur MW Bostad tänker sig terrasshusen på Babelsberg.

Markanvisningstiden för byggande av bostäder på och vid Babelsberg har passerat och entreprenören MW Bostad har lämnat in ett förslag. Kommunstyrelsen kommer i juni att fatta beslut om den vill gå vidare med intressenten.

– Vi behöver fler attraktiva bostäder i Kramfors stad och Babelsberg är ett spännande område. Det är centralt, nära till service, handel, skolor och Resecentrum och med nya bostäder kan vi kombinera grönområden och kulturmiljöer med liv och rörelse, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Det som sker nu har sin grund i det gedigna arbete med en ny detaljplan som antogs för ett drygt år sedan.

”Både centralt och naturnära”

MW Bostad har tidigare byggt ett flerbostadshus med restauranglokaler på Limstagatan och vill nu även bygga bostäder på Babelsberg.

– Vi uppmärksammade den pågående planprocessen väldigt tidigt och har följt det med stort intresse under tiden den pågått. När den väl kom ut som markanvisningstävling så var det självklart för oss att vara med, säger bolagets vd Magnus Wiese.

– Läget är fantastiskt bra. Det är både centralt och naturnära samt att en del lägenheter även kommer få utsikt över viken och stora delar av Kramfors. Stora mervärden som kommer ge en otrolig boendemiljö.

Magnus Wiese vet att behovet av attraktiva bostäder är stort i Kramfors.

– Redan när vi byggde bostäder här för några år sedan insåg vi potentialen av området runt Babelsberg. Och det kändes som att det vore ett privilegium att få fortsätta byggnation på och runt berget. 

– Erfarenheten av den tidigare byggnationen gör att vi dels vet att marknaden är god och att vi har knutit en hel del kontakter med entreprenörer i och runt Kramfors, vilket underlättar vid fortsatt byggnation, säger Magnus Wiese.

Här är delar av MW Bostads förslag som är utformat i samarbete med Liljewall arkitekter:

”Natur- och kulturmiljö påverkas inte negativt”

Samhällsplanerare Stefan Välijeesiö kommenterar MW Bostads förslag så här:

– Förslaget är väl anpassat utifrån platsens förutsättningar och kommer göra Babelsberg till ett mysigt område! 

De ytor som kommer att bebyggas är grusytan ovanför förskolan, två villatomter som finns invid Willys parkering och en ny tomt som är i slänten invid kvarteret Snickaren. 

– Babelsbergs värdefulla natur- och kulturmiljö påverkas inte negativt. Tvärtom kommer den att tillgängliggöras, bland annat genom en ny gång- och cykelväg som anläggs mellan Drottninggatan och Babelsbergsgatan. Redan idag finns en upptrampad stig vilket betyder att människor gärna vill gena över berget, säger Stefan Välijeesiö.

MW Bostads förslag behandlas av kommunstyrelsen i juni.