Näringsliv logo

Ett digitalt magasin från Kramfors kommun – mitt i Höga Kusten

E.ON har vädersäkrat 91 procent av ledningarna i Kramfors kommun

November månad inleddes med en ordentlig storm. Träd föll på elledningar vilka kortslöts eller i vissa fall…

SCA Bollstasågen bidrar till att Bollstabruks kulturarv vårdas

En privat donation till Bollstabruks Intresseförening har bidragit till några av de senare årens projekt på…

Susanne Öberg driver eget – jobbar med jämställdhet inom skogsnäringen

Susanne Öberg, Bollstabruk, jobbade under 19 år för LRF. De sista sju som regionchef för Västernorrland och…

Entreprenören Mats Löfroth Årets ”Norrlandsbjörn” i Västernorrland

Entreprenören Mats Löfroth i Nyadal, Kramfors kommun, tilldelas Norrlandsförbundets utmärkelse ”Norrlandsbj…

TILLSAMMANS ska vi nå målet!

Kramfors kommun klättrade i år drygt 30 platser i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet i svenska kommuner.
Vi var en av två kommuner i Västernorrland som höjde oss och trots att vi gjorde det från en ganska blygsam placering, är det ett mycket positivt tecken. Särskilt eftersom vi framöver kommer att jobba ännu hårdare, tillsammans med näringslivet, för att förbättra förutsättningarna för företagen i kommunen.

Just tillsammans är ett viktigt ord i sammanhanget.
Det vi ska göra, gör vi TILLSAMMANS.
Inte enskilt från kommunens sida utan genom kroka arm med våra duktiga företagare, lyssna på dem, höja vår servicenivå och utveckla vårt samarbete med dem.
Under 2020 bildades ett Näringslivsråd i Kramfors, med representanter från näringslivet, kommunalrådet Malin Svanholm (S), vice kommunalrådet Jon Björkman (V), oppositionsrådet Ida Stafrin (C), kommundirektören Peter Carlstedt och jag själv.
Det är ett första, stort steg mot en samsyn och en kraftsamling för att närma oss det mål vi satt upp.

Kramfors är den kommun som per capita har flest företag i länet och vi har många fantastiska entreprenörer som skapar intressanta verksamheter, men också dem som vecka efter vecka driver företag med kontinuitet och stabilitet som ledstjärnor.
Vi har mängder av en– och fåmansföretag, företag som verkar i det dolda, företag som är branschledande, företag som startats av unga människor med visioner om att växa.
Alla dessa företag är viktiga för vår kommuns utveckling och genom att lyfta företagen, förstå deras betydelse och vara positiva till företagande, underlättar vi för dem att lyckas! Sammantaget finns så mycket i vår kommun att vara stolt över. Vi behöver tillsammans hjälpas åt att ta vara på det vi har och utveckla det i stället för att fokusera på det vi inte har!

Susanne Königson

SUSANNE KÖNIGSON
Tillväxt– och näringslivschef, Kramfors kommun

Information till näringslivet

Aktuella upphandlingar

Klicka vidare för att läsa mer om kommunens aktuella upphandlingar.

Viktig information till dig som skickar fakturor till Kramfors kommun

Enligt gällande lagstiftningen (2018:1277) sedan april 2019 ska alla inköp i offentlig sektor faktureras elektroniskt. 

Vi rekommenderar att ni använder vår Peppol-adress när ni fakturerar Kramfors kommun.

Digilotsprogrammet – för ökad insikt i digitalisering

Genom Digilotsprogrammet får ledare i små och medelstora företag ökad insikt om hur digitalisering kan användas för affärsutveckling och ökad konkurrenskraft.

Sammanställning av enkätsvar

Tack alla ni som bidragit med svar i enkäten som skickades ut via Handelskammaren under september 2020. Enkäten genomfördes även i mars, april och juni 2020.

Vi finns till hands för näringslivet

Du kan alltid vända dig till oss på näringslivs- och utvecklingsenheten om du har behov av rådgivning, vill etablera ditt företag här, har önskemål om en specifik utbildning eller har ett myndighetsärende men inte vet vilken handläggare du ska prata med. Vi gör även företagsbesök, hör av dig om du vill att vi ska komma till just ditt företag.

Besök kramfors.se/naringsliv-arbete för kontaktinfo.

Om magasin.kramfors.se

Detta är ett digitalt näringslivsmagasin med företagsnyheter, information, inspiration och råd från Kramfors kommun. Magasinet uppdateras kontinuerligt.

Ansvarig utgivare: Susanne Königson, susanne.konigson@kramfors.se
Kommunikatör/redaktör: Olof Wigren, olof.wigren@kramfors.se
Besöksadress: Näringslivsenheten, Torggatan 12, Kramfors.
Höga Kusten logotyp och länk