Näringsliv logo

Ett digitalt magasin från Kramfors kommun.

Kramfors fortsätter klättra på rankingen av företagsklimatet i Sveriges kommuner

Kramfors kommun klättar från plats 148 till 138 i organisationen Svenskt Näringslivs årliga ranking av före…

High Coast Game Village tar form på Nordingråvallen

Den spännande satsningen High Coast Game Village på Nordingråvallen – en ”spelby” där spe…

Vill du göra affärer med Kramfors kommun? Då ska du läsa det här!

Äger du ett företag och vill göra affärer med Kramfors kommun och deras bolag? Då ska du läsa det här. Kram…

Elin Olsson firar fem år som egenföretagare och är i SM-final i babyfotografering

Häromdagen var det fem år sedan som Elin Olsson i Nyland startade eget som fotograf. Bara det någonting att…

Vi klättrar i rankingen över företagsklimat och fortsätter jobba för bättre service 

Jag vill tacka dig som driver företag i vår kommun.
Ni är viktiga för vår kommun på många sätt och ett av de tydligaste exemplen på det är den inspiration och optimism som ni bidrar med. Vår ambition är att på olika sätt underlätta för företagen att kunna verka och utvecklas – för mår företagen bra mår hela kommunen bra.

Det är gott om välmående, kreativa, målinriktade och framgångsrika företag i Kramfors kommun. Allt ifrån ensamföretagare till företag med många anställda.

Vi får signaler från olika håll om satsningar, fyllda orderböcker och planer på nyanställningar. Det är väldigt glädjande.

2021 hade företagen i Kramfors bäst tillväxt i Västernorrland och jag hoppas att det kommer att fortsätta att vara så.

Nyligen presenterade Svenskt Näringsliv resultatet av sin årliga ranking av företagsklimatet i landets kommuner. 

Kramfors gör en ny klättring – från plats 148 till 138, vilket gör oss till tredje bästa kommun i länet – och det är vi tacksamma för. 

Vi fortsätter att sträva emot målet Västernorrlands bästa företagsklimat 2015. Det gör vi bland annat genom att bli än bättre på att ge service till företagen, lyssna på deras behov och vidta förbättringar som hjälper dem att ta nya steg. 

Vi har också ett näringslivsråd med representanter från näringslivet, som tillsammans med politiker och tjänstepersoner driver på viktiga frågor och ger oss viktiga inspel och förslag till hur vi kan höja vår servicenivå ytterligare.


Både vi som kommun och näringslivet påverkas förstås av det som sker i samhället och i vår omvärld.

Konsekvenserna av det pågående kriget i Ukraina, räntehöjningarna och den lågkonjunktur vi befinner oss i – med hög inflation – får effekter även för oss i Kramfors. Jag håller tummarna för att vi kommer att klara detta så bra som möjligt, liksom vi hanterat pandemin.


Under oktober genomför vi fem företagsträffar på lika många orter i kommunen. Vi testade detta ifjol och vill nu fortsätta att komma ut till företagen, i stället för att företagen måste åka till oss. Det är ett led i att få en bra dialog med ännu fler, nå ut med information på ett effektivare sätt och även att skapa mötesplatser där företag kan träffa varandra. Vi tror stenhårt på att förenkling, samverkan och ömsesidig förståelse för varandra är värdefullt och skapar goda förutsättningar för tillväxt och utveckling.


Tack för att just du bidrar till vår kommuns sammantagna utveckling!

Susanne Königson

SUSANNE KÖNIGSON
Tillväxt– och näringslivschef
Kramfors kommun

Hallå där!

Åker fler resenärer från Örnsköldsvik från Höga Kusten Airport nu?

HALLÅ DÄR! Per Enroth (bilden), flygplatschef på Höga Kusten Airport. Flygbolaget Amapola har anpassat flyg…

Hur känns det att öppna en fotvårdsklinik i Kramfors, Inga–Lill Öhman–Andrén?

HALLÅ DÄR! Inga–Lill Öhman–Andrén (bilden) som i morgon, fredag 29 april, öppnar fotvårdskliniken Inga–Lill…

”Vi ser en enorm potential i Kramfors!”

HALLÅ DÄR! Sandra Molitor Sjöberg (bilden), ADC Media, som bland annat ger ut gratistidningen Kramforsblade…

Information till näringslivet

Ny omgång av omsättningsstöd

Den 9 februari öppnade ansökan för stöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag som har drabbats ekonomiskt till följd av coronapandemin.

Vill du marknadsföra mark eller lokaler?

För att kunna hjälpa fastighetsägare och företag att etablera sig i Kramfors kommun samarbetar kommunen med Objektvision — Sveriges största marknadsplats för lokaler, kommersiella fastigheter och mark.

Dynamiskt inköpssystem av livsmedel för att intressera fler lokala företag

Kramfors kommun samarbetar med kommunerna i Sollefteå och Ånge kring ett dynamiskt inköpssystem för livsmedel, kallat Dis. Målet är att intressera fler lokala företag att delta i upphandlingar.

Följ oss också på Facebook

Kramfors kommuns näringslivsenhet har även en egen sida på Facebook. Där publiceras bland annat information om olika stöd, seminarier, artiklar från lokalpress och en hel del annat som kan vara intressant och angeläget för företagare. Facebook-sidan finns här (gilla den gärna så får du aviseringar när det sker något på sidan): https://www.facebook.com/kramforsnaringsliv

Viktig information till dig som skickar fakturor till Kramfors kommun

Enligt gällande lagstiftningen (2018:1277) sedan april 2019 ska alla inköp i offentlig sektor faktureras elektroniskt. 

Vi rekommenderar att ni använder vår Peppol-adress när ni fakturerar Kramfors kommun.

Vi finns till hands för näringslivet

Du kan alltid vända dig till oss på näringslivs- och utvecklingsenheten om du har behov av rådgivning, vill etablera ditt företag här, har önskemål om en specifik utbildning eller har ett myndighetsärende men inte vet vilken handläggare du ska prata med. Vi gör även företagsbesök, hör av dig om du vill att vi ska komma till just ditt företag.

Besök kramfors.se/naringsliv-arbete för kontaktinfo.

Om magasin.kramfors.se

Detta är ett digitalt näringslivsmagasin med företagsnyheter, information, inspiration och råd från Kramfors kommun. Magasinet uppdateras kontinuerligt.

Ansvarig utgivare: Susanne Königson, susanne.konigson@kramfors.se
Kommunikatör/redaktör: Olof Wigren, olof.wigren@kramfors.se
Besöksadress: Näringslivsenheten, Torggatan 12, Kramfors.
Höga Kusten logotyp och länk