Näringsliv logo

Ett digitalt magasin från Kramfors kommun – mitt i Höga Kusten

Höga Kusten Företagsmässa i Kramfors flyttas fram till 6-7 maj

Höga Kusten Företagsmässa i Tennishallen, Kramfors, som var planerad att genomföras 1-2 april, flyttas fram…

Flyttade hem till Docksta från Stockholm och startade byggföretag – vill anställa fler

29 företag i kommunen har varit extra delaktiga i att Kramfors har Bäst Tillväxt i Västernorrland 2021. Ett…

”Mentorer är jätteviktiga för unga entreprenörstalanger”

Hur får du en ung entreprenörstalang att ta steget till att starta eget företag? ”Perra” Westin, yrkesgymna…

Bra framtidsutsikter för Nordtrafo – kommer att köra för högtryck 2022

Nordtrafo i Nyland är ett av företagen med bäst tillväxt i Kramfors. Omsättningen ökar, medarbetarna blir f…

Gott Jul, gott slut och ett Gott Nytt Företagarår 2022!

Jag känner en ödmjuk tacksamhet och stor glädje för det starka näringsliv vi har i vår kommun! Trots svåra tider med pandemi och kompetensförsörjningsproblematik, ser vi en mängd stabila företag som envetet tuffar på, ställer om och utvecklar sina verksamheter. Fantastiskt roligt. 

Särskilt stolt är jag och många med mig över att vi knep utmärkelsen ”Årets Tillväxtkommun i Västernorrland 2021. Det ger verkligen positiva signaler om att vi har ett starkt näringsliv. 

Ett varmt tack till alla företag som under 2020 bidragit till att vi fick utmärkelsen.

Även vi inom kommunkoncernen behöver ständigt se över våra verksamheter, ställa om och ta vara på nya möjligheter utifrån samhällsförändringar, behov och annat. I början av 2022 presenterar vi en sammanställning av aktiviteter som görs i riktning mot kommunfullmäktiges mål: Västernorrlands bästa företagsklimat 2025.

Genomförda företagsbesök och särskilda företagsträffar ute i kommunen har gett oss en betydligt klarare bild av vilka utvecklingsområden vi ska ge oss i kast med. Vi har även fått möjlighet att berätta om kommunens utvecklingsprojekt och ambitioner med företagsklimatet.

Vårt fokus ligger, liksom tidigare, främst på befintliga företag och hur vi kan stötta dem för en utveckling som på sikt kan leda till fler anställda. Detta eftersom det är där vi tror att det finns störst potential.

Vi tar också kompetensförsörjningsutmaningen på största allvar och söker samarbetsformer för att jobba tillsammans med näringslivet för att stärka arbetet med att attrahera arbetskraft till våra företag och inflyttare till kommunen.

Jag vill fortsätta att utveckla Kramfors kommun samt att bidra till att våra medarbetare, medborgare och företagare känner stolthet och framtidstro. 
Kramfors är redan idag långt framme inom flera områden men tillsammans med er företagare kan vi vässa oss och komma ännu längre. Tillsammans kan och ska vi fortsätta göra skillnad!

Nu kör vi för att nå målet Västernorrlands bästa företagsklimat 2025.

GOD JUL, GOTT SLUT och ett GOTT NYTT FÖRETAGARÅR!

Susanne Königson

SUSANNE KÖNIGSON
Tillväxt– och näringslivschef
Kramfors kommun

Hallå där!

Vad ska du göra i ditt nystartade företag, Sofia Wolfenstein?

HALLÅ DÄR! Sofia Wolfenstein (bilden) som tillsammans med din sambo Tobias Karlsson har ett av de senast st…

Hur bra har 2021 varit för Bluecom, Robert Sjöholm?

Hallå där! Robert Sjöholm (bilden), vd för IT-företaget Bluecom med huvudkontor i Kramfors. Hur har året va…

Vilka planer har ni för 2022, Kramfors Bokhandel?

HALLÅ DÄR! Magdalena Dessén (bilden), som driver Kramfors Bokhandel tillsammans med sin man Jörgen. Hur har…

Information till näringslivet

Vill du marknadsföra mark eller lokaler?

För att kunna hjälpa fastighetsägare och företag att etablera sig i Kramfors kommun samarbetar kommunen med Objektvision — Sveriges största marknadsplats för lokaler, kommersiella fastigheter och mark.

Dynamisk inköpssystem av livsmedel för att intressera fler lokala företag

Kramfors kommun samarbetar med kommunerna i Sollefteå och Ånge kring ett dynamiskt inköpssystem för livsmedel, kallat Dis. Målet är att intressera fler lokala företag att delta i upphandlingar.

Sök Utvecklingschecken hos Regionen

Från och med måndag 14 juni har den maximala stödnivån på Utvecklingschecken justerats till 50 procent. På grund av pandemins minskande samhällseffekter återgår stödet till den normala högsta stödnivån för Region Västernorrlands företagsstöd.

Följ oss också på Facebook

Kramfors kommuns näringslivsenhet har även en egen sida på Facebook. Där publiceras bland annat information om olika stöd, seminarier, artiklar från lokalpress och en hel del annat som kan vara intressant och angeläget för företagare. Facebook-sidan finns här (gilla den gärna så får du aviseringar när det sker något på sidan): https://www.facebook.com/kramforsnaringsliv

Viktig information till dig som skickar fakturor till Kramfors kommun

Enligt gällande lagstiftningen (2018:1277) sedan april 2019 ska alla inköp i offentlig sektor faktureras elektroniskt. 

Vi rekommenderar att ni använder vår Peppol-adress när ni fakturerar Kramfors kommun.

Sammanställning av enkätsvar

Tack alla ni som bidragit med svar i enkäten som skickades ut via Handelskammaren under september 2020. Enkäten genomfördes även i mars, april och juni 2020.

Vi finns till hands för näringslivet

Du kan alltid vända dig till oss på näringslivs- och utvecklingsenheten om du har behov av rådgivning, vill etablera ditt företag här, har önskemål om en specifik utbildning eller har ett myndighetsärende men inte vet vilken handläggare du ska prata med. Vi gör även företagsbesök, hör av dig om du vill att vi ska komma till just ditt företag.

Besök kramfors.se/naringsliv-arbete för kontaktinfo.

Om magasin.kramfors.se

Detta är ett digitalt näringslivsmagasin med företagsnyheter, information, inspiration och råd från Kramfors kommun. Magasinet uppdateras kontinuerligt.

Ansvarig utgivare: Susanne Königson, susanne.konigson@kramfors.se
Kommunikatör/redaktör: Olof Wigren, olof.wigren@kramfors.se
Besöksadress: Näringslivsenheten, Torggatan 12, Kramfors.
Höga Kusten logotyp och länk