Näringsliv logo

Ett digitalt magasin från Kramfors kommun – mitt i Höga Kusten

Här är alla som är nominerade till företagspriser i Kramfors kommun

Det finns gott om duktiga, framgångsrika och inspirerande entreprenörer i Kramfors kommun. I olika åldrar o…

Handlar´n i Lugnvik ökar sin kundkrets med hjälp av sociala medier

Inte bara som matvarubutik är Handlar´n i Lugnvik viktig. Den är det även som mötesplats och serviceverksam…

Digitala event här för att stanna – Tingshuset satsar på Ådalens första streamingfestival

Coronapandemin har slagit hårt mot många verksamheter. Inom kultursektorn har INSTÄLLT varit en följetong i…

Klädhängarfastigheten i Ullånger såld – verksamhet öppnar till sommaren

Två företagare med anknytning till Höga Kusten, Per Nordin och Göran Berggren, har köpt fastigheten som är …

Det finns trots allt ljuspunkter i en tuff tid

Coronapandemin fortsätter att dra fram och påverkar en hel värld. Helt galet! Vem kunde för mindre än ett år sen ha anat det här?

Pandemin har främst påverkat hotell-, konferens- och restaurangbranschen och där har den slagit hårt.

Glädjande är att detaljhandel, tillverkning och industri går relativt bra. Där är farhågorna främst att ledning och personal ska bli sjuka och därigenom orsaka produktionsbortfall. Kramfors kommun har ett starkt näringsliv och min uppfattning är att vi kommer att klara krisen förhållandevis bra.

Vi är en företagstät kommun, vi har många små- och medelstora företag och vi har även ett antal internationella företag som är världsledande inom sina områden. Vi har en stark industrisektor och tillverkande företag som genererar sysselsättningstillfällen och skatteintäkter. Antalet konkurser i kommunen var i oktober 22 procent lägre än i fjol, nya företag startas och många ser möjligheter i den kris vi befinner oss i. De görs större investeringar i företag runt om i kommunen, vilket bidrar till en ökad framtidstro och skickar viktiga och positiva signaler.

Jag vill skicka en särskilt julhälsning till alla våra företagarhjältar där ute som ständigt söker nya lösningar och möjligheter:

Tack för att ni finns och allt ni gör för hela vårt samhälle. Ni är ovärderliga!

Susanne Königson

SUSANNE KÖNIGSON
Tillväxt– och näringslivschef
Kramfors kommun

Information till näringslivet

Information och dialog vid tillsyn av den tillfälliga pandemilagen

Länsstyrelserna har fått omfattande tillsynsuppgifter i den tillfälliga pandemilagen. Syftet är att minska smittspridningen genom att informera om och kontrollera efterlevnaden av lagen. Tillsynen framöver kommer ibland att ske på distans eller genom besök på plats.

Stöd för enskilda näringsidkare under Coronapandemin

Det finns ett stöd att söka för enskilda näringsidkare som fått ett större omsättningstapp till följd av Coronapandemin. Det är Länsstyrelsen och Boverket som handlägger respektive betalar ut stödet.

Aktuell information till företag om stöd under covid-19

Här är länkar för olika stöd som kan sökas under Coronapandemin.

Viktig information till dig som skickar fakturor till Kramfors kommun

Enligt gällande lagstiftningen (2018:1277) sedan april 2019 ska alla inköp i offentlig sektor faktureras elektroniskt. 

Vi rekommenderar att ni använder vår Peppol-adress när ni fakturerar Kramfors kommun.

Digilotsprogrammet – för ökad insikt i digitalisering

Genom Digilotsprogrammet får ledare i små och medelstora företag ökad insikt om hur digitalisering kan användas för affärsutveckling och ökad konkurrenskraft.

Sammanställning av enkätsvar

Tack alla ni som bidragit med svar i enkäten som skickades ut via Handelskammaren under september 2020. Enkäten genomfördes även i mars, april och juni 2020.

Vi finns till hands för näringslivet

Du kan alltid vända dig till oss på näringslivs- och utvecklingsenheten om du har behov av rådgivning, vill etablera ditt företag här, har önskemål om en specifik utbildning eller har ett myndighetsärende men inte vet vilken handläggare du ska prata med. Vi gör även företagsbesök, hör av dig om du vill att vi ska komma till just ditt företag.

Besök kramfors.se/naringsliv-arbete för kontaktinfo.

Om magasin.kramfors.se

Detta är ett digitalt näringslivsmagasin med företagsnyheter, information, inspiration och råd från Kramfors kommun. Magasinet uppdateras kontinuerligt.

Ansvarig utgivare: Susanne Königson, susanne.konigson@kramfors.se
Kommunikatör/redaktör: Olof Wigren, olof.wigren@kramfors.se
Besöksadress: Näringslivsenheten, Torggatan 12, Kramfors.
Höga Kusten logotyp och länk