24 nov 2020, 10:12

Viktig information till dig som skickar fakturor till Kramfors kommun

Enligt gällande lagstiftningen (2018:1277) sedan april 2019 ska alla inköp i offentlig sektor faktureras elektroniskt. 

Vi rekommenderar att ni använder vår Peppol-adress när ni fakturerar Kramfors kommun

Vi erbjuder en extern fakturaportal för er som skickar få fakturor och som idag inte har förutsättningar att skicka elektroniska fakturor. Tjänsten är kostnadsfri, upp till 100 fakturor per år/per leverantör. Du når sidan här.

Det finns många fördelar med elektronisk fakturering

Några av fördelarna med att skicka elektroniska fakturor till oss är att betalningarna sker utan dröjsmål, det är ett bättre miljöval samt leder till minskad administration. Det blir kostnadseffektivt både för leverantören och kommunen. 

Här är uppgifterna du kan behöva för att kunna fakturera Kramfors kommun elektroniskt: 

Leverans via PEPPOL
PEPPOL-adress                         0007:2120002429

Leverans via VAN-leverantörer
E-fakturaadress (org.nr)         2120002429
E-fakturaadress (GLN)             7362120002429
Operatör/VAN-partner           Swedbank (SWEDSESS)

Vänligen besök vår webbsida för mer information www.kramfors.se 

Vid frågor kontakta gärna ekonomikontoret.kommunen@kramfors.se