15 apr 2024, 13:14

Uppstartsmöte för dialog mellan kommunen och större företag

en samling leende män och kvinnor framöver en bildskärm med texten Kramfors största förertag
Fr v Jari Myllykoski, Nordhydraulic, Jimmy Nyberg, Träteam, Björn Gerdin, Gerdins, Anna–Lena Hörnfeldt, Folksam, Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande, Jon Björkman (V), kommunstyrelsens vice ordförande, Magnus Kangas, Mondi Dynäs, Peter Carlstedt, kommundirektör, Ida Stafrin (C), oppositionsråd, Andreas Telhammer, näringslivschef, och Per Larsson, Nordhydraulic.

Hur kan Kramfors bli ännu attraktivare? Vilka frågor är viktiga att lösa för att både blir fler invånare och klara företagens kompetensbehov? Det var två av punkterna på ett första dialogmöte mellan kommunen och representanter för några av de största företagen i Kramfors.

Bakgrunden till mötet, som initierades av kommunen, var en tidigare diskussion i ett annat sammanhang om vilka utmaningar och möjligheter som är kopplade till klimatomställningen inom industrin.

– Mycket handlar om att behålla och attrahera arbetskraft, både för företagen och för kommunen som arbetsgivare, sa kommundirektören Peter Carlstedt som ledde mötet.

– Därför såg vi det som värdefullt att fördjupa dialogen kring detta, sa Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

Utmaningar och möjligheter

Peter Carlstedt redogjorde för Kramfors kommuns läge, bland annat när det gäller arbetslösheten – som för närvarande är låg –, födslotalen – som, i likhet med övriga riket är på rekordlåg nivå –, och det bekymmersamma i att sjunkande invånarantal ger ett svagare skatteunderlag. 

– Mot det kan vi ställa en väldigt god utveckling för besöksnäringen, där Höga Kustens starka varumärke är en bidragande faktor. Dessutom har vi sedan 2019 ökat rejält i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landet kommuner, påpekade Peter Carlstedt.

Företagen i Kramfors kommun går också bra. 

2021 och 2022 bäst i Västernorrland och senast hamnade Kramfors på tredje plats.

– Vi har inte haft några stora etableringar i kommunen på senare tid men företagen har tuffat på fint, både före, under och efter pandemin. Nu jobbar vi med flera kommunöverskridande projekt, både i Höga Kusten och Västernorrland, som syftar till ökad attraktionskraft för vår gemensamma kompetensförsörjning, sa näringslivschefen Andreas Telhammer.

Viktiga frågor

De företagsrepresentanter som var med på mötet beskrev var och en sin syn på situationen för deras företag och de hinder som finns för fortsatt tillväxt. 

Brist på kompetenser är generellt ett stort problem.

Dessutom pekades bland annat på värdet av att förskolor och skolor blir kvar, att vägstandarden måste förbättras, att kollektivtrafiken har stora brister, att det måste till fler attraktiva boenden, att det öppnas upp för husbyggande i strandnära lägen och att ett positivt besked om Gålåbron kommer snarast.

Det riktades också önskemål om att skolan snabbt och på ett bättre sätt ska jobba för att öka intresset för – och skapa utbildningar – inom det som rör främst AI.

– Somligt kan vi försöka förändra och förbättra själva och annat är sådant vi i vår tur måste driva på mot andra beslutsfattande organ för att få igenom, sa Peter Carlstedt.

Fortsatta möten

Nästa möte för den här konstellationen sker innan semestern.

– Genom att göra verkstad och jobba projektstyrt kan vi nog åstadkomma en del, menade Mondi Dynäs vd Magnus Kangas.

– Det är också viktigt att få träffas så här och diskutera frågor som är viktiga för oss alla. Annars blir man ofta sittande på sin egen kammare med funderingar, sa Anna–Lena Hörnfeldt, platschef på Folksam.

Malin Svanholm tryckte på hur angeläget det är med samarbete och samverkan.

– Tillsammans kan vi få mer tyngd och kraft bakom påverkansarbete, bland annat när det gäller kollektivtrafik och vägar. Vi såg ju hur värdefullt det var när vi med gemensamma krafter lyckades få förlängd trafikplikt för Höga Kusten Airport.

– Jag delar också Magnus Kangas inställning om att det ska göras verkstad. Det är högt prioriterat för den här gruppens fortsatta arbete.