21 mar 2024, 9:23

Inspirerande och välbesökt företagsfrukost på Hotell Kramm

många människor i en lokal som tittar på/lyssnar på en man vid ett ståbord
Janne Mellander, näringslivsutvecklare, var moderator under företagsfrukosten.

Stora vindkrafts- och industriprojekt har inletts i Kramfors kommun. Periodvis kommer långt över 1 000 personer utifrån att jobba med dessa och projekten kommer att pågå under flera år.

Hur kan det lokala näringslivet dra nytt av det? Om det handlade en stor del av morgonens välbesökta företagsfrukost på Hotell Kramm i Kramfors, arrangerad av Näringsliv- och Planeringsavdelningen på kommunen och Kramfors Handel.

Representanter för Mondi Dynäs berättade om sitt Projekt Aurora – läs mer om det här: https://magasin.kramfors.se/artiklar/mondi-dynas-moderniserar-sakrar-livslangden-pa-fabriken-med-minst-40-ar/ – som i olika steg kommer att leda till en modernisering och kapacitetshöjning av kraftpappersbruket och förlänger livslängden på det med minst 40 år. Projekt Aurora kommer även att innebära ökad energieffektivitet, minska utsläppen till luft och vatten och förbättra virkesutnyttjandet. 

Vi har tidigare skrivit om vilka möjligheter det kan få för företag i kommunen: https://magasin.kramfors.se/artiklar/projekt-dynas-aurora-har-inletts-skapar-mojligheter-till-intakter-for-lokala-foretag/

Dagens företagsfrukost förstärkte det budskapet.

Detsamma gäller de fyra, stora vindkraftsprojekt som ska ske fram till 2026 och där många människor kommer att vara verksamma i dem och bo på olika platser i kommunen.

Mer information om vindkraftsprojekten hittar du här: www.hcwind.se

– Vi vill med denna företagsfrukost ge företag i kommunen chans att sätta sig in i projektens storlek och vilken potential det finns att leverera varor och tjänster, sa näringslivschefen Andreas Telhammer.

Ingemar Jonsson.

I västra Ångermanland har man lång erfarenhet av stora vindkrafts- och vattenkraftsprojekt. Därför var Ingemar Jonsson, ordförande i Ramsele Edsele företagarförening, inbjuden för att ge råd om hur man kan skapa affärer när miljardinvesteringar görs i ens eget område.

– Det viktigaste som lokal företagare är att vara väl förberedd och att ställa sig frågan: Vill vi utnyttja möjligheterna som uppstår? Vill vi göra affärer? För det gäller att vara på tårna när det väl sätter igång.

– Den som är rustad, kan erbjuda bra service, kanske utöka och anpassa sitt sortiment och justera sina öppettiderna kan tjäna mycket på projekten.

Ingemar uppskattar att företagen i Ramsele och Edsele – som “varit på banan” – ökat sin omsättning med cirka 15-20 procent under projekttiden. För några har de positiva effekterna fortsatt även efteråt.

Företagsfrukosten, som besöktes av cirka 60 personer – majoriteten företagare från olika branscher och delar av kommunen – inleddes och avslutades med mingel.