10 maj 2023, 14:56

Mondi Dynäs moderniserar – säkrar livslängden på fabriken med minst 40 år

Två män framför en vägg.
Tibor Csoelle (t v), projektledare för moderniseringsprojektet som fått namnet Dynäs Aurora, och Mondi Dynäs vd Magnus Kangas.

Mondi-koncernen, en global ledare inom hållbara förpackningar och papper, moderniserar Dynäs papper- och massafabrik i Kramfors kommun med cirka 350 anställda.

Programmet ska öka effektiviteten och ytterligare förbättra anläggningens miljöprestanda och möta kundernas efterfrågan på pappersbaserade förpackningslösningar. Det säkrar också livslängden på fabriken minst 40 år framåt.

Dynäsfabriken tillverkar högkvalitativt säck- och specialkraftspapper. Det används till en mängd olika pappersbaserade förpackningslösningar för industrier och konsumenter, och är en viktig del av Mondis verksamhet inom flexibla förpackningar.

Projektet inkluderar modernisering och installering av anläggning och utrustning inklusive ett nytt kokeri och barkpanna.

Satsningen kommer öka energieffektiviteten, minska utsläpp till luft och vatten, samt förbättra virkesutnyttjandet. 

“En tydlig investering i framtiden”

Magnus Kangas, VD Mondi Dynäs AB, säger:

– Satsningen är en tydlig investering i framtiden för denna världsledande fabrik. Genom att fortsätta producera hållbart papper kan vi bidra till våra MAP2030– mål (koncernens hållbarhetsmål – vår anm.) och möta våra kunders efterfrågan med innovativa lösningar.

Däribland Advantage Select, som används till säckar, Advantage StretchWrap som är ett alternativ till pallsvep, och Advantage MF EcoComp som används till kompostering av matavfall.

– Bruket förser stora delar av världen med papper och fyller en viktig funktion i lokalsamhället, säger Magnus Kangas.

70 procent av det som produceras i Dynäs går på export utanför Europa.

400-500 personer sysselsatta i projektet

Mark- och miljödomstolen beviljade Mondi byggtillstånd i Mars 2023. Projektet väntas vara klart i slutet av 2026.  

Dynäs AB grundades 1867 och massafabriken togs i bruk 2015. Den ägs sedan 2004 av Mondi och är Kramfors kommuns näst största, privata arbetsgivare.

Under moderniseringsprojektet – som fått namnet Dynäs Aurora – kommer cirka 400-500 personer att vara sysselsatta med enbart detta måndag-fredag, parallellt med den ordinarie produktionen.

– Vid vissa lägen kommer ännu fler personer att vara involverade i byggen och installationer och då kommer arbetet att pågå sju dagar i veckan, dygnets alla timmar, säger projektledaren Tibor Csoelle.

Fakta om Mondi:

2022 hade Mondi intäkter på 8,9 miljarder euro och en underliggande EBITDA på 1,8 miljarder euro från pågående verksamheter med 22 000 personer över hela världen. Mondi har en premiumnotering på London Stock Exchange (MNDI), där koncernen är en del av FTSE100, och har även en sekundärnotering på JSE Limited (MNP).