18 dec 2023, 10:39

Projekt Dynäs Aurora har inletts – skapar möjligheter till intäkter för lokala företag

skiss över fabriksområdet i Dynäs
De färgade byggnaderna markerar vad som kommer att uppföras under projektet Dynäs Aurora.

Mondi Dynäs – kommunens största, privata arbetsgivare – kommer under de kommande åren att modernisera sin pappers– och massafabrik.

Projektet heter Dynäs Aurora och i vår påbörjas byggnationen, vilket innebär fler människor på anläggningen. Som mest förväntas cirka 500 personer vara involverade. Personer som kommer att vistas i kommunen under en längre period. Något som skapar möjligheter till ökade intäkter för bland annat lokal handel, restauranger och boendeanläggningar.

Dynäs Aurora ska öka energieffektiviteten och förbättra arbetsmiljön, minska miljöpåverkan, öka produktionskapacitet och förbättra massakvaliteten. Dessutom kommer livslängden på massafabriken förlängas med minst 40 år så att produktion på platsen möjliggörs för en generation till.

500 personer involverade

– I den första fasen bygger vi ett nytt kokeri och kontrollrum och en ny barkpanna och barktork, säger Lars Nilsing, kommunikationsvarig på Mondi Dynäs.

Lars Nilsing, Mondi Dynäs.

Pålningsarbeten har pågått i ett område vid älvkanten under hösten och nu ska man påbörja arbetet med att gjuta fundament. Det nya kokeriet börjar byggas till våren.

– Antalet personer som ansluter till projektet kommer att öka successivt, som mest tror vi att det kommer vara upp till 500 personer involverade under den mest intensiva byggfasen.

– Maj kommer att vara en period med många personer på anläggningen, eftersom vårt ordinarie årsstopp kommer att pågå parallellt med projektet.

Jobbar dagtid, måndag till fredag

Alla som kommer att vara sysselsatta med moderniseringsprojektet kommer i huvudsak att jobba dagtid, måndag till fredag.

– Vi har en huvudentreprenör som har uppdraget att genomföra projektet och som även anlitar underentreprenörer för byggnationer och installationer, säger Lars Nilsing.

– Därför vet vi inte hur eller var alla personer kommer att bo under projektperioden.

Men det kommer att innebära en ökad trafik till och från Mondi Dynäs – och en chans för lokala företag att hitta nya kunder.

– De som kommer hit kommer att behöva äta, handla, roa sig, träna och ägna sig åt allt annat som man kan tänkas vilja göra på sin fritid, säger Lars Nilsing.

Positiva reaktioner från lokala företag

Lokala företagare som vi har varit i kontakt med, reagerar mycket positivt på hur många personer som kommer att jobba med Dynäs Aurora.

– Jag tror att det kommer att gynna vår restaurang och andra restauranger. Det blir kul att få mer liv i Kramfors, säger Coskun Öz, en av ägarna till Restaurang Träffen på Limstagatan.

Mikael Gabrielsson, som äger Kramfors Stadshotell och Kramfors Stadsgym tillsammans med sin son Filip, är också förhopningsfull.

– Vi har ofta långliggare på hotellet som jobbar med olika projekt hos företag i kommunen. Det kan nog bli likadant under Dynäs Aurora. Och när de bor hos oss brukar jag tipsa om restauranger här i stan.

Gäster på Restaurang LAT.

Linda Thylander äger Restaurang LAT på Ringvägen tillsammans med sin man Anders. Hon säger:

– Redan i dagsläget har vi en hel del personer från Aurora-projektet som äter hos oss. Vi tror och hoppas att det här ska ge många ”ringar på vattnet” och generera fler matgäster och även bidra till att fler bowlar, främst på vardagskvällar.

– Blir det en större efterfrågan kan det bli så att vi måste tänka om angående öppettider och kanske även ha kvällsöppet på måndagar och tisdagar. Det medför även nyanställningar. I det stora hela ser vi endast positivt på hela projektet. Det kommer bli bra för kommunen och staden kommer förhoppningsvis att leva upp.

Kramfors Handel jobbar med paketering

Kramfors Handel planerar för att ta emot dem som ska jobba men Dynäs Aurora.

– Det är en fantastisk möjlighet att det kommer att vistas så många fler människor här än vanligt, säger Frida Larsson, centrumutvecklare.

– Nu gäller det för företagarna att ta vara på den möjligheten! Jag tror att våra företagare behöver fundera på hur man kan bidra till att dom här personerna får en bra upplevelse av sin tid här i Kramfors och på så vis också göra en bra affär för sin verksamhet.

Frida tror att det behöver jobbas med paketering av erbjudanden för både varor och tjänster, och se till att nå ut i rätt kanaler, i rätt tid.

– För dom allra flesta som kommer hit är det här en helt okänd stad och dom spenderar också mycket tid på jobbet, så jag tror det är viktigt att vi inte sitter och väntar. Vi måste ligga steget före och se till att dom får veta på vilket sätt vi kan täcka deras behov och förgylla sin fritid här hos oss!

Pålningen är klar inom det markerade området, nu har gjutningen påbörjats.

Hoppas på beslut om fler byggnationer och installationer

Fas ett av Dynäs Aurora beräknas pågå från maj 2024 till hösten 2025.

Det finns en fas två som vi planerar för och där det pågår studier om en ny sodapanna och ny turbin. Det skulle i så fall innebära byggnationer och installationer i ytterligare ett antal år. 

– Det finns inga beslut om ett genomförande, men vi hoppas självklart kunna återkomma om detta längre fram, säger Lars Nilsing.

Fakta om Mondi Dynäs

Pappers– och massafabriken ingår i en världsledande förpacknings– och papperskoncern med cirka 22 000 anställda i cirka 30 länder.

Fabriken i Dynäs har ungefär 350 anställda och tillverkar 260 000 ton massa och papper per år. Den består av ett massabruk med renseri och två pappersmaskiner.

Målet är att på sikt bli en fossilfri verksamhet.