Ansök om korttidsarbete 2021 hos Tillväxtverket

Här kan du läsa om hur du gör din ansökan om korttidsarbete och kompetensinsatser 2021. Det är bra om du förbereder så mycket som möjligt innan ansökan för att hanteringen ska bli så smidig som möjligt.

Läs mer här:

https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/information-och-stod-kring-coronakrisen/korttidsarbete/korttidsarbete-2021/ansok-om-korttidsarbete-2021.html?fbclid=IwAR026Q2Q9-mW67zt6WSm5oFaISHhtij28ddjsEPOksGCx-bXHHHxjnJ7fbc

Omsättningsstöd till handelsbolag

Handelsbolag som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet men du gör din ansökan hos Boverket.

Du gör ansökan i Boverkets e-tjänst. E-tjänsten öppnar den 29 mars.

Sista ansökningsdag för stödperioder mars till december 2020 och januari till februari 2021 är den 15 juni 2021.

Läs mer här:

https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/bo-och-leva/omsattningsstod-till-handelsbolag.html

Utvecklingscheckar för företag inom natur– och ekoturism

Har du ett besöksnäringsföretag som erbjuder produkter inom natur- och ekoturism? Vill du utveckla din produkt och eller ställa om din verksamhet till ändrade förutsättningar till följd av pandemin, klimat­omställningen och den digitala strukturomvandlingen? 

Då kan du söka ekonomiskt stöd i form av utvecklings­checkar.

Utlysningen omfattar cirka 20 miljoner kronor och du kan ansöka om 50 000-150 000 kronor för ditt projekt. Ansökningar tas in löpande till och med 30 juni 2021 eller så länge pengarna räcker. 

Läs mer här:

https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/utlysningar/2021-03-10-utvecklingscheckar-for-foretag-inom-natur–och-ekoturism.html

Sök Utvecklingschecken hos Regionen

Region Västernorrland erbjuder små och medelstora företag möjlighet att söka stöd för att mildra effekterna av covid-19 och kunna utveckla sitt företag, genom det speciella stödet Utvecklingschecken.

Företagen får ha 1-249 sysselsatta eller anställda och högst 500 miljoner kronor i omsättning. 

Utvecklingschecken kan beviljas även om lokal konkurrens förekommer. 

Notera: Utvecklingschecken kan sökas flera gånger, då med maxtak på 150 000 kr för varje utvecklingscheck, under förutsättning att den nya ansökningen gäller ett nytt område.

Läs mer här:

https://www.rvn.se/sv/Utveckling/stod-och-finansiering/foretagsstod/utvecklingscheck/

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet men du gör din ansökan hos Boverket.

För stödperioden augusti–oktober 2020 är stödet 75 procent av det du tappat i nettoomsättning jämfört med samma period 2019.

För stödperioderna november–december 2020 samt januari–februari 2021 är stödet 90 procent av det du tappat i nettoomsättning jämfört med samma period 2019.

Varje företag kan få maximalt 168 000 kronor i stöd.

Stödet är uppdelat i tre stödperioder:

  • augusti–oktober 2020
  • november–december 2020
  • januari–februari 2021.

Läs mer som stödet här:

https://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/bo-och-leva/omsattningsstod-till-enskilda-naringsidkare.html

Omställningsstöd till följd av Corona

Omställningsstödet är ett stöd till företag vars nettoomsättning har minskat i väsentlig utsträckning under stödperioderna augusti-oktober 2020, november-december 2020 och januari-februari 2021, jämfört med motsvarande månader under 2019. 

Den minskade nettoomsättningen ska så gott som uteslutande vara en konsekvens av coronapandemin. 

Stödet går att söka under perioden 25 februari till och med 30 april 2021. 

E-tjänsten öppnar kl 12.00 den 25 februari.

Läs mer om omställningsstödet här:

https://skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer/omstallningsstodtillfoljdavcorona.4.1c68351d170ce5545274834.html

Följ oss också på Facebook

Kramfors kommuns näringslivsenhet har även en egen sida på Facebook.

Där publiceras bland annat information om olika stöd, seminarier, artiklar från lokalpress och en hel del annat som kan vara intressant och angeläget för företagare.

Facebook-sidan finns här (gilla den gärna så får du aviseringar när det sker något på sidan):

https://www.facebook.com/kramforsnaringsliv

Viktig information till dig som skickar fakturor till Kramfors kommun

Enligt gällande lagstiftningen (2018:1277) sedan april 2019 ska alla inköp i offentlig sektor faktureras elektroniskt. 

Vi rekommenderar att ni använder vår Peppol-adress när ni fakturerar Kramfors kommun

Vi erbjuder en extern fakturaportal för er som skickar få fakturor och som idag inte har förutsättningar att skicka elektroniska fakturor. Tjänsten är kostnadsfri, upp till 100 fakturor per år/per leverantör. Du når sidan här.

Det finns många fördelar med elektronisk fakturering

Några av fördelarna med att skicka elektroniska fakturor till oss är att betalningarna sker utan dröjsmål, det är ett bättre miljöval samt leder till minskad administration. Det blir kostnadseffektivt både för leverantören och kommunen. 

Här är uppgifterna du kan behöva för att kunna fakturera Kramfors kommun elektroniskt: 

Leverans via PEPPOL
PEPPOL-adress                         0007:2120002429

Leverans via VAN-leverantörer
E-fakturaadress (org.nr)         2120002429
E-fakturaadress (GLN)             7362120002429
Operatör/VAN-partner           Swedbank (SWEDSESS)

Vänligen besök vår webbsida för mer information www.kramfors.se 

Vid frågor kontakta gärna ekonomikontoret.kommunen@kramfors.se 

Sammanställning av enkätsvar

Tack alla ni som bidragit med svar i enkäten som skickades ut via Handelskammaren under september 2020.
Enkäten genomfördes även i mars, april och juni 2020.
Detta är en statistisk sammanställning för Västernorrland och Jämtlands län, med fokus på jämförelse mellan enkätresultaten för att se hur företagen har påverkats av Covid-19 utbrottet över tid.
Du kan ta del av hela sammanställningen på rvn.se.

Om magasin.kramfors.se

Detta är ett digitalt näringslivsmagasin med företagsnyheter, information, inspiration och råd från Kramfors kommun. Magasinet uppdateras kontinuerligt.

Ansvarig utgivare: Susanne Königson, susanne.konigson@kramfors.se
Kommunikatör/redaktör: Olof Wigren, olof.wigren@kramfors.se
Besöksadress: Näringslivsenheten, Torggatan 12, Kramfors.
Höga Kusten logotyp och länk