Vill du marknadsföra mark eller lokaler?

Vill du marknadsföra – eller söker du – industrimark eller lokaler i Kramfors kommun?

För att kunna hjälpa fastighetsägare och företag att etablera sig i Kramfors kommun samarbetar kommunen med Objektvision — Sveriges största marknadsplats för lokaler, kommersiella fastigheter och mark. Samarbetet med Objektvision innebär att fastighetsägare och förvaltare kan marknadsföra sina lediga lokaler i Kramfors kommun kostnadsfritt.

www.objektvision.se

Dynamiskt inköpssystem av livsmedel för att intressera fler lokala företag

Kramfors kommun samarbetar med kommunerna i Sollefteå och Ånge kring ett dynamiskt inköpssystem för livsmedel, kallat Dis.

Målet är att intressera fler lokala företag att delta i upphandlingar.

Dis är ett flexibelt system som inte ställer höga krav på till exempel vissa volymer.

– Av det vi köper in idag kommer cirka 25 procent från lokala producenter men det vore väldigt roligt om det kunde öka och Dis är ett sätt att underlätta för företagen att vara med, säger Anki Frånberg, kostekonom på Kramfors kommun.

Läs mer om Dis här och samarbetet mellan de tre kommunerna i länet:

https://inkopsradet.se/upphandling/kommuntrio-i-samverkan-om-dis/

Här hittar du alla aktuella upphandlingar i Kramfors kommun:

https://www.kramfors.se/naringsliv–arbete/upphandling-och-inkop/aktuella-upphandlingar.html

Följ oss också på Facebook

Kramfors kommuns näringslivsenhet har även en egen sida på Facebook.

Där publiceras bland annat information om olika stöd, seminarier, artiklar från lokalpress och en hel del annat som kan vara intressant och angeläget för företagare.

Facebook-sidan finns här (gilla den gärna så får du aviseringar när det sker något på sidan):

https://www.facebook.com/kramforsnaringsliv

Viktig information till dig som skickar fakturor till Kramfors kommun

Enligt gällande lagstiftningen (2018:1277) sedan april 2019 ska alla inköp i offentlig sektor faktureras elektroniskt. 

Vi rekommenderar att ni använder vår Peppol-adress när ni fakturerar Kramfors kommun

Vi erbjuder en extern fakturaportal för er som skickar få fakturor och som idag inte har förutsättningar att skicka elektroniska fakturor. Tjänsten är kostnadsfri, upp till 100 fakturor per år/per leverantör. Du når sidan här.

Det finns många fördelar med elektronisk fakturering

Några av fördelarna med att skicka elektroniska fakturor till oss är att betalningarna sker utan dröjsmål, det är ett bättre miljöval samt leder till minskad administration. Det blir kostnadseffektivt både för leverantören och kommunen. 

Här är uppgifterna du kan behöva för att kunna fakturera Kramfors kommun elektroniskt: 

Leverans via PEPPOL
PEPPOL-adress                         0007:2120002429

Leverans via VAN-leverantörer
E-fakturaadress (org.nr)         2120002429
E-fakturaadress (GLN)             7362120002429
Operatör/VAN-partner           Swedbank (SWEDSESS)

Vänligen besök vår webbsida för mer information www.kramfors.se 

Vid frågor kontakta gärna ekonomikontoret.kommunen@kramfors.se 

Om magasin.kramfors.se

Detta är ett digitalt näringslivsmagasin med företagsnyheter, information, inspiration och råd från Kramfors kommun. Magasinet uppdateras kontinuerligt.

Ansvarig utgivare: Susanne Königson, susanne.konigson@kramfors.se
Kommunikatör/redaktör: Olof Wigren, olof.wigren@kramfors.se
Besöksadress: Näringslivsenheten, Torggatan 12, Kramfors.