31 jan 2023, 13:06

Kramforskartan med alla planhandlingar

Du kan på ett enkelt sätt se alla planhandlingar i Kramforskartan.
För delar av vår kommun finns det detaljplaner som styr vad och hur man får bygga. Dessa planer kan vara bra att titta på när man exempelvis vill köpa ett hus, bygga ut eller kanske bygga en altan.
Läs allt här:
https://www.kramfors.se/nyheter/nyheter/bygga-bo–miljo/bygga-bo–miljo/2023-01-30-uppdatering-av-kramforskartan.html