31 jan 2023, 13:06

Kramforskartan med alla planhandlingar

Du kan på ett enkelt sätt se alla planhandlingar i Kramforskartan.
För delar av vår kommun finns det detaljplaner som styr vad och hur man får bygga. Dessa planer kan vara bra att titta på när man exempelvis vill köpa ett hus, bygga ut eller kanske bygga en altan.
Läs allt här:
https://www.kramfors.se/nyheter/nyheter/bygga-bo–miljo/bygga-bo–miljo/2023-01-30-uppdatering-av-kramforskartan.html

Om magasin.kramfors.se

Detta är ett digitalt näringslivsmagasin med företagsnyheter, information, inspiration och råd från Kramfors kommun. Magasinet uppdateras kontinuerligt.

Ansvarig utgivare: Susanne Königson, susanne.konigson@kramfors.se
Kommunikatör/redaktör: Olof Wigren, olof.wigren@kramfors.se
Besöksadress: Näringslivsenheten, Torggatan 12, Kramfors.