24 jun 2021, 11:17

Dynamiskt inköpssystem av livsmedel för att intressera fler lokala företag

Kramfors kommun samarbetar med kommunerna i Sollefteå och Ånge kring ett dynamiskt inköpssystem för livsmedel, kallat Dis.

Målet är att intressera fler lokala företag att delta i upphandlingar.

Dis är ett flexibelt system som inte ställer höga krav på till exempel vissa volymer.

– Av det vi köper in idag kommer cirka 25 procent från lokala producenter men det vore väldigt roligt om det kunde öka och Dis är ett sätt att underlätta för företagen att vara med, säger Anki Frånberg, kostekonom på Kramfors kommun.

Läs mer om Dis här och samarbetet mellan de tre kommunerna i länet:

https://inkopsradet.se/upphandling/kommuntrio-i-samverkan-om-dis/

Här hittar du alla aktuella upphandlingar i Kramfors kommun:

https://www.kramfors.se/naringsliv–arbete/upphandling-och-inkop/aktuella-upphandlingar.html