13 mar 2024, 14:18

Höga Kusten mot nästa nivå för att gemensamt attrahera kompetens

Högakustenbron och Ångermanälven uppströms.
Högakustenbron och Ångermanälven uppströms.

Under 2023 deltog Höga Kusten-kommunerna tillsammans med näringslivet på mässor och andra gemensamma aktiviteter för att locka ännu fler att jobba och leva i Höga Kusten.

Nu tar man sin samverkan till nästa nivå för att attrahera kompetens.

Med rekryteringsverktyget och CV-databasen Recruto kan arbetsgivare i Höga Kusten ta del av alla CV som kommer in via gemensamma rekryteringsaktiviteter.
Arbetsgivare kan även hänvisa medflyttare eller de som inte blivit erbjuden ett jobb att lägga in sitt CV på gemensamma rekryteringssidan. Något som varit efterfrågat från arbetsgivare som vill kunna dela CV med varandra för att öka möjligheterna till att rätt kompetens tar steget att flytta hit.
Rekryteringsverktyget testades på Jobbmässan Bazaren i Stockholm den 22-23 februari och resulterade i över 60 inkomna CV med intressanta kompetenser. Sen dess har det kommit in cirka 30 CV till och fler ska det bli efter planerade marknadsföringsaktiviteter och andra insatser för att locka kompetens till Höga Kusten. 
 
Stärka arbetsgivares rekryteringsmöjligheter

– Ett sånt här verktyg har saknats när vi tillsammans med företagen har marknadsfört jobben i Örnsköldsvik. Att vi nu tillsammans med övriga i regionen kan få testa Recruto kommer att gynna arbetsgivare i både Örnsköldsvik och övriga kommuner i Höga Kusten, säger Dennis Thydell, på Jobba & Lev Örnsköldsvik.

Han menar att detta är ett gott exempel på en samverkansplattform för arbetsgivare som kan bli modell för fler kommuner.
–  Vi såg i de aktiviteter vi gjorde gemensamt under förra året att många ville jobba och leva i Höga Kusten. Vi hoppas nu att detta ska stärka arbetsgivares möjligheter att rekrytera och samverka med andra som söker liknande kompetenser, säger Andreas Telhammer, näringslivschef Kramfors kommun.
Kommunen är projektägare för arbetet med att attrahera kompetens till Höga Kusten.  
 
Här finns rekryteringsverktyget
Vill du som arbetsgivare ansluta dig till systemet så finns info om rekryteringsverktyget här:
https://www.jobbaochlev.se/sv/hitta-kompetens
Gemensamma rekryteringssidan där intressenter lägger upp sitt CV finns här:
https://www.recruto.se/apps/portal/hogakusten/
På sidan kommer man även att kunna lägga upp bransch- och yrkesspecifika annonser, marknadsföra utbildningar, företagande och annat som lockar fler att ta steget till Höga Kusten.

En del av ett Leaderprojekt
Piloten med gemensam CV-databas genomförs som en del av Leader-projektet Din Lots till Höga Kusten. Projektet ska utveckla nya metoder för att attrahera kompetens till vår region. Rekryteringsverktyget och AI är digitala verktyg som ska användas i projektet. Men det ska även arbetas fram utvecklade metoder för samhällen på landsbygden att locka nya invånare. Erfarenheterna från Leaderprojektet, och samverkan under 2023, ska även bidra till en länsövergripande satsning för att attrahera internationell kompetens till regionen. Läs mer om det här: 
https://magasin.kramfors.se/artiklar/kramfors-ingar-i-ett-lansprojekt-for-att-attrahera-internationell-kompetens/