7 mar 2024, 7:34

Entreprenörskapsveckan engagerar hela gymnasiet

två kvinnor en man framför en vägg med en tavla med skylten Älska samverkan
Studie– och yrkesvägledarna, fr v Anna–Karin Burstedt, Eliin Nordlander och Joakim Svensson.

Vecka 11 genomförs den årliga Entreprenörskapsveckan på Ådalsskolan. Under onsdagen sker också en Jobb– och utbildningsmässa på Ådalsskolan, där i år representanter för över 40 företag, kommunala verksamheter och organisationer kommer att finnas på plats.

– Man kan verkligen säga att hela gymnasieskolan är engagerad i Entreprenörskapsveckan, säger Joakim Svensson.

Han är studie– och yrkesvägledare på gymnasiet tillsammans med Eliin Nordlander och Anna–Karin Burstedt. Det är den trion som är huvudansvarig för Jobb– och utbildningsmässan tillsammans med Arbetsförmedlingen, enheten Näringsliv & Planering och HR–enheten.

En mix

Upplägget för Entreprenörskapsveckan är en mix av föreläsningar, information och kontaktskapande. Samt dialoger, diskussioner och workshops. En arbetsgrupp med lärare och elevhälsopersonal har utformat innehållet.

– Det kretsar både kring arbetslivet och personlig utveckling och syftar till att bygga på kunskaper, ge värdefulla insikter och att inspireras av entreprenörskap och företagande, säger Anna–Karin Burstedt.

Eleverna kommer även att få jobba på att göra CV som de sedan kommer att kunna använda på Jobb– och utbildningsmässan.

– Mässan är viktig på olika sätt, säger Eliin Nordlander.

– För utställarna är den en bra mötesplats för att träffa elever, potentiella arbetssökande och att marknadsföra sina respektive verksamheter. För eleverna ger den en chans att lära känna företag och andra möjliga, blivande arbetsgivare. Att skapa kontakter och träna på att ta kontakt, helt enkelt.

Ett bra kontaktnät är alltid värdefullt och kan ge många fördelar när det kommer till bland annat jobb.

”Alla tillsammans och med fullt fokus”

Sammanlagt omfattas cirka 450 elever av Entreprenörskapsveckan.

– En del av dem söker och får sommarjobb via kontakter som tas på mässan och för de som går tredje och sista året på gymnasiet kan det också handla om att hitta en anställning för varaktig sysselsättning, säger Anna–Karin Burstedt.

Under en del av Jobb– och utbildningsmässan är även arbetssökande utanför skolans verksamhet välkomna.

– Det som gör de här dagarna extra roliga är att vi gör det alla tillsammans och med fullt fokus på att utveckla elevernas entreprenöriella förmågor, säger Joakim Svensson.

– Nästan oavsett vad du än kommer att syssla med senare i livet kommer du att ha nytta av att veta mer om det.