Micke Dahllund vill låta sitt företag växa – det hänger på att hitta lokaler

I 17 år var Micke Dahllund anställd som snickare. Sedan fattade han beslutet att starta eget.

2014 var första verksamhetsåret för Micke Dahllund Bygg AB. Idag har företaget fem anställda – året runt – och planer finns på att expandera. Men en nyckel för att det ska kunna ske, är att hitta nya lokaler.

1996 började Micke Dahllund och kollegan Örjan Sundin som snickare på Mannaminne i Häggvik. Under åren var de delaktiga i många av de projekt som konstnären och visionären Anders Åberg sjösatte; husbyggnader, kompletteringar, underhåll, tillbyggnader. Och ett hotell.

– Det var intressanta år men till sist kände jag mig färdig med det och tänkte, ”det är nu eller aldrig. Jag testar att starta eget företag och ger det en chans”, säger Micke.

Han hade ett stort kontaktnät i kustområdet – Micke bodde under många år i Nordingrå – och uppdragen blev allt fler. 

– Jag hittade bra personer, kompetenta yrkesmän och lojala killar, som jag anställde allt eftersom efterfrågan ökade.

”Mina medarbetare är största styrkan i företaget”

Micke betonar:

– Mina medarbetare är den största styrkan i företaget och att jag har så bra killar gör att jag också valt att ha dem anställda året runt. Många byggfirmor permitterar vintertid, då orderingången är lägre, men jag har valt att inte göra så. Jag vill att min personal ska känna trygghet och jag värdesätter högt vad de presterar.

Att gå från anställd till egenföretagare tycker han inte var ett så stort steg.

– Visst var det en hel del att sätta sig in i, men jag hade bra rådgivare. Att ha en bra revisor är värdefullt. Jag har Optimal Ekonomi i Kramfors, som gör allt det där som de kan bäst och jag inte vill hålla på med.

– När man sedan ska anställa folk, har det varit viktigt för mig – förutom det här med kompetens och lojalitet – att mina anställda ska vara självgående och vara goda ambassadörer för mitt företag. Och jag är tacksam för att jag har det, säger Micke.

Frun var en stor resurs

Han värdesätter också högt den hjälp med det administrativa arbetet, som han fick av sin fru Jennie under en period då det var extra körigt.

– Utan henne vet jag inte hur det hade gått.

Företagandet ser Micke mest som en frihet.

– Jag kan ta på mig de jobb vi helst vill göra och är bra på. För mig är det också en stor inspirationskälla att få möta nya människor hela tiden.

Micke har heller inte behövt lägga så stora pengar på marknadsföring.

– Lite profilannonsering då och då bara, sedan har kunderna kommit till oss mycket tack vare rekommendationer från nöjda kunder.

Letar större nya lokaler

Nu umgås Micke Dahllund med planerna på att expandera.

– Jag tror att det finns potential för mig att växla upp ett steg. Det är inget självändamål för mig att göra det, men det vore intressant.

Det som är det stora hindret för närvarande är tillgången till en större lokal till en rimlig kostnad.

– Vi skulle behöva mer utrymme för fordon och förråd. Hittar jag en bra lokal i bra läge och till rätt pris, skulle jag satsa på att utöka med några anställda, säger Micke Dahllund.

”UF-företagen behöver fler duktiga företagare som rådgivare”

Att få ungdomar att testa idéer och prova på företagande, är ett av målen för den nationella organisationen Ung Företagsamhet.

För många är det en väg in i entreprenörskap och en långvarig företagsverksamhet även efter skoltiden.

De senaste åren har antalet UF–företag i Västernorrland ökat.

– Det tycker vi är enormt roligt och ett tecken på att intresset för att bli entreprenör växer sig allt starkare, säger Sofia Wolfenstein från Kramfors, projektledare på Ung Företagsamhet Västernorrland.

För att stimulera till fler UF–företag hänger mycket på engagemanget och drivet hos lärarna i gymnasiet.

– Deras attityder och på vilket sätt de inspirerar eleverna, är i många fall direkt avgörande för beslutet att satsa på ett UF–företag. 

– Därför är det viktigt att vi kan få så många lärare som möjligt att förstå hur stor betydelse de har i den här frågan och hur angeläget det är att vi tillsammans stimulerar ungdomar att prova på hur det är att driva UF-företag, säger Sofia Wolfenstein.

Hon framhåller också att det inte bara gäller vissa program på gymnasiet utan UF-företagande passar på samtliga gymnasieprogram.

– En annan enskilt viktig faktor är att få fler företagare i kommunen att vilja vara rådgivare och mentorer till UF–företagarna. Att duktiga företagare stöttar, delar med sig av sina erfarenheter och råd är guld värt för eleverna, säger Sofia Wolfenstein.

I år finns det 948 gymnasieelever som driver UF–företag i Västernorrland, varav 117 i Kramfors kommun.

Här är Ung Företagsamhet Västernorrlands hemsida:

https://ungforetagsamhet.se/vasternorrland

Här är Ung Företagsamhets nationella hemsida:

https://ungforetagsamhet.se

Nytänkande och flexibilitet framgångsfaktorer för Ådalens TV–service

Du har en butik en mil från stan och säljer varor med stark konkurrens från e–handeln.

Hur överlever du?

Ådalens TV–service i Lunde har gjort det mycket tack vara nytänkande och flexibilitet.

Lotta Sahlén är ägare av det företag som hennes far, Kjell Flodén, en gång grundade.

– Pappa började med att reparera TV–apparater i en lokal i Klockestrand, sedan startade han även försäljning av TV, radio, stereo och annan hemelektronik, berättar Lotta.

Och eftersom Kjell var noga med kvalité, sökte han samarbeten med marknadsledande märken. Framför allt japanska Sony.

Efter en tid byggde Kjell Flodén en helt ny butik med service och verkstad i Lunde. 

Då gick E4 genom samhället. 

När Högakustenbron stod klar 1997, drogs E4–sträckningen om söderut och trafiken över Sandöbron glesnade.

Då började olyckskorparna att kraxa…

Varit tidig med det senaste

Men när andra verksamheter fick lägga ned i Lunde, blev Ådalens TV–service kvar.

En av förklaringarna till det är, enligt Lotta Sahlén, att Kjell Flodén tidigt insåg att det fanns potential i nya, tekniska lösningar.

2004 fick Kjell Flodén & Co förtroendet att bygga en bildskärmsvägg i ledningscentralen för mobiltrafik, på Telia Soneras nya driftledningscentral i Sundsvall.

”Vi har jobbat med det här i 40 år och är nog mera tekniker än säljare” kommenterade en nöjd Kjell Flodén i tidningen Dagens Industri.

Och på den vägen har det fortsatt. Även efter Kjells hastiga bortgång 2013.

När många elektronikkedjor och TV– och radio–butiker går på knäna – och somliga har lagts ned – fortsätter Ådalens TV–service. Men inte som förr, utan genom att ständigt anpassa sig till den tekniska utvecklingen och kundernas nya behov.

Installationer för digitala möten och konferenser

– Vi har vår butik kvar men det som genererar de största intäkterna är de installationer vi gör av utrustning för digitala möten och konferenser, larmutrustning samt support och service.

Under Coronapandemin har digitala möten ökat nästan explosivt.

– Förutom vår egen försäljning har vi avtal med olika uppdragsgivare och samarbetspartners, som gör att vi utför uppdrag inte bara i Kramfors kommun utan över stora delar av Norrland, säger Lotta Sahlén.

Digitala möten och konferenser blir allt vanligare.

Hon har fortsatt det pappa Kjell inledde och det har varit lyckat.

– Jag är glad och tacksam över att vi har bredd, kompetens och fantastiska medarbetare.

Och när butikerna i den stora kedjan Euronics – som Ådalens TV–service ingår i – har sina möten, brukar många av Lotta Sahléns kolleger uttrycka beundran för att hennes företag varit så klokt att det inte enbart måste förlita sig på försäljning av varor i en hårt prispressad bransch.

– Därför tror jag att vi kommer att fortsätta att vara en aktör att räkna med. Och det har aldrig varit aktuellt att lämna Lunde, säger Lotta Sahlén med ett leende.

Fiberlösning från Mediateknik underlättar vardagen för Nylands Järn

En smart fiberlösning från det kommunala bolaget Mediateknik har gjort att vardagliga rutiner för Nylands Järn har förenklats och kan ske snabbare.

– En riktigt bra investering. Vi är mycket nöjda med funktionaliteten samt Medietekniks och deras underentreprenörers arbete, säger Per Hallin, ägare av Nylands Järn.

Bakgrunden till beslutet var ett behov av förbättrad uppkoppling mellan butiken och lagret, som ligger i en byggnad 400 meter bort.
– Där hade vi tidigare en vanlig 4G-uppkoppling. Den hastighet som bjöds via 4G gjorde att vårt affärssystem jobbade väldigt tungt.

– Mediateknik erbjöd oss fiberkommunikation mellan bygglager och butik, säger Per Hallin.

Enkelt förklarat innebär det att datorer och skrivare på bygglagret jobbar i samma nätverk och med samma hastighet som butikens. Något som inte var möjligt med tidigare lösning.

– Detta, som vi också kallar för svartfiber, kan liknas vid en förlängningskabel utan någon utrustning ansluten i någon av ändarna, säger Daniel Wikström, projektledare på Mediateknik.

Fibern blir en förlängning av det egna fastighetsnätet och har ingen hastighetsbegränsning.
Per Hallin:
– Fiberkommunikationen mellan butik och bygglagret fungerar precis som vi hade hoppats på. Vi har förenklat orderrutiner och integrerat skrivarna på lagret med butikens affärssystem, vilket har minskat pappershanteringen ordentligt.
Tidigare skrevs ordrar och plocklistor ut i butiken.

– Sedan skulle de skickas till lagret för hantering. Nu slipper vi det helt. En enkel knapptryckning på en butiksdator och plocklistan skrivs ut nere hos grabbarna på lagret. Helt perfekt! säger Per Hallin.

Hit vänder du dig om du är intresserad av/har frågor om liknande fiberlösningar från Mediateknik:

Kundservice, tel 0612–70 10 90

E–post: kundservice@mediateknik.com

Hemsida: www.mediateknik.com

Snart sista dagen att nominera till företagsutmärkelser 2020 – rekord i år

Nomineringarna till 2020 års företagsutmärkelser i Kramfors kommun pågår för fullt och intresset är stort. 

Allt pekar på rekord i antal nomineringar, vilket är mycket glädjande.

Nominera ditt/dina favoritföretag! 

Nomineringsformuläret är öppet fram till 17 december och man kan föreslå kandidater i följande kategorier:

* Årets Företagare

* Årets Butik

* Årets Småföretagare

* Årets Futura

* Årets Start-up

Nomineringen sker anonymt.

Här kan du göra nomineringaren och även se kriterierna för varje utmärkelse:

https://e-tjanster.kramfors.se/oversikt/flow/733

Sänkta avgifter för serveringstillstånd

På grund av Coronapandemin har Kramfors kommun beslutat att sänka 2020 års tillsynsavgifter för dem som har serveringstillstånd.

– Många verksamheter med serveringar har tvingats till stora anpassningar, till exempel begränsningar av öppettider. Några verksamheter har till följd av Covid–19 inte alls varit igång. 

– Därför anser vi att det finns särskilda skäl till att justera avgifterna, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

Alla tillsynsavgifter för alkoholservering har sänkts med 50 procent och för de verksamheter som valt att inte öppna på grund av covid-19 slopas alla avgifter.

– Det känns som en självklarhet för oss som kommun att kunna bidra till att hjälpa utsatta verksamheter i en särskilt utsatt bransch, säger Jon Björkman (V), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Gerdins Invest skapar tillväxt och utveckling i Höga Kusten

Gerdins är ett namn som är synonymt med högklassigt entreprenörskap. Både i Kramfors kommun, Höga Kusten, nationellt och internationellt.

Den verksamhet som startade i Mjällom i början på 1950–talet har växt till en miljardindustri med flera olika ben. 

Nu startar ett spännande engagemang, för att skapa tillväxt och utveckling. Nämligen satsningen på investmentbolaget Gerdins Invest AB. 

Bolagets målsättning är att stötta och komplettera befintliga företagare och hjälpa dem att växa och ta nästa steg i utvecklingen. 

– Vi har kompetens, erfarenhet, kontaktnät och ett driv som vi kan tillföra de bolag vi engagerar oss i. Men vi har sagt att vi i huvudsak ska inrikta oss på verksamheter i Höga Kusten, för att vi värnar om utveckling i Norrland, säger Malin Norlander.

Det finns också en aspekt till:

– Vi tycker att det är roligt att driva, utveckla och se människor och företag växa. Vi påminner oss också ofta om att vägen framåt ska vara utmanande men rolig, förklarar Jenny Gerdin.

”Vill få företag att lyfta”

Gerdins Invests målsättning är att långsiktigt addera fler företag men samtidigt fokusera på de befintliga bolagen och ge dem optimala förutsättningar. 

– Det viktiga är att vi är trogna vår filosofi. Drivkraften ligger i att få företag att lyfta och att åstadkomma utveckling i kommunen och landskapet, säger Peter Gerdin.

Gerdins Invest är för närvarande hel– eller delägare i fem olika bolag:

Mik All Service AB. Fastighetsservice, och hushållsnära tjänster.

* Måviken Rehabcenter AB. Konvalescens och HVB–hem.

Gerdins Cutting Technology AB. Tillverkning och försäljning av stansverktyg och hålpipor.

Nolum AB. Uthyrning och förvaltning av fastigheter 

* Hillside Economy AB. Administrativa och ekonomiska tjänster.

Parallellt med dessa engagemang drivs ett antal projekt. 

– Just nu jobbar vi med utveckling av en spännande co–workingarea, samarbete med Ådalsskolan kring vår framtida kompetensförsörjning, ett projekt inom nätverkskapacitet, en turistnod i Måviken och exklusiva tomtprojekt i Höga Kusten.

Måviken i Omnefjärden.

– Syftet med dessa projekt är att höja kompetensen i Höga Kusten, något vi ser är en nyckel för företagens framtida utveckling, säger Jenny Gerdin.

Både en resurs och inspiratör

Hon och Gerdins Invest anser att Höga Kusten–området kan locka till sig fler bolag och investerare, som ser området som attraktivt att satsa i.

– Här kan vi förhoppningsvis göra insatser för att ge dem förutsättningar att våga fatta beslut och flytta hit. 

– Men vi kan i ännu högre utsträckningar vara en resurs och en inspiratör för lokala entreprenörer och företagare med bärkraftiga idéer, som vill ha en partner på sin utvecklingsresa, säger Peter Gerdin.

FOTNOT: Du kan läsa om Gerdins intressanta historia här:

https://www.gerdins.com/sv/aq

E.ON har vädersäkrat 91 procent av ledningarna i Kramfors kommun

November månad inleddes med en ordentlig storm. Träd föll på elledningar vilka kortslöts eller i vissa fall helt slog av ledningarna. Hundratals hushåll blev strömlösa och vissa kunder fick vänta länge på att få strömmen åter. 

Strömavbrotten till trots menar E.ON att de vädersäkringsprojekt som genomförts de senaste fem åren börjar ge resultat.

Sedan 2017 har över 80 miljoner kronor investerats för att få ett starkare elnät.

Nästa år ligger summan på dryga 30 miljoner.

– Vi ser att vårt arbete med att gräva ner kablar i marken, isolera luftledningar och bygga fler reservledningar ger resultat. Strömavbrotten blir både färre och kortare. Samtidigt kan vi inte bygga oss helt fria från problem, säger Björn Bäckstrand-Eriksson som är gruppchef för E.ON Energidistribution. 

Björn Bäckstrand-Eriksson. Foto: E.ON.

Lokalnätet – som är benämningen på de elledningar som går igenom samhällen och in till hushållen – är hela 237 mil långt i Kramfors.

91 procent av de ledningarna har nu vädersäkrats vilket är en hög siffra, men det finns fortfarande områden att jobba med. 

– Vi arbetar just nu med flera projekt i bland annat Ullånger, Lugnvik och Bollsta. Vi har som mål på E.ON att hela vårt elnät ska vara vädersäkrat senast år 2024.

– I Kramfors hoppas jag att vi når det målet tidigare än så, säger Björn. 

Foto: E.ON.

Ett starkare elnät möjliggör även anslutningar av laddstolpar för elbilar.

I Kramfors har E.ON i samverkan med kommunen installerat fyra publika laddstolpar och under hösten installeras även en snabbladdare och ytterligare två normala laddstolpar. Det skapar goda laddmöjligheter för den som går och funderar på en laddbar bil. 

SCA Bollstasågen bidrar till att Bollstabruks kulturarv vårdas

En privat donation till Bollstabruks Intresseförening har bidragit till några av de senare årens projekt på orten. Nu hedras personerna bakom donationen, Olof och Barbro Wiborgh, med en portal och lund.

Samtidigt finansierar SCA Bollstasågen utsmyckning och skyltar som berättar om Bollstabruks samhällets industrihistoria.

Olof Wiborgh är född och uppvuxen på Udden i Bollstabruk men bor sedan länge i Sundsvall. Hans starka band och kärlek till födelseorten gjorde att han och hans hustru Barbro för några år sedan skänkte en större summa pengar till Bollstabruks intresseförening.

– Det enda villkoret var att det skulle gå till sådant som är bra för Bollstabruk, säger Lars Sjödin.

Intresseföreningen har använt medel från donationen till olika saker de senaste åren.

– Vi har haft stor nytta av pengarna och vår tacksamhet till paret Wiborgh är stor.

Lars Sjödin, ordförande i Bollstabruks intresseförening.

Invigs under 2021

Barbro Wiborgh gick bort 2018 men Olof Wiborgh lever. Nu hedras båda genom att ett parkområde vid västra infarten till Bollstabruk, får en portal och en lund som uppkallas efter dem.

Wiborghslunden invigs under 2021 men redan under 2020 har flera träd planterats.

Kramfors kommun har bidragit med matjord till markberedningen.

– Vi har även gjort en del mindre grävjobb och kommer att sköta gräsklippningen vid lunden när den är klar, säger Kenneth Näsman, enhetschef för Kramfors kommuns tekniska avdelning.

Här är en skiss på hur Wiborghslunden kommer att se ut:

Skiss: WSP.

Vårdar kulturarvet

– Under våren, när tjälen har gått, kommer arbetet med Wiborghslunden att fortsätta. Då ska även belysning kopplas in. 

– Det här kommer att bli ett område för folk att söka sig till för att få lugn och ro, samtidigt som den kommer att ge genomfarten i Bollstabruk en ännu större ansiktslyftning, säger Lars Sjödin.

Inspiration till portalen är hämtad från arbetarbostäderna på Udden, där Olof Wiborgh växte upp.

SCA Bollstasågen bidrar med både pengar och arbetsinsatser. Wiborghslunden kommer att få ett antal informationsskyltar, som ska berätta om samhällets intressanta utveckling och industrihistoria

– Vi har sedan tidigare ett samarbete med Bollstabruks intresseförening, för att göra Bollstabruk attraktivare och en bra plats att bo på. 

– Tidigare i år medverkade vi till att uppföra utegymmet och nu samverkar vi för att förverkliga Wiborghslunden, säger Magnus Wikström, chef för SCA Bollstasågen.

Susanne Öberg driver eget – jobbar med jämställdhet inom skogsnäringen

Susanne Öberg, Bollstabruk, jobbade under 19 år för LRF. De sista sju som regionchef för Västernorrland och Jämtland. 

Sedan årsskiftet driver hon eget konsultbolag med inriktning på organisations-, ledarskaps- och affärsutveckling, där fokus ligger på jämställdhet och hållbarhet. 

– Det finns ett stort behov av kompetens inom dessa områden och jag har lång erfarenhet av att jobba med sådana frågor, säger hon.

Ett av de projekt hon är involverad i som processledare – tre år framåt – är ”Jämställdhet i skogsbranschen”. Det ägs av Länsstyrelsen Västernorrland med Region Västernorrland och skogliga aktörer inom länet som finansiärer.

– Cirka 85 procent av alla som är verksamma inom skogsnäringen i Västernorrland är män. Kvinnor väljer bort skogsbranschen, trots att de har högre utbildning och högre betyg än män. Det här vill vi ändra på.

Projektet jobbar bland annat med rekrytering, kommunikation och företagande. Målet är att fler kvinnor ska lockas till skogsnäringen, där de med sin höga kompetens kommer att vara stora tillgångar.

Jämställdhet och hållbarhet hade hög prioritet för Susanne redan under åren på LRF.

– Den resan vi gjorde tillsammans fram till dess att jag slutade var mycket lärorik. Metoo–rörelsen satte ljuset på problem som skapade insikter och förståelse för att många strukturer och organisationer måste förändras. Där kan jag bidra med mycket, säger Susanne som har stor nytta av det nätverk hon skapat under alla sina yrkesår.

Hon startade sitt företag Susanne Öberg AB ungefär samtidigt som Covid–19–utbrottet i början av året.

– Jag kände att jag ville prioritera att jobba med frågor som engagerar mig och med människor i rörelse, som ger energi och bidrar till en positiv utveckling. Sedan har jag en skogsfastighet som ger mig trygghet, säger hon.

Vid sidan av företaget sitter Susanne Öberg i ett antal styrelser och hon har en ambition att ta på sig fler styrelseuppdrag framöver.

– Även här kan jag bidra med en hel del tack vare min bakgrund. Jag tycker att det är genuint roligt att jobba för en positiv utveckling i företag och organisationer.

Susanne Öberg är sedan många år bosatt i Stensätter, Bollstabruk, och att flytta härifrån har aldrig varit ett lockande alternativ.

– Jag och mina barn trivs enormt bra här. Det finns bra barnomsorg och skola på orten, närhet till det mesta, vi har en fantastisk natur inpå knuten och barnen har spännande idrottsaktiviteter.

– Att starta eget var ett bra val för mig, för att både kunna ha allt detta kvar och att kunna styra mitt arbete och min tid på ett sätt som passar mig.

Om magasin.kramfors.se

Detta är ett digitalt näringslivsmagasin med företagsnyheter, information, inspiration och råd från Kramfors kommun. Magasinet uppdateras kontinuerligt.

Ansvarig utgivare: Susanne Königson, susanne.konigson@kramfors.se
Kommunikatör/redaktör: Olof Wigren, olof.wigren@kramfors.se
Besöksadress: Näringslivsenheten, Torggatan 12, Kramfors.
Höga Kusten logotyp och länk