Efter fjolårets kanonsommar på Måvikens camping: stor utbyggnad och ”året runt”-satsning

– Förra sommaren hade vi ett rejält tryck här. Det var tre gånger så många gästnätter som året innan.

Det säger Jonas Gerdin, som tillsammans med makan Jenny driver Måvikens Camping & Naturområde i Nordingrå, Höga Kusten. Det har man gjort sedan 2012 och säsongen 2020 betydde verkligen ”all time high” i bokningsliggaren.

– Många satsade på hemester i fjol, säger Jonas. Och den trenden verkar stå sig även i år. Intresset är stort och vi är rustade för en ny kanonsommar.

För närvarande har anläggningen i Måviken tillgång till en båthamn med fyra gästplatser, åtta övernattningsstugor, en sjöbod och tolv uppställningsplatser för husbilar och husvagnar. Och planer på en rejäl utbyggnad är sjösatta.

– Inför 2022 planerar vi att utöka antalet uppställningsplatser från tolv till 60, säger Jonas. Bygglovsansökan är inlämnad och i projektet ryms också en helt ny avloppsanläggning.

Under högsäsongen sysselsätter campingen två-tre sommarjobbare, men även här finns planer på utökning.

– Målsättning är att få till en heltidsanställning här och att på sikt ha öppet året runt, säger Jonas.

– Vi har strandskyddsdispens på 14 självhushållsstugor för åretruntbruk som ligger lite längre fram i visionen. Och det finns stor potential även inom vinterturism i Höga Kusten.

I förhållande till de stora besöksmålen i området, som till exempel Norrfällsviken och Bönhamn, är Måviken en lugn oas som tilltalar en allt större målgrupp.

– Det är en känsla som vi vill behålla, säger Jonas.

– Vi ser oss som ett intressant komplement till dom större anläggningarna. Jag tror att olika typer av utbud är något som i slutänden gynnar alla.

Fortsatta investeringar sker också på olika aktiviteter. Det gäller bland annat uthyrning av kajaker och cyklar för utforskning av grannskapet – både på land och vatten.

Till anläggningen, som finns där det i slutet av 1800-talet låg ett sågverk, hör också en naturstig. Det är en rullstolsanpassad träramp, som längs strandlinjen leder ut till en udde med grillplats och med utsikt över öppet hav. Utefter rampen visas historiska foton och anslag om områdets flora. 

– Stigen är flitigt använd, säger Jonas. Och den ger intressanta inblickar i bl.a. sågverkshistorien.

Det är ingen brist på visioner och utvecklingspotential för Måvikens Camping & Naturområde.

Vid sidan av sina chefsbefattningar hos AQ Wiring Systems och Gerdins Cutting Technology styr Jenny och Jonas Gerdin, med entusiasm och framtidstro, anläggningen in i en ljus och expansiv framtid.

VTG nöjt över att ha bidragit till bättre förutsättningar för åkeribranschen

VTG har under ett antal år jobbat för att förbättra förutsättningarna för sin bransch att bedriva vinterväghållning med hög kvalitet.

– Nu har vi tagit ett stort steg i rätt riktning, säger VTG:s vd Niklas Eriksson sedan bolaget skrivit ett avtal på 4+2 år med Svevia om vinterväghållning samt sommaruppdrag och ballastmaterial i Kramfors kommun.

Vad Niklas Eriksson menar med bättre förutsättningar är att det inte bara ska vara kostnadsnivåerna som styr uppdragen, när det gäller en så viktig samhällsfunktion som vinterväghållning.

– Det handlar om trafiksäkerheten för alla medborgare. Om uppdragen ska föregås av ett prisrally mellan olika aktörer för att få dem, inkräktar det till slut negativt på helheten, säger han.

”Fått gehör för våra synpunkter”

Därför gjorde VTG ett aktivt val för sex år sedan, genom att ta ställning för en förändring. Detta genom att inte delta i upphandlingar som man ansåg gjordes på grunder som kunde få negativa konsekvenser.

– Det innebar att vi förlorade uppdrag. Men tack vare den dialog vi fört i frågan har det nu resulterat i att vi fått gehör för våra synpunkter, säger Niklas Eriksson.

Han pekar också på vikten av att höja värdet på tjänsterna för att inte utarma dem som ska utföra dem.

– Förutom säkerhetsaspekten är det ju en fråga om att våra delägare ska kunna överleva på sikt och att fler, yngre personer ska våga satsa på branschen. 

Avtal som ger ökad trygghet

Avtalet med Svevia, som blev klart i förra veckan, motsvarar cirka 5–10 procent av VTG:s totala omsättning per år.

– Därmed får vi större trygghet, vilket behövs då jag tror att vi är på väg in i en lågkonjunktur. Coronan har skjutit fram den via de olika stöd som staten betalar ut, men det kommer tuffare tider och då gäller det att vara rustad för dem, säger Niklas Eriksson.

Utöver det senaste avtalet med Svevia har VTG hittills under 2021 bland annat ingått avtal med Ö–viks Energi om projekt för fiber, el och fjärrvärme och förnyat uppdragen om renhållningen i Kramfors kommun samt för transporterna av avfall från Högberget till sluthantering i Sundsvall.

VTG – med Kustfrakt inräknat – har för närvarande 124 anslutna företag som alla är aktieägare i bolaget.

Kramfors kommun startar NyföretagarCentrum tillsammans med Företagarna

Kramfors kommun kommer att starta ett NyföretagCentrum i samarbete med företagarorganisationen Företagarna.

Dialog har förts i Näringslivsrådet under 2020, som resulterat i att Företagarna och kommunen kommit överens om att tiden är mogen för att gå till handling. Beslutet om att inrätta ett NyföretagarCentrum togs av kommunstyrelsen i förra veckan.

Kramfors kommun har under ett antal år jobbat för att etablera och kliva in i konceptet NyföretagarCentrum tillsammans med näringslivet, som ett komplement till kommunal näringslivsverksamhet och de tjänster Almi ger. Det ligger också i linje med arbetet för att Kramfors kommun ska ha Västernorrlands bästa företagsklimat 2025.

Företagarna och kommunen ser tydliga fördelar med samarbetet. Bland annat:

  • Att gå in i ett välkänt koncept/varumärke.
  • Nyföretagare erbjuds professionell, kostnadsfri, objektiv och konfidentiell rådgivning.
  • Lokala företag ges möjlighet att sälja tjänster.

De lokala rådgivarna ska ha erfarenhet av eget företagande. De ska även genomgå utbildning och ett kunskapstest via Nyföretagarcentrum.

– Vi är nu i fas att bilda en förening med styrelse och det finns också rådgivare som anmält intresse. Det känns jättekul att vi gör detta just nu när vi också märker ett ökat intresse för att starta företag, säger Susanne Königson, tillväxt- och näringslivschef på Kramfors kommun.

– Företagen och näringslivet är av väldigt viktiga för oss som kommun. Vi vill på olika sätt lyfta, främja och underlätta för såväl befintliga entreprenörer som för de som har planer på att köra igång, säger kommunstyrelsens ordförande Malin Svanholm (S).

Nyföretagarcentrum är i grunden en nationell organisation som har ett koncept för att erbjuda stöd och vägledning till nyföretagare , läs mer på www.nyforetagarcentrum.com

En del i konceptet är att kommunen bidrar med 50 procent av kostnaderna och näringslivet med 50 procent.

TÅ har störst hushållstäckning i Kramfors kommun – radioprofil efterträder Anders Lidén

Utvecklingen för svenska lokaltidningar har generellt varit negativ under många år. Sjunkande upplagor och minskade annonsintäkter.

Men för Tidningen Ångermanland har det skett ett positivt trendbrott. Upplagan ökar igen – och Kramfors är den kommun där tidningens hushållstäckning är som störst. I Kramfors blir nu radioprofilen Anton Kårén efterträdare till trotjänaren och reportern Anders Lidén.

Under pandemin har antalet digitala prenumeranter på TÅ stigit, samtidigt som tappet av prenumeranter på papperstidningen planat ut.

– Jag tror att det bottnar i flera orsaker, säger Oskar Nord, chefredaktör på Tidningen Ångermanland.

– Folks intresse för nyheter om pandemin och vaccinationer är stort och det bidrar säkert till att fler vill läsa tidningen, men det handlar också om en effekt av vår satsning på den lokala journalistiken.

Sex reportrar till 15 journalister

Sedan mediekoncernen Bonniers köpte MittMedia, där TÅ ingick, har det skett stora förändringar. Till det bättre.

– Från hösten 2019 har TÅ dels blivit en helt egen enhet. Tidigare fanns det en gemensam organisation för TÅ, Örnsköldsviks Allehanda och Sundsvalls Tidning. Jag är chefredaktör för enbart TÅ och i vårt utgivningsområde – Kramfors, Sollefteå och Härnösand – har vi gått från sex reportrar till 15 journalister.

– Sammantaget ger det oss bättre möjligheter att göra bra tidningar byggda på gedigen journalistik. Det är något som läsarna uppskattar och det avspeglar sig också i vår upplaga, säger Oskar Nord.

Anton Kårén ersätter Anders Lidén

Den officiella upplagan för TÅ – digital och papperstidningen – är cirka 12 300 exemplar. 

– Sedan år 2000 har den minskat för varje år men det senaste året har det vänt och vi är nu på samma nivå som 2018.

Sett till hushållstäckningen i de tre kommunerna är den störst i Kramfors.

– Vi har två reportrar i kommunen, Anders Lidén och Shanelle Nordgren, som gör ett väldigt bra jobb. Anders slutar nu i maj efter massor av år på tidningen och rekryteringen av hans ersättare är avslutad, säger Oskar Nord.

Anders efterträdare blir Anton Kårén, känd profil på Sveriges Radio Västernorrland.

– Anton börjar som reporter på Kramforsredaktionen i juni.

Tuff annonsmarknad

När det gäller annonsmarknaden är den tuff och pandemin har inte gjort den mindre tuff.

– Vi får slita hårt när många företag har det jobbigt, särskilt inom vissa branscher, och det heller inte kan genomföras evenemang. Det är avgörande att vi har två ben att stå på; prenumerationsintäkter och annonsintäkter.

I slutet av april satsar TÅ på en specialtidning – Bostad i Höga Kusten – där gensvaret från annonsörerna är gott.

– Det är vår första specialtidning sedan vår traditionell sommarbilaga förra året. Vi hoppas att den kan vara början på någonting bra och återkommande.

Till sist, Oskar; hur viktig är TÅ för demokratin?

– Mycket viktig. Vi och andra lokaltidningar skildrar händelser på ett opartiskt sätt och ägnar oss åt kritisk granskning utifrån journalistiska grunder. Vi står på läsarnas sida, till skillnad från mycket av det som sker på sociala medier där mycket av det som ibland kan utge sig för att vara oberoende källor i själva verket styrs av en agenda.

Kvalitet, kompetens och innovationer – stark framtidstro på Dockstavarvet

1905 grundade kusinerna Nils och Carl Sundin N & C Sundins Båtbyggeri, det som så småningom blev Dockstavarvet.

I drygt ett sekel, och genom tre generationer av ”båtbyggare Sundin”, har verksamheten bokstavligen hållit sig flytande i det framgångsrika Dockstaföretaget. Sedan 2017 står nu SAAB som ägare och framgångarna fortsätter. Produktionen av serietillverkade aluminiumbåtar och komplicerade specialfartyg pågår med full kraft.

– Vi har fortfarande bra beläggning, säger företagets vd, Anders Hellman. Men självklart önskar vi oss alltid fler beställningar.

Ökad grundbemanning

Dockstavarvet har i dag 65 anställda. Av dessa finns ett 50-tal på verkstadsgolvet. Under den senaste treårsperioden har grundbemanningen på varvet ökat med 15 anställda.

I den något udda, men i sammanhanget väl anpassande, kontorsbyggnaden på en pråm vid kajen jobbar bland annat ett gäng högkvalificerade ingenjörer och specialister i frontlinjen för utvecklingen i denna tekniktyngda bransch. 

Karl-Anders Sundin, den senaste Sundinaren vid Dockstavarvets roder, berättar att utvecklingen på konstruktionssidan var enorm under hans tid i ledningen. Han minns att farfar Nils ibland gjorde skisserna till sina båtar på baksidan av en pappbit.

80 procent på export

Idag är Dockstavarvet en marknadsledande tillverkare av aluminiumbåtar.

Under de senaste 30 åren har man utvecklat och tillverkat avancerade och snabba strids- och patrullbåtar för både civila och militära ändamål.

En stor del av produktionen vid varvet, cirka 80 procent i snitt, har under flera år gått på export till kunder runt om i världen. 

– På senare tid har vi dock fokuserat på leveranser till det svenska försvaret, säger Hellman. Pandemin har lett till vissa förseningar och svårigheter i kontakterna med våra utländska kunder.

– Samtidigt har vi ju marknadsmässigt haft stor glädje av SAAB:s omfattande internationella närvaro.

Licenstillverkning i Peru

Dockstavarvets största framgång hittills är Stridsbåt 90, som bland annat används inom den svenska marinen. Den båtmodellen har även haft framgångar utomlands, där den till exempel ingår i den mexikanska marinens arbete mot narkotikasmuggling.

Ett gränsöverskridande samarbete har också inletts med samarbetspartners i Peru.

– Vi har idag en del licenstillverkning där tillsammans med peruanska marinens varv, säger Hellman.

En viktig del av arbetet vid Dockstavarvet sker i samarbete med kunder och med  leverantörer branschen.

För förarlös framtid

En annan spännande nisch handlar om utveckling av autonoma (obemannade) fartyg, ett intressant projekt inte minst mot försvarsmarknaden.

– Intresset är stort, även om det inte kommit in några konkreta beställningar än, säger Anders Hellman. Vi är nu bland annat med i ett stort europeiskt utvecklingsprojekt, som finansieras av EU. 

Det gäller att hela tiden ligga i framkant för att överleva i den tuffa båtbyggarbranschen.

På 50-talet fanns det närmare 30 båtvarv i småtonageklassen i Sverige.

Idag finns det två.

Och inga konstruktionsritningar görs längre på baksidan av en pappbit.

ICA Strömmen i Torrom bygger ut – tomma hus skulle vara en storsäljare

– Vi hoppas att vi kan sätta spaden i marken i maj och att utbyggnaden ska vara klar i slutet av sommaren.

Det säger Erik Palmqvist, framgångsrik ICA-handlare i Torrom, som snart får större lokaler.

Tillsammans med sin personal lever han numera trångbott på sin arbetsplats, redan fyra år efter det att den nybyggda butiken invigdes.

Trångboddheten beror bland annat på den utökade service som butiken tillhandahåller i dag. Här finns exempelvis utlämning för post, apotek och systembolag och i dag utnyttjas det mesta av personalutrymmena som tillfälliga lagerlokaler.

– Den här servicen har vuxit efterhand, och det gäller inte minst systemvarorna. Postutlämning har vi haft här sedan i somras.

Den planerade utbyggnaden blir på cirka 55 kvadratmeter. 

Bättre än väntat

Hur har då utvecklingen för butiken varit sedan invigningen?

– Den har varit bättre än vi nånsin vågade tro, säger Erik. Köptroheten bland åretruntboende har ökat väsentligt och det kommer, glädjande nog, allt fler även från andra orter och handlar här.

Sommaren är dock fortfarande den stora högsäsongen med alla sommarboende och tillfälliga besökare i denna del av Höga Kusten.

ICA Strömmen har i dag sex anställda, ett antal som stiger under några hektiska sommarmånader. 

Målsättningen har hela tiden varit att butiken ska fungera som den naturliga träffpunkten i området. 

– Så har det också blivit, säger Erik. Och vi siktar på att så småningom kunna vidareutveckla tanken på en liten trivsam fikahörna, där man kan träffas över en kopp kaffe.   

Lokalt engagemang

Norabygden har visat upp en positiv utveckling under flera år. Föreningsliv, näringsliv och enskilda jobbar tillsammans för att utveckla området och det sker med butiken och macken som nav.

Ett exempel på nya satsningar är ett lekområde, som nu är på gång att genomföras. Det blir i form av en stig från Noraparken till skolan.

– Det finns ett stort intresse av att flytta hit till Nora, säger Erik. Det gäller inte minst barnfamiljer, som förutom en naturligt trivsam miljö också vill ha en service som förenklar vardagen och höjer livskvaliteten. Och mycket av det kan man hitta här hos oss.

– Hade vi haft tomma hus i sortimentet, hade det nog också varit en storsäljare.

Företagare i Kramfors kommun, boka ett möte med Malin och Susanne!

Hej, Företagare i Kramfors kommun! 

Företagarfrågorna ligger högt upp på Kramfors kommuns agenda. Delvis med anledning av den pågående pandemin, men minst lika mycket för att näringslivet är viktigt för hela vårt samhälle.

Vi är angelägna om att ha en bra dialog med dig som företagare. Att höra om din situation, dina planer, hur vi bäst kan hjälpa dig och hur du ser på kommunens service.

För att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att träffa oss, kan du boka ett möte direkt med kommunalrådet Malin Svanholm och/eller tillväxt– och näringslivschefen Susanne Königson. 

De möter dig digitalt eller fysiskt. Du bestämmer.

Kontakta Malin och Susanne på följande sätt:

Malin Svanholm, e–post: malin.svanholm@kramfors.se, tel 070-618 03 63.

Susanne Königson, e–post: susanne.konigson@kramfors.se, tel 072-450 63 23.

Du kan också skicka ett meddelande via vår e-tjänst https://e-tjanster.kramfors.se/oversikt/flow/721 för att boka ett möte. 

Tillsammans jobbar vi för ett bättre samhälle och en positiv utveckling i Kramfors kommun!

Produkter, precision och service i världsklass – framtidstro hos Nordfarbo i Nyland

För drygt 35 år sedan startade historien om Nordfarbo, när Thomas Burén drog igång verksamheten som färggrossist i båtbranschen.

1998 köpte man de nuvarande lokalerna vid Strandvägen i Nyland. Det innebar också starten för en successiv expansion och produktutveckling.

– Vi är i dag en komplett leverantör av sandwichpaneler för en mängd applikationer, säger Magnus Burén, som nu är vd på familjeföretaget. 

Företagets verksamhet vilar på tre ben. Det är legoarbeten inom skärning, fräsning och montage, containerisolering och teknikstationer.

Ser ljust på framtiden

I dag har Nordfarbo tolv anställda och vid arbetstoppar hyr man in fler. Företaget tillverkar bland annat sandwichpaneler för isolering av containers, byggnation av mobiltelefonstationer och sandwichlösningar, skräddarsydda för försvarsindustrin. En stor kund på legosidan är BAE Systems Hägglunds, som blandd annat köper komponenter till sina band- och stridsvagnar. 

I början av pandemin upplevde Nordfarbo en viss svacka i orderingången.

– Det var i princip tvärstopp för vissa volymprodukter, säger Magnus. Men dessbättre blev det inte så långvarigt. Hösten har sett riktigt bra ut och jag ser ljust på framtiden.

Avancerad maskinpark

Maskinparken och det integrerade CAD/CAM-systemet hos Nordfarbo är mycket högkvalitativa.

Stora investeringar har gjorts genom åren och man har länge levt upp till högt ställda krav på kvalitet och precision.

2019 utsågs man av BAE Systems till ”Årets leverantör” och ”Årets innovativa leverantör” för ”produkter av högsta kvalitet med en leveransprecision och servicegrad i världsklass”.

Stor del på export

En stor del av företagets produktion går på export. Det handlar huvudsakligen om Norge, Danmark och Finland. Just nu jobbar man bland annat med en större uppgraderingsserie av stridsvagnar till BAE.

– Vi har flera intressanta projekt på g och slår det väl ut, så är verksamheten tryggad för överskådlig tid, säger Magnus, som dock inte tar något för givet. 

Kan bli nyanställningar

– Det gäller att hela tiden vara på tårna, att optimera verksamheten och att se över organisationen. Och jag ser det inte som helt osannolikt, att det kan bli en del nyanställningar så småningom.

Magnus Burén trivs bra i Kramfors, både för egen del och för företaget.  

– Vi har ju inte vår huvudsakliga marknad inom kommunen, säger Magnus, men vi har duktiga medarbetare och bra lokala underleverantörer, som i hög grad bidragit till våra framgångar.

Magnus Burén.

Jens har startat eget – en verkstad för bland annat fyrhjulingar och skotrar

I cirka 20 år har Jens Jönsson jobbat med att reparera och serva bland annat skotrar, fyrhjulingar och gräsklippare. När hans senaste arbetsgivare, Dahlins Motor, lade ned sin verksamhet kände han att det var läge att starta eget.

Nu driver han Jens Garage i egna lokaler i Sel, Bollstabruk.

Förutsättningarna för att verksamheten ska bära sig är goda.

– Jag har låga omkostnader eftersom jag håller till i mitt eget garage och dessutom har jag ett bra kundunderlag, säger Jens.

De kunder som han tidigare hjälpte på Dahlins Motor kan nu åka några kilometer till inåt landet och få samma kompetens hos Jens Garage.

– Rimligen borde jag kunna få en del kunder från Sollefteå-området också, eftersom det är ganska nära.

Skotertillverkaren Polaris har gjort honom till auktoriserad serviceverkstad för deras märke. Hittills har alla med Polaris-skotrar fått åka till Örnsköldsvik eller Sundsvall för service.

– Och jag har samma upplägg med CFMOTO som tillverkar fyrhjulingar. Jag är auktoriserad verkstad även för dem.

Jens kommer dessutom att erbjuda reservdelar mot beställning.

– För att ha bredd ska jag också laga gräsklippare och ägna mig åt en del bilreparationer och däckbyten. Sammantaget tror jag att det ska räcka för att få bra snurr på företaget, säger han.

Pelles Burgare bygger ut i Kramfors – och fortsätter expandera i landet

Pelles Burgare ökar sin omsättning i Kramfors. Pandemin har inte haft någon negativ effekt på verksamheten.

Den 1 maj inviger man sin nya uteservering med plats för 60 matgäster – samtidigt fortsätter expansionen av restauranger på andra orter.

I svensk tradition är 1 maj är en dag för demonstration och fest. Hos Pelles Burgare i Kramfors får detta i år en alldeles speciell innebörd. Då demonstrerar man nämligen för allmänheten sin nya tillbyggnad med en festlig invigning. Det handlar om en glasad uteservering med plats för närmare 60 matgäster och med trivsam utsikt över Kramforsån. 

– Totalt får vi nu plats för 100 matgäster i restaurangen, säger ägaren Ümit Kaya. Nu hoppas vi bara att bygget hinner bli klart i tid.

Positivt trots pandemin

Några direkt negativa konsekvenser av den pågående pandemin har man inte upplevt på Pelles Burgare.

– Det är snarare tvärtom, säger Kaya. Omsättningen har ökat för varje år sedan vi tog över. Och vi har inte märkt någon nedgång på senaste tiden.

Den digitala satsningen med bland annat webbshop på hemsidan har blivit en succé.

– Vi har i dag 2 250 kunder registrerade hos oss. 

Populärt med ”hemlagat”

Stor vikt läggs vid satsningen på de helt igenom ”hemlagade” högrevsburgarna på Pelles. Det har blivit något av restaurangens paradrätt och man står själva för hela kedjan, från att mala köttet och genom hela produktionen.

– Det känns tryggt att ha full koll på hela processen. Och kunderna verkar uppskatta det.

För tillfället sysselsätter Pelles Burgare i Kramfors sex personer, inklusive ägarna Ümit Kaya och hans hustru Tülay. Tillsammans driver dom företaget Ümitülay i Kramfors HB.

Siktar nationellt

Pelles Burgare finns i dag etablerat med restauranger i Kramfors, Örnsköldsvik, Härnösand och Strängnäs. Närmast på tur står satsningar i Östersund och Sundsvall.

– Så snart som vi hittar lämpliga lokaler med tillgång till parkeringsplatser kör vi igång där, säger Ümit. 

Men Pelles Burgare i Sverige har större ambitioner än så. En nationell spridning har länge funnits högt på önskelistan.

– I vår vision finns planer på etableringar i Gävle, Umeå och Uppsala. Och vi har inte satt någon bortre gräns där heller.

Samordnad profil

Tanken är att samtliga restauranger i kedjan ska ha samma inredning och meny, för att kunderna ska känna igen sig.

Skillnaden i Kramfors, jämfört med övriga restauranger, är att man här även har tillgång till en pizzaugn.

2018 gjordes den senaste stora satsningen på Pelles Burgare i Kramfors, då man bland annat helrenoverade de befintliga lokalerna vid Vinkelgatan. Och nu tar man alltså nästa steg. Från 1 maj blir det inne att äta ute hos den hårt satsande Kramforskrögaren Ümit Kaya.

Om magasin.kramfors.se

Detta är ett digitalt näringslivsmagasin med företagsnyheter, information, inspiration och råd från Kramfors kommun. Magasinet uppdateras kontinuerligt.

Ansvarig utgivare: Susanne Königson, susanne.konigson@kramfors.se
Kommunikatör/redaktör: Olof Wigren, olof.wigren@kramfors.se
Besöksadress: Näringslivsenheten, Torggatan 12, Kramfors.