Under 2021 fortsätter vi att hjälpa och underlätta för företag i Kramfors kommun

Alla har påverkats av Coronapandemin och tvingats anpassa sig till de förändringar i vardagen som den fört med sig.

Kramfors kommuns näringslivsenhet är en resurs för företag och föreningar, bland annat genom att bistå med hjälp med ansökningar av olika stöd. 

Vi har också vår Företagsservice som är till för alla företag i kommunen, där Marcus Grönlund och Janne Mellander är ansvariga.

Under 2021 kommer vi att fortsätta att stötta, hjälpa och underlätta för företag och föreningar.

Kontakta oss gärna!

Vi nås antingen via:

foretagsservice@kramfors.se

eller vår e-tjänst:

https://e-tjanster.kramfors.se/oversikt/overview/258.

Vi finns här för dig! 

SUSANNE KÖNIGSON

Tillväxt– och näringslivschef

MARCUS GRÖNLUND

Näringslivsutvecklare

JANNE MELLANDER
Näringslivsutvecklare

MIKAEL BERGGREN

Näringslivsutvecklare

OLOF WIGREN

Kommunikatör

ANDREAS GYLLING

Landsbygdsutvecklare

Jens Berglund tror på Mjällom och är ny butikschef på Servicepunkten

1981 startade han sin bana inom dagligvaruhandeln, som sommarjobbare på ICA på Nordingråvallen. 

40 år senare, och efter att de senaste åren varit travbanechef, återvänder Jens Berglund, 55, till Nordingrå.

Sedan årsskiftet är köttmästaren – en av de yngsta i landet som fått mästarbrev – butikschef på Servicepunkten i Mjällom.

Det var längtan tillbaka till dagligvarubranschen, som i december fick Jens Berglund att sluta sin anställning som kombinerad chef för travbanorna Arena Dannero på Sandslån och Bergsåker utanför Sundsvall.

– Jag var klar med det kan man säga. Det var roliga år men jag kände till sist att jag ville tillbaka till det jag en gång började med.

Jens, som kommer från en travfamilj – pappa Folke var legendarisk tränare och kusk och Jens bror Jörgen har gått i hans fotspår –, fick fast anställning på ICA på Nordingråvallen efter några års sommarjobb på 1980–talet. Det var också där han blev köttmästare 1991.

– Sedan blev jag butikschef för Coop i Långsele och det var jag rätt länge, innan travet lockade, säger han.

”En av kommunens bästa charkdiskar”

Att Jens anställts på Servicepunkten i Mjällom gör att en av Kramfors kommuns minsta butiker har en av de mest rutinerade butikscheferna.

– Det första jag gjorde var att skapa det här, säger Jens och pekar på en imponerande charkkyl med i huvudsak produkter från Nyhlén Hugosons sortiment.

– Jag lade nyss ut på sociala medier att vi nu har en av kommunens bästa charkdiskar, skrattar han och fortsätter:

– Det finns många idéer om förbättringar och en del nya grepp, men jag tar det allt eftersom jag hinner. Under de få dagar jag varit här har kunderna varit väldigt positiva och uppskattande.

Jens jobbar heltid i butiken, sedan finns det två anställda på halvtid och en timvikarie.

– Vi får även suverän hjälp av volontärer som hjälper till i butiken flera dagar i veckan helt ideellt. De är en väldigt viktig resurs för oss.

– Butiken drivs som en ekonomisk förening sedan sju, åtta år tillbaka och mitt mål är att vi ska göra den ännu mera lönsam och hålla en hög servicenivå.

Det började som Kooperativa

Butiken i Mjällom ingår i kedjan Nära dej. Tidigare har den drivits bland annat som en butik i kedjorna Tempo och Handlar´n. Men allra först, och för många, många år sedan, stod det KOOPERATIVA ovanför entrén.

Det syns också på ett svartvitt flygfoto över Mjällom, taget i slutet av 1950–talet eller början av 1960–talet. Den hänger på väggen intill butikscaféet och rummet med turistinformation och en dator tillgänglig för allmänheten.

Då, när bilden togs, hade Mjällom även en skola för årskurs 1–6, handskfabrik, tunnbrödbageri, närmare tio skofabriker, två dagligvarubutiker – både Kooperativa och ICA –, Shell-mack, postkontor och en affär som bland annat sålde tyger.

Idag bor det cirka 200 personer i Mjällom. Servicepunkten är byns enda butik.

Viktig service för både invånare och besökare

Servicepunkten med bensinpump utanför, är avgörande för att den äldre befolkningen ska kunna bo kvar – utan att ha bil.

– Dessutom är det ju enormt viktigt för Höga Kusten och hela kommunen att det finns en matvarubutik som är ombud för Apoteket, Systembolaget och Schenker, i ett område som är ett av de mest besökta sommartid och där många har fritidshus.

Jens Berglund vill höja stoltheten för Mjällom, som han betecknar som ett högteknologiskt industricentrum i Kramfors kommun, vid sidan av de större industrier som finns i Kramfors, Väja och Bollstabruk.

– Gerdins och AQ är framgångsrika och internationella aktörer som har många anställda. Om vi kan utveckla den här butiken och om ödehusinventeringen som pågår i Nordingrå kan göra att fler fastigheter kommer ut på marknaden, kanske det kan leda till ökad inflyttning till Mjällom.

”Lojalitet måste man förtjäna”

Den nyblivne butikschefen tycker i n t e att den bild som ett inslag i SVT Västernorrland gav av byn i fjol – som troligen utdöd om ett antal år – är rättvisande.

– Nej, nej! Jag ser absolut att Mjällom har en framtid och det är också därför jag antagit utmaningen att bidra till att öka omsättningen och attraktionen för den här butiken.

Kanske kommer han och hans fru – som har hus och är skrivna i Sundsvall – även att bli nordingråbor framöver.

– Just nu veckopendlar jag hit och bor i ett hus som jag och mina syskon äger i Bergsåker, Nordingrå. Men jag och min fru är inte främmande för tanken att flytta hit senare. Vi får se. Nu gäller det först och främst för mig att sätta mig in i allt som gäller butiken och göra så att invånarna, kunderna, tycker om den ännu mer.

– Lojalitet är ingenting man kan kräva, menar Jens. Den förtjänar man. Och mitt mål är folket ska vilja handla och handla mer här och att vi ska kunna öka omsättningen för varje år.

Servicepunkten är inte ombud för Svenska Spel eller ATG, men som den travkunnige man han är har Jens startat andelsspel för trav på butiken.

– Första gången var det 29 personer som köpte andelar, ler han belåtet. Det tycker jag var en bra start på 2021.

Delar av Mjällom.

”En spelindustri i kommunen skulle tillföra Kramfors ökad attraktionskraft”

Sedan våren 2019 har Susanne Königson, tillväxt- och näringslivschef, och Peyman Vahedi, rektor på Ådalsskolan, verkat för att Kramfors kommun ska etablera sig inom spelutveckling.

Nu tar Kramfors kommun nästa steg för att nå sitt mål. Detta genom att vara en av aktörerna i projektet Game on Mid Sweden tillsammans med Bron innovation – som projektägare – och Sundsvalls kommun.

Spel för olika plattformar intresserar allt fler – både ungdomar och äldre – och attraktiva miljöer utvecklas runt en levande spelindustri, såväl i större som mindre städer. Det gör utvecklingen av spelbranschen intressant ur ett regionalt perspektiv. 

Här finns goda möjligheter att inta en unik position på den svenska marknaden och att skapa gemensam utveckling med andra branscher i regionen. 

En starkt växande industri

Svensk spelindustri växer så det knakar. En årlig genomsnittlig tillväxttakt på 35 procent de senaste tio åren gör industrin unik i landet. Värdet av svensk spelexport har redan passerat den för järnmalm och lastbilar. 

Enligt Spelutvecklarindex 2019 ökade omsättningen i branschen med 42 procent förra året och det tillkom över 2 500 nya jobb. Prognosen är att tillväxten kommer vara minst lika stark framöver.

– En spelindustri i kommunen skulle tillföra Kramfors ökad attraktionskraft, bidra till breddning av arbetsmarknaden, ökad internationalisering och högre utbildningsnivå på arbetskraften, säger Susanne Königson, tillväxt– och näringslivschef på Kramfors kommun. 

Utbildningsnod i Kramfors

Spel utvecklas där det finns spelutvecklare. Därför är klusterutvecklingsarbetet extremt viktigt om ett nytt kluster ska bildas. 

Då spelstudios är globala från dag ett är de mindre beroende av avstånd. Detta innebär unika möjligheter för spelutvecklare att bosätta sig vart de vill. Däremot kräver växande kluster stöd från region och kommun i en uppstart. 

– Vi ser en stor potential i att ha en utbildningsnod inom spelutveckling med intressanta utbildningar i Kramfors, som attraherar både ungdomar och de som vill vidareutbilda sig. Spel har en otrolig attraktionskraft. Vi är väl förberedda och ser fram emot att tillsammans utveckla ett ekosystem för spelindustrin som ger utväxling för hela länet, säger Susanne Königson.

”Vi kan göra samma resa här som i Norrbotten och Västerbotten”

Michael Stenmark, en av Sveriges verkliga spelindustriveteraner, började sin bana på Sveriges första spelbolag för 36 år sedan bor och verkar sedan ett år tillbaka i Nordingrå.
Han är bland annat spelutvecklare, konsult och grundare av Arctic Game Lab (Norrbotten och Västerbotten) som är norra Europas snabbast växande spelkluster. Michael har varit en aktiv del i den imponerande resa som skett i både Skellefteå och Boden inom spelutveckling och utbildningssektorn.
– Västernorrland behöver en ny, framåtriktad och global industri som skapar utbildningar, bygger lokal kompetens, skapar företag och lockar till investeringar och inflyttning, säger Michael.

– När jag startade Arctic Game Lab var det för att förändra Norrbotten och Västerbotten. Arctic Game Lab–regionen har idag 75 spelföretag, cirka 500 anställda och 500 studerande. 
Jag är övertygad om vi kan göra samma resa i Västernorrland. 

Modern spelutvecklingsutbildning vid Ådalsskolan

Ådalsskolans rektor Peyman Vahedi anser att Kramfors kommun – som redan är långt framme inom digitalisering och visat att man är flexibel i fråga om nya utbildningar – kan bli en stark aktör på området.
– Vi kan definitivt bedriva modern spelutvecklingsutbildning vid Ådalsskolan. Det kan i sin tur öppna upp för många positiva effekter för kommunen, säger han.

– Vi kommer att på flera sätt skapa möjligheter för elever att utbilda sig inom detta område. Bland annat planerar vi för ett fjärde utbildningsår för dem som vill satsa på en framtid inom spelbranschen.

Politikerna förhoppningsfulla

Från politiskt håll är man förhoppningsfull till vad Kramfors kommuns delaktighet i projektet Game on Mid Sweden kan leda till.

– Det är viktigt att vi hänger med i samhällsutvecklingen och attraherar våra unga med intressanta utbildningar som ligger i tiden. Självklart ser vi också en potential i att spelföretag etablerar sig i kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Malin Svanholm (S).

Kommunstyrelsens vice ordförande Jon Björkman kommenterar:
– Spelindustrin är generationsöverskridande. Människor av vitt skilda åldrar med olika förutsättningar möts och spelar på lika villkor. Sedan erbjuder spelvärlden en ny arbetsmarknad som ger goda möjligheter att verka på landsbygden.

FOTNOT: Bron Innovation är en ideell förening med bas i Västernorrland och Sundsvallsregionen. Föreningen samlar aktörer inom IT och Digitalisering med syfte att stärka kompetensförsörjning, innovation, utveckling och samverkan. De har också arbetat mycket aktivt med kompetensförsörjningsfrågor, etableringsfrågor och tillväxt av nya företag inom IT-sektorn i region Västernorrland. 

Stöd för fiberutbyggnad till sex särskilt utvalda områden i Kramfors kommun

Det kommunala bolaget Mediateknik har beviljats stöd för genomförande av fiberutbyggnad i sex särskilt utvalda områden i Kramfors kommun.

Dessa områden är Sunnanåker–Näs, Storvattnet–Nästvattnet, Hamnviksberget–Svanö, Frånö–Svanö OSN, Långsjön och Högsta. Alla ska vara slutförda under 2023.

Medel för dessa projekt kommer från stödprogram som finansieras av Länsstyrelsen, Tillväxtverket och Post– och Telestyrelsen.

– Mediateknik är det bolag i Västernorrland som i denna stödrunda lyckats bäst med att få rekvisition av medel till sökta projekt, säger Daniel Wikström, projektledare på Mediateknik.

Gemensamt för alla sex områden är att de är särskilt utvalda, beroende på att det är svårt att bygga fiber utifrån lönsamhet.

– Det är stort avstånd mellan anslutningspunkterna. En annan aspekt är att de regionala målen skärpts i fråga om överföringshastighet. Sammantaget krävs därför särskilt stöd för att kunna genomföra dem, säger Daniel Wikström.

Här är tidsplanen för de olika projekten:

Sunnanåker–Näs                     Start 2022        Slut 2023

Storvattnet–Nästvattnet       Start 2022        Slut 2023

Hamnviksberget–Svanö         Start 2022        Slut 2023

Frånö–Svanö OSN                   Start 2022        Slut 2023

Långsjön                                   Start 2022        Slut 2023

Högsta                                      Start 2021        Slut 2023

Micke Dahllund vill låta sitt företag växa – det hänger på att hitta lokaler

I 17 år var Micke Dahllund anställd som snickare. Sedan fattade han beslutet att starta eget.

2014 var första verksamhetsåret för Micke Dahllund Bygg AB. Idag har företaget fem anställda – året runt – och planer finns på att expandera. Men en nyckel för att det ska kunna ske, är att hitta nya lokaler.

1996 började Micke Dahllund och kollegan Örjan Sundin som snickare på Mannaminne i Häggvik. Under åren var de delaktiga i många av de projekt som konstnären och visionären Anders Åberg sjösatte; husbyggnader, kompletteringar, underhåll, tillbyggnader. Och ett hotell.

– Det var intressanta år men till sist kände jag mig färdig med det och tänkte, “det är nu eller aldrig. Jag testar att starta eget företag och ger det en chans”, säger Micke.

Han hade ett stort kontaktnät i kustområdet – Micke bodde under många år i Nordingrå – och uppdragen blev allt fler. 

– Jag hittade bra personer, kompetenta yrkesmän och lojala killar, som jag anställde allt eftersom efterfrågan ökade.

“Mina medarbetare är största styrkan i företaget”

Micke betonar:

– Mina medarbetare är den största styrkan i företaget och att jag har så bra killar gör att jag också valt att ha dem anställda året runt. Många byggfirmor permitterar vintertid, då orderingången är lägre, men jag har valt att inte göra så. Jag vill att min personal ska känna trygghet och jag värdesätter högt vad de presterar.

Att gå från anställd till egenföretagare tycker han inte var ett så stort steg.

– Visst var det en hel del att sätta sig in i, men jag hade bra rådgivare. Att ha en bra revisor är värdefullt. Jag har Optimal Ekonomi i Kramfors, som gör allt det där som de kan bäst och jag inte vill hålla på med.

– När man sedan ska anställa folk, har det varit viktigt för mig – förutom det här med kompetens och lojalitet – att mina anställda ska vara självgående och vara goda ambassadörer för mitt företag. Och jag är tacksam för att jag har det, säger Micke.

Frun var en stor resurs

Han värdesätter också högt den hjälp med det administrativa arbetet, som han fick av sin fru Jennie under en period då det var extra körigt.

– Utan henne vet jag inte hur det hade gått.

Företagandet ser Micke mest som en frihet.

– Jag kan ta på mig de jobb vi helst vill göra och är bra på. För mig är det också en stor inspirationskälla att få möta nya människor hela tiden.

Micke har heller inte behövt lägga så stora pengar på marknadsföring.

– Lite profilannonsering då och då bara, sedan har kunderna kommit till oss mycket tack vare rekommendationer från nöjda kunder.

Letar större nya lokaler

Nu umgås Micke Dahllund med planerna på att expandera.

– Jag tror att det finns potential för mig att växla upp ett steg. Det är inget självändamål för mig att göra det, men det vore intressant.

Det som är det stora hindret för närvarande är tillgången till en större lokal till en rimlig kostnad.

– Vi skulle behöva mer utrymme för fordon och förråd. Hittar jag en bra lokal i bra läge och till rätt pris, skulle jag satsa på att utöka med några anställda, säger Micke Dahllund.

“UF-företagen behöver fler duktiga företagare som rådgivare”

Att få ungdomar att testa idéer och prova på företagande, är ett av målen för den nationella organisationen Ung Företagsamhet.

För många är det en väg in i entreprenörskap och en långvarig företagsverksamhet även efter skoltiden.

De senaste åren har antalet UF–företag i Västernorrland ökat.

– Det tycker vi är enormt roligt och ett tecken på att intresset för att bli entreprenör växer sig allt starkare, säger Sofia Wolfenstein från Kramfors, projektledare på Ung Företagsamhet Västernorrland.

För att stimulera till fler UF–företag hänger mycket på engagemanget och drivet hos lärarna i gymnasiet.

– Deras attityder och på vilket sätt de inspirerar eleverna, är i många fall direkt avgörande för beslutet att satsa på ett UF–företag. 

– Därför är det viktigt att vi kan få så många lärare som möjligt att förstå hur stor betydelse de har i den här frågan och hur angeläget det är att vi tillsammans stimulerar ungdomar att prova på hur det är att driva UF-företag, säger Sofia Wolfenstein.

Hon framhåller också att det inte bara gäller vissa program på gymnasiet utan UF-företagande passar på samtliga gymnasieprogram.

– En annan enskilt viktig faktor är att få fler företagare i kommunen att vilja vara rådgivare och mentorer till UF–företagarna. Att duktiga företagare stöttar, delar med sig av sina erfarenheter och råd är guld värt för eleverna, säger Sofia Wolfenstein.

I år finns det 948 gymnasieelever som driver UF–företag i Västernorrland, varav 117 i Kramfors kommun.

Här är Ung Företagsamhet Västernorrlands hemsida:

https://ungforetagsamhet.se/vasternorrland

Här är Ung Företagsamhets nationella hemsida:

https://ungforetagsamhet.se

Nytänkande och flexibilitet framgångsfaktorer för Ådalens TV–service

Du har en butik en mil från stan och säljer varor med stark konkurrens från e–handeln.

Hur överlever du?

Ådalens TV–service i Lunde har gjort det mycket tack vara nytänkande och flexibilitet.

Lotta Sahlén är ägare av det företag som hennes far, Kjell Flodén, en gång grundade.

– Pappa började med att reparera TV–apparater i en lokal i Klockestrand, sedan startade han även försäljning av TV, radio, stereo och annan hemelektronik, berättar Lotta.

Och eftersom Kjell var noga med kvalité, sökte han samarbeten med marknadsledande märken. Framför allt japanska Sony.

Efter en tid byggde Kjell Flodén en helt ny butik med service och verkstad i Lunde. 

Då gick E4 genom samhället. 

När Högakustenbron stod klar 1997, drogs E4–sträckningen om söderut och trafiken över Sandöbron glesnade.

Då började olyckskorparna att kraxa…

Varit tidig med det senaste

Men när andra verksamheter fick lägga ned i Lunde, blev Ådalens TV–service kvar.

En av förklaringarna till det är, enligt Lotta Sahlén, att Kjell Flodén tidigt insåg att det fanns potential i nya, tekniska lösningar.

2004 fick Kjell Flodén & Co förtroendet att bygga en bildskärmsvägg i ledningscentralen för mobiltrafik, på Telia Soneras nya driftledningscentral i Sundsvall.

”Vi har jobbat med det här i 40 år och är nog mera tekniker än säljare” kommenterade en nöjd Kjell Flodén i tidningen Dagens Industri.

Och på den vägen har det fortsatt. Även efter Kjells hastiga bortgång 2013.

När många elektronikkedjor och TV– och radio–butiker går på knäna – och somliga har lagts ned – fortsätter Ådalens TV–service. Men inte som förr, utan genom att ständigt anpassa sig till den tekniska utvecklingen och kundernas nya behov.

Installationer för digitala möten och konferenser

– Vi har vår butik kvar men det som genererar de största intäkterna är de installationer vi gör av utrustning för digitala möten och konferenser, larmutrustning samt support och service.

Under Coronapandemin har digitala möten ökat nästan explosivt.

– Förutom vår egen försäljning har vi avtal med olika uppdragsgivare och samarbetspartners, som gör att vi utför uppdrag inte bara i Kramfors kommun utan över stora delar av Norrland, säger Lotta Sahlén.

Digitala möten och konferenser blir allt vanligare.

Hon har fortsatt det pappa Kjell inledde och det har varit lyckat.

– Jag är glad och tacksam över att vi har bredd, kompetens och fantastiska medarbetare.

Och när butikerna i den stora kedjan Euronics – som Ådalens TV–service ingår i – har sina möten, brukar många av Lotta Sahléns kolleger uttrycka beundran för att hennes företag varit så klokt att det inte enbart måste förlita sig på försäljning av varor i en hårt prispressad bransch.

– Därför tror jag att vi kommer att fortsätta att vara en aktör att räkna med. Och det har aldrig varit aktuellt att lämna Lunde, säger Lotta Sahlén med ett leende.

Fiberlösning från Mediateknik underlättar vardagen för Nylands Järn

En smart fiberlösning från det kommunala bolaget Mediateknik har gjort att vardagliga rutiner för Nylands Järn har förenklats och kan ske snabbare.

– En riktigt bra investering. Vi är mycket nöjda med funktionaliteten samt Medietekniks och deras underentreprenörers arbete, säger Per Hallin, ägare av Nylands Järn.

Bakgrunden till beslutet var ett behov av förbättrad uppkoppling mellan butiken och lagret, som ligger i en byggnad 400 meter bort.
– Där hade vi tidigare en vanlig 4G-uppkoppling. Den hastighet som bjöds via 4G gjorde att vårt affärssystem jobbade väldigt tungt.

– Mediateknik erbjöd oss fiberkommunikation mellan bygglager och butik, säger Per Hallin.

Enkelt förklarat innebär det att datorer och skrivare på bygglagret jobbar i samma nätverk och med samma hastighet som butikens. Något som inte var möjligt med tidigare lösning.

– Detta, som vi också kallar för svartfiber, kan liknas vid en förlängningskabel utan någon utrustning ansluten i någon av ändarna, säger Daniel Wikström, projektledare på Mediateknik.

Fibern blir en förlängning av det egna fastighetsnätet och har ingen hastighetsbegränsning.
Per Hallin:
– Fiberkommunikationen mellan butik och bygglagret fungerar precis som vi hade hoppats på. Vi har förenklat orderrutiner och integrerat skrivarna på lagret med butikens affärssystem, vilket har minskat pappershanteringen ordentligt.
Tidigare skrevs ordrar och plocklistor ut i butiken.

– Sedan skulle de skickas till lagret för hantering. Nu slipper vi det helt. En enkel knapptryckning på en butiksdator och plocklistan skrivs ut nere hos grabbarna på lagret. Helt perfekt! säger Per Hallin.

Hit vänder du dig om du är intresserad av/har frågor om liknande fiberlösningar från Mediateknik:

Kundservice, tel 0612–70 10 90

E–post: kundservice@mediateknik.com

Hemsida: www.mediateknik.com

Snart sista dagen att nominera till företagsutmärkelser 2020 – rekord i år

Nomineringarna till 2020 års företagsutmärkelser i Kramfors kommun pågår för fullt och intresset är stort. 

Allt pekar på rekord i antal nomineringar, vilket är mycket glädjande.

Nominera ditt/dina favoritföretag! 

Nomineringsformuläret är öppet fram till 17 december och man kan föreslå kandidater i följande kategorier:

* Årets Företagare

* Årets Butik

* Årets Småföretagare

* Årets Futura

* Årets Start-up

Nomineringen sker anonymt.

Här kan du göra nomineringaren och även se kriterierna för varje utmärkelse:

https://e-tjanster.kramfors.se/oversikt/flow/733

Sänkta avgifter för serveringstillstånd

På grund av Coronapandemin har Kramfors kommun beslutat att sänka 2020 års tillsynsavgifter för dem som har serveringstillstånd.

– Många verksamheter med serveringar har tvingats till stora anpassningar, till exempel begränsningar av öppettider. Några verksamheter har till följd av Covid–19 inte alls varit igång. 

– Därför anser vi att det finns särskilda skäl till att justera avgifterna, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

Alla tillsynsavgifter för alkoholservering har sänkts med 50 procent och för de verksamheter som valt att inte öppna på grund av covid-19 slopas alla avgifter.

– Det känns som en självklarhet för oss som kommun att kunna bidra till att hjälpa utsatta verksamheter i en särskilt utsatt bransch, säger Jon Björkman (V), vice ordförande i kommunstyrelsen.