19 maj 2021, 12:53

Digital träff med besöksnäringsföretag i Kramfors kommun

Ett fiskeläge med båthamn
Norrfällsviken.

Hur kan vi utveckla besöksnäringen i Kramfors kommun? Vilka behov finns det hos företagen och hur kan vi samverka på ett bättre sätt?

Det var några av frågorna som diskuterades under en digital träff med lokala besöksnäringsföretag, som Kramfors kommun bjöd in till tidigare i veckan.


– Vi är angelägna om att ha en bra dialog med kommunens alla företag, säger Mikael Berggren, näringslivsutvecklare på Kramfors kommun.

– Besöksnäringen är en starkt växande sektor i vår kommun. Därför är det av stor vikt att kunna träffas och tillsammans med andra samverkansparter kunna utveckla och ta till vara på den allt större efterfrågan och nyfikenhet som finns på vår intressanta kommun.

Viktiga mötesplatser

Arrangörer av den digitala träffen var både näringslivsenheten och kultur- och fritidsenheten. Deltog gjorde även Cecilia Lideskog, utvecklingsstrateg på Höga Kusten Destinationsutveckling, och Mikael Englund, verksamhetsledare på Höga Kusten Turism.

– Det här var ett bra tillfälle att också kunna informera om aktuella besöksnäringsprojekt i kommunen, där Skulebergets linbana är det största, säger Patrik Asplund, enhetschef på Kultur- och Fritid.

Förutom information från de olika aktörerna skedde en dialog med företagen och mellan företagen.

– Den allmänna uppfattningen är att den här typen av träffar är viktiga, där man får tillfälle att diskutera olika frågor och även skapa kontakt med varandra. Vi kommer att fortsätta bjuda in till digitala träffar under pandemin, för att senare även kunna träffas i fysiska möten, säger Mikael Berggren.


Västernorrlands bästa företagsklimat 2025

Tidigare i år har Kramfors kommun bland annat genomfört ett digitalt möte med olika industriföretag. Där stod kommunstyrelsens ordförande Malin Svanholm (S) och tillväxt- och näringslivschefen Susanne Königson bakom inbjudan.

Näringslivsfrågor är högt prioriterade av Kramfors kommun, som till 2025 har som mål att skapa Västernorrlands bästa företagsklimat.