19 apr 2021, 15:56

Kramfors kommun startar NyföretagarCentrum tillsammans med Företagarna

Två kvinnor
Malin Svanholm (t v) och Susanne Königson.

Kramfors kommun kommer att starta ett NyföretagCentrum i samarbete med företagarorganisationen Företagarna.

Dialog har förts i Näringslivsrådet under 2020, som resulterat i att Företagarna och kommunen kommit överens om att tiden är mogen för att gå till handling. Beslutet om att inrätta ett NyföretagarCentrum togs av kommunstyrelsen i förra veckan.

Kramfors kommun har under ett antal år jobbat för att etablera och kliva in i konceptet NyföretagarCentrum tillsammans med näringslivet, som ett komplement till kommunal näringslivsverksamhet och de tjänster Almi ger. Det ligger också i linje med arbetet för att Kramfors kommun ska ha Västernorrlands bästa företagsklimat 2025.

Företagarna och kommunen ser tydliga fördelar med samarbetet. Bland annat:

  • Att gå in i ett välkänt koncept/varumärke.
  • Nyföretagare erbjuds professionell, kostnadsfri, objektiv och konfidentiell rådgivning.
  • Lokala företag ges möjlighet att sälja tjänster.

De lokala rådgivarna ska ha erfarenhet av eget företagande. De ska även genomgå utbildning och ett kunskapstest via Nyföretagarcentrum.

– Vi är nu i fas att bilda en förening med styrelse och det finns också rådgivare som anmält intresse. Det känns jättekul att vi gör detta just nu när vi också märker ett ökat intresse för att starta företag, säger Susanne Königson, tillväxt- och näringslivschef på Kramfors kommun.

– Företagen och näringslivet är av väldigt viktiga för oss som kommun. Vi vill på olika sätt lyfta, främja och underlätta för såväl befintliga entreprenörer som för de som har planer på att köra igång, säger kommunstyrelsens ordförande Malin Svanholm (S).

Nyföretagarcentrum är i grunden en nationell organisation som har ett koncept för att erbjuda stöd och vägledning till nyföretagare , läs mer på www.nyforetagarcentrum.com

En del i konceptet är att kommunen bidrar med 50 procent av kostnaderna och näringslivet med 50 procent.