9 apr 2021, 7:35

Kvalitet, kompetens och innovationer – stark framtidstro på Dockstavarvet

En stridsbåt i en flod i en djungel
Stridsbåt 90H forsar fram på Amazonfloden i Brasilien.

1905 grundade kusinerna Nils och Carl Sundin N & C Sundins Båtbyggeri, det som så småningom blev Dockstavarvet.

I drygt ett sekel, och genom tre generationer av ”båtbyggare Sundin”, har verksamheten bokstavligen hållit sig flytande i det framgångsrika Dockstaföretaget. Sedan 2017 står nu SAAB som ägare och framgångarna fortsätter. Produktionen av serietillverkade aluminiumbåtar och komplicerade specialfartyg pågår med full kraft.

– Vi har fortfarande bra beläggning, säger företagets vd, Anders Hellman. Men självklart önskar vi oss alltid fler beställningar.

Ökad grundbemanning

Dockstavarvet har i dag 65 anställda. Av dessa finns ett 50-tal på verkstadsgolvet. Under den senaste treårsperioden har grundbemanningen på varvet ökat med 15 anställda.

I den något udda, men i sammanhanget väl anpassande, kontorsbyggnaden på en pråm vid kajen jobbar bland annat ett gäng högkvalificerade ingenjörer och specialister i frontlinjen för utvecklingen i denna tekniktyngda bransch. 

Karl-Anders Sundin, den senaste Sundinaren vid Dockstavarvets roder, berättar att utvecklingen på konstruktionssidan var enorm under hans tid i ledningen. Han minns att farfar Nils ibland gjorde skisserna till sina båtar på baksidan av en pappbit.

80 procent på export

Idag är Dockstavarvet en marknadsledande tillverkare av aluminiumbåtar.

Under de senaste 30 åren har man utvecklat och tillverkat avancerade och snabba strids- och patrullbåtar för både civila och militära ändamål.

En stor del av produktionen vid varvet, cirka 80 procent i snitt, har under flera år gått på export till kunder runt om i världen. 

– På senare tid har vi dock fokuserat på leveranser till det svenska försvaret, säger Hellman. Pandemin har lett till vissa förseningar och svårigheter i kontakterna med våra utländska kunder.

– Samtidigt har vi ju marknadsmässigt haft stor glädje av SAAB:s omfattande internationella närvaro.

Licenstillverkning i Peru

Dockstavarvets största framgång hittills är Stridsbåt 90, som bland annat används inom den svenska marinen. Den båtmodellen har även haft framgångar utomlands, där den till exempel ingår i den mexikanska marinens arbete mot narkotikasmuggling.

Ett gränsöverskridande samarbete har också inletts med samarbetspartners i Peru.

– Vi har idag en del licenstillverkning där tillsammans med peruanska marinens varv, säger Hellman.

En viktig del av arbetet vid Dockstavarvet sker i samarbete med kunder och med  leverantörer branschen.

För förarlös framtid

En annan spännande nisch handlar om utveckling av autonoma (obemannade) fartyg, ett intressant projekt inte minst mot försvarsmarknaden.

– Intresset är stort, även om det inte kommit in några konkreta beställningar än, säger Anders Hellman. Vi är nu bland annat med i ett stort europeiskt utvecklingsprojekt, som finansieras av EU. 

Det gäller att hela tiden ligga i framkant för att överleva i den tuffa båtbyggarbranschen.

På 50-talet fanns det närmare 30 båtvarv i småtonageklassen i Sverige.

Idag finns det två.

Och inga konstruktionsritningar görs längre på baksidan av en pappbit.