20 apr 2021, 10:12

VTG nöjt över att ha bidragit till bättre förutsättningar för åkeribranschen

En man
Niklas Eriksson, vd för VTG.

VTG har under ett antal år jobbat för att förbättra förutsättningarna för sin bransch att bedriva vinterväghållning med hög kvalitet.

– Nu har vi tagit ett stort steg i rätt riktning, säger VTG:s vd Niklas Eriksson sedan bolaget skrivit ett avtal på 4+2 år med Svevia om vinterväghållning samt sommaruppdrag och ballastmaterial i Kramfors kommun.

Vad Niklas Eriksson menar med bättre förutsättningar är att det inte bara ska vara kostnadsnivåerna som styr uppdragen, när det gäller en så viktig samhällsfunktion som vinterväghållning.

– Det handlar om trafiksäkerheten för alla medborgare. Om uppdragen ska föregås av ett prisrally mellan olika aktörer för att få dem, inkräktar det till slut negativt på helheten, säger han.

”Fått gehör för våra synpunkter”

Därför gjorde VTG ett aktivt val för sex år sedan, genom att ta ställning för en förändring. Detta genom att inte delta i upphandlingar som man ansåg gjordes på grunder som kunde få negativa konsekvenser.

– Det innebar att vi förlorade uppdrag. Men tack vare den dialog vi fört i frågan har det nu resulterat i att vi fått gehör för våra synpunkter, säger Niklas Eriksson.

Han pekar också på vikten av att höja värdet på tjänsterna för att inte utarma dem som ska utföra dem.

– Förutom säkerhetsaspekten är det ju en fråga om att våra delägare ska kunna överleva på sikt och att fler, yngre personer ska våga satsa på branschen. 

Avtal som ger ökad trygghet

Avtalet med Svevia, som blev klart i förra veckan, motsvarar cirka 5–10 procent av VTG:s totala omsättning per år.

– Därmed får vi större trygghet, vilket behövs då jag tror att vi är på väg in i en lågkonjunktur. Coronan har skjutit fram den via de olika stöd som staten betalar ut, men det kommer tuffare tider och då gäller det att vara rustad för dem, säger Niklas Eriksson.

Utöver det senaste avtalet med Svevia har VTG hittills under 2021 bland annat ingått avtal med Ö–viks Energi om projekt för fiber, el och fjärrvärme och förnyat uppdragen om renhållningen i Kramfors kommun samt för transporterna av avfall från Högberget till sluthantering i Sundsvall.

VTG – med Kustfrakt inräknat – har för närvarande 124 anslutna företag som alla är aktieägare i bolaget.