Minimässa för att hitta arbetskraft till besöksnäringsföretagen

I måndags arrangerades en minimässa på Ådalsskolan i Kramfors, där drygt tio besöksnäringsföretag i kommunen marknadsförde sitt behov av arbetskraft inför sommarsäsongen mot gymnasieelever och arbetssökande.

Mässan genomfördes av Höga Kusten Destinationsutveckling AB och Region Västernorrland i samarbete med näringslivsenheten på Kramfors kommun och Arbetsförmedlingen.

– Men initiativet till den kom från besöksnäringsföretagen, säger Malin Wermelin, utvecklingssamordnare på Regionen.

Förutom besöksnäringsföretag deltog Hola Folkhögskola, Folksam, Campus Höga Kusten och välfärdsförvaltningen på Kramfors kommun.

– Det här är första gången vi gör något sånt här och vi gör det i alla fyra kommuner i Höga Kusten. Om utfallet blir gott finns det möjligheter att minimässan blir återkommande, säger Malin Wermelin.

Positiva intryck

Fredric Wedin, ägare av Skulebergets Havscamping, sökte bland annat kock, serveringspersonal och städpersonal.

– Jag tycker att det var ett bra upplägg och om man skruvar på några små detaljer kan det bli ännu bättre. Vi tror att vi hittade i alla fall en potentiell medarbetare inför sommaren och det är vi mycket nöjda med.

Mjälloms Tunnbröd är ett annat företag som var med på minimässan och som sökte personal till Deli 1923.

– Vi tycker att mässan var som vi förväntade oss. Vi fick visa upp oss och gillar att vi fick tillfälle att i omgångar träffa både elever och arbetssökande under hela mässtiden, säger Petra Boman från Deli 1923.

Mats Lindström, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen, hade också positiva intryck från mässan.

– Det var roligt att så många arbetsgivare såg möjligheten att träffa arbetssökande och studerande. Besöksnäringen har stort behov av arbetskraft och det är viktigt att skapa mötesplatser och möjligheter för arbetssökande och arbetsgivare att mötas, säger han.

Amapola Flyg startar trafik från Kramfors till Kronoby/Jakobstad 

Amapola Flyg har kontrakt att flyga från Kramfors till Arlanda åt Trafikverket.

Då flyplanet övernattar i Kramfors kommer Amapola den 2 maj att starta en linje mellan Kramfors och Kronoby/Jakobstad i Finland.

Flygningarna kommer att ske enligt följande:

Kramfors-Kronoby/Jakobstad

18.35-20.25 (måndag-torsdag)

Kokkola-Kramfors

06.35-06.25 (tisdag-fredag) (Observera tidsskillnaden)

– Vi vet att det finns ett industrisamarbete mellan dessa regioner och när vi dessutom ger passagerarna från Finland möjlighet att flyga vidare till Stockholm och vice versa så tror vi att denna linje kan bli ett välkommet tillskott för regionen, säger Erik Salén, VD på Amapola Flyg.

– Vi är mycket glada att Amapola Flyg nu tar detta steg och förbättrar tillgängligheten från vår region. Eftersom detta är en unik möjlighet att ta sig över Bottenhavet på ett snabbt och effektivt sätt så hoppas vi att kunna attrahera resenärer från hela Västernorrland, säger Per Enroth, VD på Höga Kusten Airport.

Bokning av biljetter sker på amapola.nu eller hos din resebyrå.

Miljö och bygg informerar företag om nya regler för rapportering av farligt avfall

Med start måndag 14 mars åker miljö– och byggavdelningen ut till större företag för att informera om de nya reglerna för att rapportera farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister.

– Vi vill hjälpa verksamheterna så att allt kommer att gå så smidigt som möjligt, säger miljö– och hälsoskyddsinspektör Göran Hansson.

Det är sammanlagt cirka 70 företag som kommer att få besök i detta första skede. Bland annat industrier, bensinstationer och företag som jobbar i bergtäkter.

– Målsättningen är att ge dem all information de behöver för att kunna göra det som de nya reglerna kräver av dem.

– Vid vårt besök tittar vi samtidigt på hur anteckningar förs över det avfall som transporteras bort, hur transporterna av det farliga avfallet sker och hur avfallet förvaras på företaget, säger Göran Hansson.

Den mini–turné som miljö och bygg genomför sker i projektet ”Farligt avfall på företag”.

Två miljoner ton farligt avfall

Farligt avfall kan till exempel bestå av elektronik, lysrör, färg– och kemikalierester. Det kan vara brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö.

Totalt uppstår över två miljoner ton farligt avfall i Sverige varje år och genom rapporteringen till det nya avfallsregistret ska Naturvårdsverket få en tydligare bild över det farliga avfallets väg genom landet.

– Syftet är också att säkerställa att det tas omhand på rätt sätt.

Rapporteringen till avfallsregistret gör du med hjälp av e-legitimation på: 

www.naturvardsverket.se/avfallsregister

En verksamhet som ofta rapporterar till avfallsregistret kan ansluta sitt administrativa verksamhetssystem till Naturvårdsverkets API för att lämna anteckningar direkt.

Mer information på: www.naturvardsverket.se/avfallsrapportering 

Ny film visar på modet och livskraften i Kramfors kommun

Varumärket Höga Kusten blir allt starkare – och tre fjärdedelar av världsarvsområdet ligger i Kramfors kommun. Det kan ge många, positiva effekter. Bland annat ökad inflyttning. 

Nu lanseras en film som tydligt visar modet och livskraften i Kramfors kommun.

Höga Kustens unika natur, närheten till bra service, goda kommunikationer, ett starkt näringsliv, många föreningar och möjlighet till hög livskvalitet. Det är bara några av fördelarna med Kramfors kommun.

– Jag blir så glad när jag ser barnfamiljer i de fantastiska miljöer vi har i hela kommunen. Dessa miljöer stimulerar kreativiteten och erbjuder en trygg och aktiv vardag, säger Susanne Königson, tillväxt- och näringslivschef på Kramfors kommun.

Drivande företag

Susanne har genom åren träffat många personer som flyttat till Kramfors och som bland annat fascineras av det inkluderande bemötandet från befolkningen och utbudet av fritidsaktiviter. 

– Vi har många butiker och företag som erbjuder högklassig och personlig service. 

Kramfors kommun har som mål att ha Västernorrlands bästa företagsklimat 2025 och klättrade 95 placeringar i Svenskt Näringslivs senaste ranking av företagsklimatet i landets kommuner. 

– Vi har några stora och mycket viktiga företag i Kramfors, men framför allt har vi många små- och medelstora företag som satsar och skapar arbetstillfällen, säger Susanne Königson. 

En kommun full av möjligheter

Marie Böhlin är hemvändare och projektledare på Kramfors kommun med fokus på inflyttning.
– Jag brukar säga att bor du här lever du inte bara nära naturen, du lever i den. Och ändå har du tillgång till allt du behöver i din vardag och kan snabbt ta dig till andra städer och orter via bil, buss, tåg och flyg, säger Marie Böhlin.

– Vi är en kommun full av möjligheter där du både kan utvecklas själv och utveckla dina intressen.

En attraktiv kommun

Den nya filmen, som främst är riktad till potentiella inflyttare och hemvändare, förmedlar och lyfter fram bilden av Kramfors som geografisk yta utifrån de känslor som fångats upp av invånare och inflyttare.

– Kramfors är en mycket attraktiv plats att bo, leva och verka i. Här kan man bygga sin framtid, säger Susanne Königson.

Filmen är producerad av High Coast Media och musiken i den är specialskriven av Klas Norberg och Erik Eurenius. Klas Norberg och hans familj – som för ett par år sedan flyttade till Norabygden i Kramfors kommun – figurerar också i filmen.

Du kan se filmen här:

https://www.kramfors.se/bygga-bo–miljo/flytta-till-kramfors.html

Utökad tidtabell på Höga Kusten Airport

Fr o m måndag 14 mars utökar Höga Kusten Airport tidtabellen för resor till och från Arlanda.

– Flybolaget Amapola trappar upp sin tidtabell och börjar dessutom anpassa flygtiderna efter tågets tider vid Västeraspby station, säger Per Enroth, vd på Höga Kusten Airport.

Du har den nya tidtabellen här:

Just nu ligger all flygtrafik till och från Örnsköldsvik Airport nere, vilket Per Enroth tror kan ge fler resenärer för Höga Kusten Airport från grannkommunen i norr.

– Vi ser en stor potential i det fallet, eftersom flygtiderna anpassas i större utsträckning mot tågets tidtabell och möjliggör resande från både Ö-vik och Härnösand att ta tåget till Västeraspby station och där byta till flyg.

Höga Kusten Airport erbjuder sedan tidigare en transfer som kan förbokas via telefon eller vår hemsida.

Per Enroth råder alla resenärer att regelbundet besöka hemsidorna hogakustenairport.se och amapola.nu för aktuella tider.

– Tidtabeller kan ändras på kort varsel, säger han.

Fysisk och digital företagsfrukost den 17 mars om cyberattacker och dataintrång

Är du företagare och oroar dig för cyberattacker och dataintrång? Vill du veta hur man kan skydda sig? Och vad man gör om man blir drabbad?

Då ska du skriva in torsdag den 17 mars kl 8.00–9.00 din kalender!

Näringslivsenheten på Kramfors kommun arrangerar då en företagsfrukost på Restaurang LAT i Kramfors, där temat är just cyberattacker och dataintrång.

Föreläsare är Dan Jonsson och Fredrik Harrysson från IT–brottscentrum Region Nord. 

Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Programmet den 17 mars:

08.00–08.10 Information från näringslivsenheten.

08.10–08.50 Dan Jonsson, gruppledare/förundersökningsledare, och Fredrik Harrysson, utredare komplexa cyberbrott på IT–brottscentrum Region Nord berättar om hur man kan skydda sig mot cyberattacker och databrott – och vad man gör om man blir drabbad.

08.50–09.00 Frågestund

Du som vill delta på Restaurang LAT behöver inte föranmäla dig.

Vill du ta del av företagsfrukosten digitalt via Teams ska du anmäla dig på denna länk:https://teams.microsoft.com/registration/k9igtChQm0eGt1K9uw5aLg,6DheM6WeZEapAMD-c_KeYA,_HYeA4pz7Ua8Zd8Yb0t-Ow,5ETI6sbHEk-jds0yzg6pvA,hcylER1YN0SGeFoETO456w,NICca3qQBEOt_4POAtHZjg?mode=read&tenantId=b4a0d893-5028-479b-86b7-52bdbb0e5a2e

Så har brottsligheten drabbat företagen i Kramfors kommun

Kramfors kommun gjorde under slutet av förra året – i samarbete med organisationen Tryggare Sverige – en stor undersökning bland företagen, för att kartlägga hur brottsligheten slår mot det lokala näringslivet. 

Inbjudan skickades ut via brev till företagen och enkäten besvarades digitalt. Av de 2 584 företag som ingick i underlaget kom det in svar från 495 företag. I förhållande till andra kommuner som genomfört samma undersökning var svarsfrekvensen god. 

– Enkäten gick ut till alla företag i kommunen, säger Susanne Königson, tillväxt- och näringslivschef. 

– Vi fick ett särskilt högt deltagande från dem som driver mindre företag inom branscherna jord- och skogsbruk och fiskeriverksamhet. Många uppskattade att vara med och att bli tillfrågad i dessa sammanhang, 

46 procent känner oro

24 procent av företagen uppgav att de varit utsatta för någon form av brott som polisanmälts. Det vanligaste är stölder och snatterier, därefter bedrägerier. 

Branscherna handel, transport och magasinering med 10 till 20 anställda är dem som är mest utsatta för brott. 

Enkäten visar också att företagen inom jord- och skogsbruk är de som drabbats mest av det som kallas livskvalitetsbrott, bland annat nedskräpning och klotter.

46 procent av företagen svarar att de känner oro för att bli utsatta. 

Mest oroliga är företag inom branscherna information och kommunikation samt transport och magasinering. Oron är störst för att drabbas av inbrott, bedrägerier, stölder och snatterier. 

Arbetar proaktivt

– Det här är en kompletterande del i det ordinära brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Kramfors, säger folkhälsoutvecklare Elisabeth Svanberg.

– Vi inväntar nu på att slutrapporten ska presenteras av Tryggare Sverige. 

Även om Kramfors har en låg brottslighet jämfört med andra kommuner tar kommunen frågan på stort allvar. 

– Vår ambition är att arbeta proaktivt för att hitta konstruktiva samverkansformer med polis och näringsliv i det fortsatta arbetet kring orsaksanalys och åtgärder som kan göra Kramfors tryggare för företag, säger Elisabeth Svanberg.

Här är alla mottagare av företagsutmärkelser för 2021

Nu har företagarorganisationerna utsett alla mottagare av företagsutmärkelser för 2021. Det skedde vid en prisceremoni på First Hotel Kramm i tisdagskväll.

Totalt handlar det om sex utmärkelser och när de delades ut fanns alla 18 nominerade på plats. Ingen av dem visste i förväg vilka som skulle få utmärkelserna.

– Men vi tycker att alla som fått en nominering ska se sig som vinnare, sa tillväxt- och näringslivschefen Susanne Königson och kommmunstyrelsens ordförande Malin Svanholm (S).

De fanns på scenen under hela prisceremonin och assisterade konferencieren Fredrik Högberg.

Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande, Fredrik Högberg, kvällens konferencier och Susanne Königson, tillväxt- och näringslivschef.

Här är alla nominerade:

https://magasin.kramfors.se/artiklar/har-ar-alla-nominerade-till-foretagsutmarkelser-for-2021/

– Företagen är viktiga för vår kommun och det är fanastiskt roligt att företagen i Kramfors kommun hade bäst tillväxt i hela Västernorrland 2021, sa Susanne Königson.

Läs om det här:

https://magasin.kramfors.se/artiklar/kramfors-har-bast-tillvaxt-i-vasternorrlands-lan-2021/

Här är alla mottagare av företagsutmärkelser 2021:

Sofia Wolfenstein, Ung Företagsamhet och Fanny Vedin.

Årets UF-företagare (delas ut av Ung Företagsamhet Västernorrland):

Fanny Vedin, Mjällom, Fanny Vedin UF

Cecilia Nordlind, Bixmaker samt Monica och Mikael Ekman.

Årets Startup (delas ut av Bizmaker):

Kaningård Höga Kusten, Noraström (Mikael och Monica Ekman)

Gudrun Sjödin, Futura Kramfors och Åsa Westman.

Årets Futura (delas ut av Futura Kramfors):

Åsa Westman, Lunde (Colorama i Lunde)

Nazek Said.

Årets Småföretagare (delas ut av Småföretagarna Kramfors):

Nazek Said, Kramfors, NC Café & Restaurang

Tommy Sjölund, Caroline Strindlund, Kramfors Handel och Niklas Sjölund.

Årets Butik (delas ut av Kramfors Handel):

Handlarn i Lugnvik (Tommy och Niklas Sjölund)

Patric Svanholm, Företagarna Kramfors, Joakim Sjöstedt, Företagarna Västernorrland och Torbjörn Ullsten.

Årets Företagare (delas ut av Företagarna):

Torbjörn Ullsten, Mjälloms Tunnbröd

Erik O. Sjödin Årets Ambassadör 2022 – Christer Westin Hedersambassadör

Kramfors kommun har delat ut två utmärkelser. Både till Årets Ambassadör 2022 och till en Hedersambassadör.

– Vi vill hylla dem som på olika sätt och utan egen vinning bidrar till positiva attityder, eller står för insatser som gör skillnad och har stor betydelse för Kramfors kommun, säger Susanne Königson, tillväxt- och näringslivschef.

Bakom utmärkelserna finns näringslivs- och utvecklingsenheten.

– När det gäller Årets Ambassadör använder vi vårt stora ambassadörsnätverk – för närvarande över 280 personer – som får nominera kandidater, säger Olof Wigren, kommunikatör på Samhällsavdelningen.

Erik O. Sjödin.

Till Årets Ambassadör 2022 utsågs Erik O. Sjödin, Kramfors, med motiveringen:

”Erik O. Sjödin personifierar Kramforshjärtat. Han är en engagerad och inspirerande kommuninvånare som alltid lyfter fram det positiva och är föredömlig på berömma och stimulera personer, föreningar och företag som gör bra saker.

Eriks sätt att vara, sprida glädje och entusiasm omkring sig – både i möten och på sociala medier – betyder mycket för många.”

– Erik är en fantastiskt inspirerande människa och det var många som ansåg att han skulle få den här välförtjänta uppskattningen för allt han har gjort, säger Susanne Königson.

Christer Westin.

Christer Westin, Nyland, utsågs till Hedersambassdör för Kramfors.

Christer drev under många år Polyfoto på Torggatan och har bland annat varit drivande inom Kramfors Köpmannaförening – numera Kramfors Handel – under flera årtionden.

– Christer är en eldsjäl som starkt påverkat och stimulerat till handelns utveckling i kommunen och genom sitt kontaktnät också lockat etableringar till stadskärnan, säger Susanne Königson.

Näringslivsenheten utsåg honom till Hedersambassadör med motiveringen:

”Christer Westin har, både som egenföretagare och som engagerad i olika företagarföreningar, under flera årtionden gjort ett stort arbete för att främja företagsamheten och den positiva utvecklingen i kommunen. Hans kontaktnät, både på lokal och nationell nivå, har varit värdefullt för att öppna dörrar och skapa förutsättningar för givande samarbeten och satsningar.”

Handlarn i Lugnvik flyttar till nya lokaler – ger bättre möjligheter till utveckling

Om allt går enligt planerna, byter Handlarn i Lugnvik lokaler innan semestern.

– Vi kommer att flytta till före detta Lugnviksskolan, för att kunna utveckla verksamheten, säger ägarna Tommy och Niklas Sjölund.

Trångboddhet och svårigheter att kunna genomföra önskade förändringar, gör att Handlarn väljer att överge sin nuvarande plats – alldeles vid genomfartsvägen i Lugnvik – till en ny några hundra meter in i byn.

Hit, till f d Lugnviksskolan, flyttar Handlarn i Lugnvik.

När skolan lades ned för ett antal år sedan, köptes den av Lugnviks IF.

– Det var ett bra beslut för att kunna utnyttja den till olika aktiviteter, säger Tommy Sjölund som varit engagerad i föreningen sedan unga år.

Men driften är kostsam och det är få som hyr lokalerna.

– På sikt kommer det inte att fungera utan ökade intäkter, konstaterar han.

Med den lösning som nu sker – då Handlarn kommer att hyra en stor del av entrévåningen – får Lugnviks IF en fast hyresgäst som gör att ekonomin går runt, och Handlarn kan göra de åtgärder som är nödvändiga för att utveckla företaget.

– Just nu finns det ärende hos kommunens miljö– och byggavdelning för att få använda lokalerna för handel och om allt går bra får vi ett klartecken inom några veckor. Då kan vi ansöka om olika stöd, beställa nya kylar och starta ombyggnationerna, säger Niklas Sjölund.

Det som nu är en entré kommer att bli en förbutik.

Målet är allt ska vara färdigt för nyöppning i juni.

– Det är klart att vi kanske tappar en del kunder som är på genomresa, även om vi kommer att skylta bra. Men fördelarna överväger.

– Vi kommer att kunna ha pantmaskinen, uttagsautomaten och blomavdelning på en yta utanför själva butiksdelen. Vi får en separat dörr för varuleveranser och betydligt fler parkeringsplatser, säger Niklas.

Dessutom får Handlarn betydligt mer utrymme för den växande mängden av paket från Postnord, DHL, Schenker, Bring och Systembolaget.

– I fjol hanterade vi cirka 19 000 paket och under 2022 kan det stiga till drygt 24 000. Då måste vi ha mer plats och det får vi nu, förklarar Tommy.

Han säger att butiken efter flytten kommer närmare flertalet av kunderna och att Handlarn kan bidra till att skolbyggnaden blir en ännu viktigare mötesplats för bygden.

– Vi har idéer om hur vi vill utveckla vissa saker. Bland annat flytta starten på el–ljusspåret till skolan. Sedan kan vi starta upp olika evenemang, som loppisar och annat.

– Närheten till gymnastikhallen kan också innebära att fler väljer att handla här, säger Niklas Sjölund som startat upp en barngymnastikgrupp med 35 inskrivna barn.

Ytterligare en satsning som planeras är att erbjuda Handlarns kunder möjlighet att handla även när butiken inte är bemannad. Preliminärt till kl 23 på kvällen och från kl 6 på morgonen.

– Vi har varit på studiebesök hos Nära dig i Mjällom där man har självbetjäning sedan några månader tillbaka, säger Tommy Sjölund. 

Om magasin.kramfors.se

Detta är ett digitalt näringslivsmagasin med företagsnyheter, information, inspiration och råd från Kramfors kommun. Magasinet uppdateras kontinuerligt.

Ansvarig utgivare: Susanne Königson, susanne.konigson@kramfors.se
Kommunikatör/redaktör: Olof Wigren, olof.wigren@kramfors.se
Besöksadress: Näringslivsenheten, Torggatan 12, Kramfors.