16 mar 2022, 13:49

Området vid Högakustenbron kan bli ett ännu viktigare besöksnäringsnav

En vy över älv, skog, byar och en bro över en älv

Området kring Högakustenbron har potential att bli ett ännu viktigare besöksnäringsnav, som kan öka attraktionskraften för Kramfors kommun och destination Höga Kusten. 

Det visar en förstudie med idéskisser som Kramfors kommun genomfört med stöd från Region Västernorrland.

– Högakustenbron är redan idag ett starkt landmärke för vår kommun och Höga Kusten, säger kommunstyrelsens ordförande Malin Svanholm (S).

– Kan vi tillsammans med lokala entreprenörer bidra till satsningar som möjliggör att fler människor vill besöka oss – samtidigt som det skapar fler arbetstillfällen – är det mycket positivt för vår kommun.

Förstärker Höga Kustens attraktionskraft

Högakustenbrons placering gör att den varje år passeras av hundratusentals fordon på E4, på väg norrut och söderut. Området går också att nå sjövägen.

– Kramfors kommun vill förstärka Högakustenbron som reseanledning på ett sätt som utvecklar området som nav för besöksnäringen och knyter samman Höga Kusten som destination, säger Patrik Asplund, fritidschef och projektledare.

– Fler dagsbesökare kan omvandlas till logigäster som konsumerar mer vid sitt besök. Något som i förlängningen bidrar till att skapa fler arbetstillfällen i regionen och förstärker destinationens totala attraktionskraft.

Flera potentiella projekt

Förstudien, som startade i augusti 2020 och nyligen avslutats, har pekat ut en rad potentiella projekt som särskilt intressanta.

Bland annat:

* En camping vid Hummelviken med uthyrningsstugor samt ställplatser för husvagnar/husbilar, med badplats och aktiviteter för boende och besökare.

* En brygga för turbåtar vid Hornöberget, som placeras där det går en stig upp till Hotell Höga Kusten. Från Hornöberget skapas bättre möjligheter att knyta samman Höga Kusten med båt samt att nå besöksmål som Sandslån och High Coast Whisky

* En zipline – en vajer uppspänd mellan två eller flera punkter där man färdas på ett linbanehjul, fastspänd i en kroppssele – från rastplats Hornöberget till Högakustenbrons norra pylon.

* En höghöjdsbana med upplevelser och utmaningar för konferenser, event och olika gruppaktiviteter.

Kan ge åtskilliga arbetstillfällen

Mats Löfroth, som är entreprenör vid Högakustenbron, säger så här om planerna:

– Samtliga projekt är mycket intressanta och kommer att leda till nyanställningar om de genomförs. 

– Vi utvärderar projekten noggrant just nu och hoppas framöver kunna utöka våra personalstyrka till runt 100 medarbetare sommartid och cirka 50 under övrig säsong.

Om planerna genomförs, bidrar de till att Höga Kusten får ett tillskott av övernattningsmöjligheter som efterfrågas av besöksnäringen i hela området.

– Att utveckla området runt ett av Sveriges vackraste byggnadsverk är mycket inspirerande, säger Mats Löfroth.

– Detta är ännu ett exempel på den stora potentialen vi har, kombinationen av den dramatiska naturen, engagerade kreativa företagare och en starkt växande besöksnäring, säger Susanne Königson, tillväxt– och näringslivschef.