15 dec 2021, 14:59

Kramfors har bäst tillväxt i Västernorrlands län 2021

En affisch

Kramfors kommun vinner utmärkelsen Bästa Tillväxt 2021 i Västernorrlands län.

På andra respektive tredje plats kommer Timrå respektive Sollefteå.

Det är första gången som Kramfors kommun toppar Bästa Tillväxt i Västernorrland.

Tidigare år har man legat på mer undanskymda platser, men långsiktiga insatser och hårt arbete börjar nu ge frukt.

Susanne Königson är tillväxt- och näringslivschef i kommunen.

– I första hand är det alla våra duktiga företagare, små som stora, som ska ta åt sig äran. Det är deras enträgna arbete som ligger till grund för framgången, säger hon.

– Att utmärkelsen kommer efter en extra tuff period, som Coronapandemin inneburit, är ytterligare ett styrkebesked. 

En förklaring till att Kramfors klarat sig bra är att det finns många mycket stabila industriföretag i kommunen, som är världsledande inom sina specialiteter och därigenom skapat grogrund för tillväxt och ökad lönsamhet. En annan förklaring är att även byggbranschen gått som tåget under pandemiperioden.

 – Trots Coronapandemin, eller kanske man ska säga tack vare den, har även besöksnäringen här i Höga Kusten-området haft en jättefin utveckling eftersom många valt att hemestra, semestra i Sverige, i stället för att resa utomlands.

– Vi har aldrig tidigare haft så många besökare som under de två senaste åren och  här finns också en stor tillväxtpotential.

Inför framtiden är Susanne Königson full av tillförsikt. De indikationer hon får från näringslivet pekar på en fortsatt god orderingång. Flera av företagen planerar också för fortsatt expansion.

 – En annan konsekvens av Coronapandemin, som jag tycker mig märka, är att vi fått fler barnfamiljer som tröttnat på storstadslivet och i stället väljer att flytta till Kramfors och liknande kommuner. Vi kan erbjuda både intressanta jobb och en helt annan livskvalitet med bra barnomsorg, trygghet och bostäder som har en helt annan prislapp än vad som är fallet i exempelvis Stockholm.

– Vi ser också att allt fler tar med sig sitt företag, startar eget eller att man väljer att arbeta på distans, avslutar Susanne Königson.

Ökad servicenivå

Från Kramfors kommun sida pågår ett kontinuerligt samarbete med näringslivet där lyhördhet för företagens behov och en ökad servicenivå står i främsta rummet.

– Vi strävar hela tiden efter att snabba på olika processer och ha så korta beslutsvägar som det bara går, avslutar Susanne Königson.