2 mar 2022, 15:30

Så har brottsligheten drabbat företagen i Kramfors kommun

Lås på en grind

Kramfors kommun gjorde under slutet av förra året – i samarbete med organisationen Tryggare Sverige – en stor undersökning bland företagen, för att kartlägga hur brottsligheten slår mot det lokala näringslivet. 

Inbjudan skickades ut via brev till företagen och enkäten besvarades digitalt. Av de 2 584 företag som ingick i underlaget kom det in svar från 495 företag. I förhållande till andra kommuner som genomfört samma undersökning var svarsfrekvensen god. 

– Enkäten gick ut till alla företag i kommunen, säger Susanne Königson, tillväxt- och näringslivschef. 

– Vi fick ett särskilt högt deltagande från dem som driver mindre företag inom branscherna jord- och skogsbruk och fiskeriverksamhet. Många uppskattade att vara med och att bli tillfrågad i dessa sammanhang, 

46 procent känner oro

24 procent av företagen uppgav att de varit utsatta för någon form av brott som polisanmälts. Det vanligaste är stölder och snatterier, därefter bedrägerier. 

Branscherna handel, transport och magasinering med 10 till 20 anställda är dem som är mest utsatta för brott. 

Enkäten visar också att företagen inom jord- och skogsbruk är de som drabbats mest av det som kallas livskvalitetsbrott, bland annat nedskräpning och klotter.

46 procent av företagen svarar att de känner oro för att bli utsatta. 

Mest oroliga är företag inom branscherna information och kommunikation samt transport och magasinering. Oron är störst för att drabbas av inbrott, bedrägerier, stölder och snatterier. 

Arbetar proaktivt

– Det här är en kompletterande del i det ordinära brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Kramfors, säger folkhälsoutvecklare Elisabeth Svanberg.

– Vi inväntar nu på att slutrapporten ska presenteras av Tryggare Sverige. 

Även om Kramfors har en låg brottslighet jämfört med andra kommuner tar kommunen frågan på stort allvar. 

– Vår ambition är att arbeta proaktivt för att hitta konstruktiva samverkansformer med polis och näringsliv i det fortsatta arbetet kring orsaksanalys och åtgärder som kan göra Kramfors tryggare för företag, säger Elisabeth Svanberg.