24 feb 2022, 18:45

Erik O. Sjödin Årets Ambassadör 2022 – Christer Westin Hedersambassadör

Två män
Fr v Erik O. Sjödin och Christer Westin.

Kramfors kommun har delat ut två utmärkelser. Både till Årets Ambassadör 2022 och till en Hedersambassadör.

– Vi vill hylla dem som på olika sätt och utan egen vinning bidrar till positiva attityder, eller står för insatser som gör skillnad och har stor betydelse för Kramfors kommun, säger Susanne Königson, tillväxt- och näringslivschef.

Bakom utmärkelserna finns näringslivs- och utvecklingsenheten.

– När det gäller Årets Ambassadör använder vi vårt stora ambassadörsnätverk – för närvarande över 280 personer – som får nominera kandidater, säger Olof Wigren, kommunikatör på Samhällsavdelningen.

Erik O. Sjödin.

Till Årets Ambassadör 2022 utsågs Erik O. Sjödin, Kramfors, med motiveringen:

”Erik O. Sjödin personifierar Kramforshjärtat. Han är en engagerad och inspirerande kommuninvånare som alltid lyfter fram det positiva och är föredömlig på berömma och stimulera personer, föreningar och företag som gör bra saker.

Eriks sätt att vara, sprida glädje och entusiasm omkring sig – både i möten och på sociala medier – betyder mycket för många.”

– Erik är en fantastiskt inspirerande människa och det var många som ansåg att han skulle få den här välförtjänta uppskattningen för allt han har gjort, säger Susanne Königson.

Christer Westin.

Christer Westin, Nyland, utsågs till Hedersambassdör för Kramfors.

Christer drev under många år Polyfoto på Torggatan och har bland annat varit drivande inom Kramfors Köpmannaförening – numera Kramfors Handel – under flera årtionden.

– Christer är en eldsjäl som starkt påverkat och stimulerat till handelns utveckling i kommunen och genom sitt kontaktnät också lockat etableringar till stadskärnan, säger Susanne Königson.

Näringslivsenheten utsåg honom till Hedersambassadör med motiveringen:

”Christer Westin har, både som egenföretagare och som engagerad i olika företagarföreningar, under flera årtionden gjort ett stort arbete för att främja företagsamheten och den positiva utvecklingen i kommunen. Hans kontaktnät, både på lokal och nationell nivå, har varit värdefullt för att öppna dörrar och skapa förutsättningar för givande samarbeten och satsningar.”