14 mar 2022, 11:11

Miljö och bygg informerar företag om nya regler för rapportering av farligt avfall

Elektronik på ett bord

Med start måndag 14 mars åker miljö– och byggavdelningen ut till större företag för att informera om de nya reglerna för att rapportera farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister.

– Vi vill hjälpa verksamheterna så att allt kommer att gå så smidigt som möjligt, säger miljö– och hälsoskyddsinspektör Göran Hansson.

Det är sammanlagt cirka 70 företag som kommer att få besök i detta första skede. Bland annat industrier, bensinstationer och företag som jobbar i bergtäkter.

– Målsättningen är att ge dem all information de behöver för att kunna göra det som de nya reglerna kräver av dem.

– Vid vårt besök tittar vi samtidigt på hur anteckningar förs över det avfall som transporteras bort, hur transporterna av det farliga avfallet sker och hur avfallet förvaras på företaget, säger Göran Hansson.

Den mini–turné som miljö och bygg genomför sker i projektet ”Farligt avfall på företag”.

Två miljoner ton farligt avfall

Farligt avfall kan till exempel bestå av elektronik, lysrör, färg– och kemikalierester. Det kan vara brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö.

Totalt uppstår över två miljoner ton farligt avfall i Sverige varje år och genom rapporteringen till det nya avfallsregistret ska Naturvårdsverket få en tydligare bild över det farliga avfallets väg genom landet.

– Syftet är också att säkerställa att det tas omhand på rätt sätt.

Rapporteringen till avfallsregistret gör du med hjälp av e-legitimation på: 

www.naturvardsverket.se/avfallsregister

En verksamhet som ofta rapporterar till avfallsregistret kan ansluta sitt administrativa verksamhetssystem till Naturvårdsverkets API för att lämna anteckningar direkt.

Mer information på: www.naturvardsverket.se/avfallsrapportering