3 maj 2021, 13:01

Hur viktig är Kramforsbladet för det lokala näringslivet?

En kvinna
Anna Hassel, Kramforsbladet.

Hallå där! Anna Hassel (bilden) på 15-årsjubilerande Kramforsbladet. Hur är det att jobba med den lokala gratistidningen i kommunen?

– Det är ett roligt och givande arbete att få vara med och producera en tidning i samverkan med stora delar av Kramfors kommuns näringsliv. En positiv budbärare som Kramforsbladet behövs mer än någonsin i dessa tider.

Vilken roll tror du att Kramforsbladet spelar för det lokala näringslivet? 

– Vi upplever att Kramforsbladet har enormt stor betydelse för det lokala näringslivet. Jag brukar säga att det är Kramfors största skyltfönster, eftersom vi är det enda mediet som når alla hushåll och företag i kommunen i ett positivt sammanhang. På senare tid har vi även blivit en populär kanal för rekrytering, som är en viktig faktor för att våra lokala företag ska kunna utvecklas vidare.

Det mesta av 2020 och början av 2021 har präglats av pandemin. Hur har Kramforsbladet klarat sig under den här tiden? Och vilken är din känsla att företagen i kommunen generellt klarat sig? 

– Vi ska inte sticka under stol med att det har varit tuffa tider även för Kramforsbladet. Vi har tappat många annonsörer – av förklarliga skäl – men ändå klarat oss förhållandevis bra. Jag upplever att det är stor skillnad hur pandemin har slagit i olika branscher. Vissa företag har haft en otrolig uppgång medan andra har extremt jobbigt. En eloge till alla företag som kämpar därute! 

Till 2025 vill Kramfors kommun, tillsammans med bland andra företagarorganisationerna, skapa Västernorrlands bästa företagsklimat. Vad tror du är viktigast att fokusera på i det arbetet? 

– Det viktigaste tror jag är att fokusera på lösningar och möjligheter. Egenskaper som problemlösning, service och att ha ett företagarperspektiv borde vara ett krav för alla kommunens tjänstemän, oavsett vilken funktion man har. I grunden tror jag att de flesta av oss vill att saker och ting ska bli bättre – då är det viktigt att förstå att allt börjar med mig själv och min egen inställning. Funkar inte plan A måste det gå att komma vidare via plan B, C eller D… det gäller att hitta lösningar i dialog och samverkan.