22 jun 2023, 13:45

Bra resultat för projekt för att ge ukrainska medborgare anställning

glad kvinna på en gågata i Kramfors centrum

HALLÅ DÄR! Maria Liljedahl (bilden) som sedan strax före årsskiftet har jobbat i projektet Care Kramfors, för att hitta sysselsättning åt ukrainska medborgare mellan 18 och 65 år. Samtliga har kommit till Kramfors under kriget. Projektet kan tydligen visa upp ett mycket positivt resultat?

– Ja, nästan alla är kvinnor och nu har de flesta av dem fått anställning. Det har bland annat skett inom industrin, hotell- och restaurangbranschen och skogsnäringen.

– Jag är tacksam för att så många lokala företag sett fördelarna i att ta del av kompetenserna och talangerna som de här människorna har.

Maria riktar också beröm till Hola Folkhögskola där ukrainarna från slutet av januari till maj studerat svenska.

– Nivån på Holas utbildning har varit hög och deras engagemang stort. Just att lära sig det svenska språket är också jätteviktigt för att allt ska fungera bra på de olika arbetsplatserna.

– Förutom att ukrainarna har fått jobb har projektet bidragit till att de kommit in i lokalsamhället på ett bra sätt, säger Maria Liljedahl.