11 mar 2024, 14:27

Vill du som är företagare göra affärer på industri-och vindkraftsprojekten?

en hand som håller i ett betalkort, förs mot en kortläsarenhet

Mondi Dynäs Projekt Aurora och Renewable Power Capitals (RPC) fyra, stora vindkraftsprojekt i kommunen skapar unika möjligheter för många företag att göra affärer.

Det gäller inte bara leverantörer av tjänster till underentreprenörer utan även till exempel företag verksamma inom handel, restaurang, hotell och service.

* Vill du vara en av de företagare som drar nytta av dessa projekt?

* När pågår projekten, hur många personer kommer att vara involverade, hur länge stannar de?

* Finns det något att vinna på samverkan, samarbete och gemensamma aktiviteter?

* Hur ska jag tänka och agera som lokal företagare?

Kramfors kommun och Kramfors Handel bjuder in till en företagsfrukost torsdag den 21 mars på Hotell Kramm med tonvikt på information, inspiration och dialog.

Tid: 7:30 – 9:00 cirka, med program från kl. 8:00.

Plats: Kiosken Pizza & Vin, Hotell Kramm.

* Medverkar gör representanter för Mondi Dynäs, projektägare och entreprenörer för vindkraftsprojekten, Kramfors Handel och Näringsliv- & Planeringsavdelningen på kommunen.

* Ingemar Jonsson, ordförande i Ramsele/Edsele företagarförening berättar om hur företag och föreningar i västra Ångermanland framgångsrikt dragit nytta av stora vindkraftsprojekt och kraftverksbyggen under 15 år.

* Det blir gott om tid för frågor och dialog.

Frukosten är kostnadsfri.

Anmälan senast 19 mars till: foretagsservice@kramfors.se

För eventuella frågor, kontakta:

Marcus Grönlund, näringslivsutvecklare, tel 070-686 77 68, marcus.gronlund@kramfors.se

Frida Larsson, centrumutvecklare, tel 070-402 29 45, info@kramforshandel.se