1 dec 2023, 6:49

Vill du bygga framtidens bostäder i Kramfors stad?

flygfoto över Kramfors centrum

Kramfors kommun har tagit fram en detaljplan för nya flerbostadshus på Babelsberg (bilden), mitt i centrala Kramfors. Nu söks intressenter som vill utveckla området med nya bostäder.

Det betyder i praktiken att kommunen nu bjuder in intressenter att komma med förslag på hur den framtida bebyggelsen kan komma att se ut.

Förslagen ska vara inne senast 31 mars.

Därefter ska kommunen utvärdera inkomna förslag och välja ut en eller flera intressenter att gå vidare med.

Mer information om Babelsberg och processen finns här:

kramfors.se/markanvisning

Här kan du se en film om Babelsbergsprojektet:

https://vimeo.com/606573669