7 mar 2024, 7:39

Trafikplikten för Höga Kusten Airport blir kvar

trafiktornet på Höga Kusten Airport

Det blir fortsatt trafikplikt för Höga Kusten Airport. En statlig enmansutredning föreslog att den skulle tas bort från och med 2027, men regeringen gick emot detta.

Infrastruktur– och bostadsminister Andreas Carlson (KD) sa i en intervju med Radio Västernorrland:

– Regeringen ser flyget och flygplatsinfrastrukturen som en viktig prioritet. Det är viktigt med en bra konkurrenskraft för flyget och för luftfarten.

– Flyget är viktigt för tillgängligheten i hela landet och dom trafikplikter vi har i Sverige och som är upphandlade av Trafikverket, bygger på en tillgänglighetsanalys som Trafikverket gör. Vi har kommit fram till att vi ser ingen anledning till regeringen skulle gå in och överpröva den analysen.

Därför blir trafikplikten på linjen Höga Kusten Airport – Arlanda kvar.

Flygplatserna är också viktiga ur ett beredskapsperspektiv. Den statliga enmansutredningen som gjordes skedde i en tid då det säkerhetspolitiska läget såg annorlunda ut.

– Tillgängligheten till flyget, att ha en beredskap där flyginfrastrukturen är viktig har varit tungt vägande skäl till vår beslut, säger Andreas Carlson.

Stort glädje och lättnad

– Det här är ett beslut som jag mottog med stor glädje och lättnad, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Flygplatsen har stor betydelse för både Kramfors kommun och Sollefteå kommun och framför allt våra företags möjligheter till fortsatt utveckling. Men den är också viktig för våra invånare, för destinationen Höga Kusten som besöksmål och på grund av det säkerhetspolitiska läget.

Höga Kusten Airport drivs av ett bolag som ägs av Kramfors kommun och Sollefteå kommun.

Flygplatsen fyller i år 50 år.

“Oerhört viktig”

– En glädjens dag och ett mycket välkommet besked från regering och infrastrukturministern, säger Johan Andersson (C), kommunstyrelsens ordförande i Sollefteå.

– Jag är enormt tacksam för deras ställningstagande för vår flygplats. Jag är stolt och glad för det arbete som Kramfors och Sollefteå kommun gjort i denna viktiga fråga. Godtagbara kommunikationer är grundläggande för en lokal och regional utveckling. Vår gemensamma flygplats är oerhört viktig för det regionala och nationella näringslivet, försvarsmakten, våra statliga myndigheter, totalförsvaret och människorna som bor och verkar här.

Gediget påverkansarbete

Malin Svanholm anser att det varit väldigt värdefullt att så många aktörer bidragit till det gedigna påverkansarbetet för att behålla trafikplikten på Höga Kusten Airport.

– Näringslivet, Västernorrlands regemente I 21, MSB och vi i båda kommunerna och även andra har gjort ett imponerande tillsammansarbete i den här frågan. Vi är många som har stor anledning att känna oss glada och nöjda idag, säger Malin Svanholm.