26 nov 2021, 16:22

Satsning i Nordingrå skapar sysselsättning och ökad inflyttning

Åtta personer på en gräsmatta
Fr v Susanne Königson, Peter Gerdin, Malin Svanholm, Per-Inge Sundell, Tomas Byberg, Malin Norlander, Jon Björkman och Lars Lindblom.

Kramfors kommun har beslutat att tillsammans med nybildade bolaget Vågsfjärden Inn skapa förutsättningar att etablera en attraktiv miljö för utveckling av dataspel på Nordingråvallen.

Fastigheten Nordingrå Prästbord 1:184, mera känd som Vågebo, har förvärvats av 52 Invest i Nordingrå AB och Per Inge Fastighet AB.

Ägarna bor, lever och driver företag i området sedan tidigare och vill nu göra en riktad insats för utvecklingen i Nordingrå och Kramfors kommun och som genererar sysselsättning och inflyttning. Lokalerna ska restaureras och hyras ut som kontorshotell och/eller coworking space.

Utöver det har 52 Invest även planer på att tillsammans med dataspelbolag iordningsställa och forma en kreativ utvecklingsmiljö för studenter, innovatörer och entreprenörer som vill producera dataspel och bidra till en utvecklad dataspelbransch.

Målsättningen är att bygga upp en långsiktigt hållbar inkubatorsverksamhet för dataspelsutveckling. Ordet inkubator kan beskrivas som en organisation som hjälper och underlättar nystartade företags väg mot tillväxt och lönsamhet. Redan vid årsskiftet öppnas delar av lokalerna för de första hyresgästerna.

– Kramfors kommun har sedan 2019 arbetat för en etablering av dataspelbranschen under varumärket High Coast Game Lab, säger Susanne Königson, tillväxt- och näringslivschef.

Målsättningen är att dataspelsbranschen inom fem år ska generera 200 nya jobb, 50 -100 studerande, ha tio spelteam etablerade samt att om tio år etablerat ett hållbart kluster med livskraftiga spelföretag som genererar skattemedel.

– Att lokala företagare stöttar våra ambitioner på ett så tydligt och konkret sätt var en avgörande anledning till kommunstyrelsens beslut, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

– De har investerat både i fastighet och dataspelbolag för att de liksom vi tror på att dataspelsbranschen kan slå rot och växa här. Vi tillför medel under en fyraårsperiod för att möjliggöra en snabb etablering av en inkubatorsverksamhet som kan locka hit dataspelutvecklare och dataspelsföretag, säger Malin.

Här är två andra politikerröster:

– Dataspelbranschen är intressant och har stor potential att ta plats och utvecklas i vår kommun, säger Jon Björkman (V), vice ordförande i kommunstyrelsen. Det blir intressant att följa utvecklingen i Nordingrå.

– Varumärket Höga Kusten växer sig hela tiden starkare och det finns en stor potential i det som vi ska ta vara på för att locka inflyttare som vill verka inom och bidra till dataspelspelbranschen, säger Ida Stafrin (C), oppositionsråd.

Dataspelindustrin är idag en av Sveriges snabbast växande branscher. Spelbranschen är heldigital och därmed i grunden grön, extremt lönsam, skalbar och exportinriktad. Platsfriheten gör att dataspelspelbolag generellt är samarbetsvilliga och positiva till medverkan i klusterbyggen och etableringar på nya orter

På bara ett decennium har omsättningen i dataspelbranschen ökat från en dryg miljard till nästan 35 miljarder, 115 bolag har blivit 667 och vinsterna har gått från 15 miljoner till 7,6 miljarder kronor. 2010 arbetade 1203 personer med spelutveckling i Sverige. Nu har de svenska bolagen 6 596 anställda i Sverige, och 1 410 av dessa, drygt 21 procent, är kvinnor.

Siffran kan jämföras med Sveriges export av järnmalm och pappersmassa som båda var värda cirka 25 miljarder kronor 2019

Källa: https://dataspelsbranschen.se/spelutvecklarindex