28 nov 2023, 9:50

Resultatet från Höga Kustens talangattraktionsprojekt tas vidare

två män och en kvinna framför en mässmonter
En bild från rekryteringsmässan i Malmö. Fr v Ralf Rhode, Nordhydraulic, Lena Nordlander, Höga Kusten Industrigrupp, och Olle Lidgren, projektledare för Talangattraktion för kompetensförsörjning i Höga Kusten.

Planerade investeringar på 220 miljarder kronor är på gång i länet. Behovet av kompetens för att matcha de 7 500 nya jobb som investeringarna genererar är stort. 

Ett gemensamt kompetensförsörjningsprojekt för de fyra Höga Kusten-kommunerna, som nyss avslutats, har gett goda resultat och erfarenheterna tas nu vidare för att lösa framtidens kompetensutmaningar.

Eftersom det redan finns flera liknande initiativ hos kommuner och näringsliv, gjordes några gemensamma events och kampanjer för att testa nya målgrupper och utvärdera hur man kan attrahera och konvertera intressenter som vill jobba och bo i Höga Kusten. 

Eventen och kampanjerna byggde på den behovsanalys och kommunikationsplattform – samt andra verktyg – som tagits fram i projektet för att attrahera och rekrytera kompetens.

Kvinnor styrande vid flyttbeslut

I en digital sommarkampanj, genomförd via Bonniers och Schibsteds kanaler, marknadsfördes både intressanta branscher och livsmiljön i Höga Kusten. Målgruppen var invånare i de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö och budskapen utgick från de mjuka värdena i Höga Kustens varumärke.

– Det är ofta kvinnor som är styrande vid ett flyttbeslut och de attraheras av Höga Kustens mervärden, säger Olle Lidgren, projektledare för Talangattraktion för kompetensförsörjning i Höga Kusten.

En annan gemensam aktivitet var att medverka vid Arbetsförmedlingen Norr:s rekryteringsmässa i Malmö. Höga Kusten hade där en gemensam monter och mässmaterial, som bakgrundsvägg, informationsmaterial och västar, som tagits fram i projektet.

– Det var de tre nordligaste länen som marknadsförde sig för att attrahera kompetens från södra till norra Sverige. Övriga kommuner stod var för sig medan vi i Höga Kusten var samlade. Det gav oss en fördel då vår arbetsmarknads- och boenderegion blev större och intressantare än övriga på mässan, säger Olle Lidgren.

Så tas projektet vidare

Projektet har bidragit med erfarenheter och kunskap som kommer att vara viktiga i den fortsatta jakten på kompetens till Höga Kusten. 

Höga Kusten Industrigrupp, HKIG, som är föregångare med att använda platsen för att attrahera kompetens, har i projektet utvecklat det arbetet med sina medlemsföretags HR- och kommunikationsansvariga. 

– Vi tar bland annat med oss resultatet från analys om näringslivets behov av stöd och service till arbetet med att stärka våra företags möjligheter att attrahera internationell kompetens, säger Lena Nordlander, verksamhetsansvarig på HKIG.

Även Handelskammaren Mittsverige har använt projektets resultat. I sin arbetsgivarvarumärkesutbildning, Employer branding for lunch, ingår nu ett seminarium om hur man använder platsen för att attrahera, rekrytera och behålla personal.

Höga Kusten har flera fördelar

Olle Lidgren menar att Höga Kusten har flera fördelar som kan bli avgörande i kommande arbete med att attrahera nationell- och internationell kompetens.

– Invånare i storstadsregionerna anger generellt tre viktiga faktorer som kan få dem att flytta inom fem år; ökad trygghet, att leva nära naturen och att göra en livsstilsförändring. 

– Där har alla fyra kommuner mycket att erbjuda. Så kraftsamlar vi tillsammans ökar våra möjligheter att attrahera ny kompetens.

Höga Kusten-kommunerna växla upp nu arbetet med att attrahera kompetens i två kommande projekt, Leaderprojektet Din Lots till Höga Kusten och regionala projektet Stärkt attraktionskraft i Höga Kusten och Sundsvallsregionen.

FOTNOT: Du kan läsa mer om det avslutade talangattraktionsprojekt och hur arbetsgivare kan använda resultatet här:

https://kramfors.se/kommun–demokrati/kramfors-utvecklar/talangattraktion-for-kompetensforsorjning-i-hoga-kusten.html