23 nov 2020, 15:22

Ny CNC-svarv ger Gerdins Cutting ökade möjligheter till produktutveckling

En fabriksbyggnad.
Gerdins i Mjällom.

Gerdins Cutting Technology i Mjällom har investerar 2,5 miljoner kronor i en längdsvarvenhet.

– I och med denna investering kan vi rent praktiskt fortsätta och förhoppningsvis slutföra vår fallstudie inom SIKT-projektet som ligger till grund för investeringen. 

– Fallstudien innehåller olika områden som vi vill bedriva forskning och utveckling inom. Däribland förbättrade eggvinklar och släppegenskaper på våra produkter, säger Jonas Gerdin, affärsområdeschef för exportprodukter på Gerdins Cutting.

Den nya CNC-svarven har en fritt ställbar B-axel som kan bearbeta detaljerna utvändigt med bland annat snedvinklade hål, fräsningar med mera. 

– De möjligheterna finns inte i den övriga maskinparken och är en avgörande faktor för att vi ska kunna ta fram och göra forskningsbaserade tester på nya eller befintliga förbättrade produkter, säger Jonas Gerdin.

Investeringen sker med hjälp av medel från projektet SIKT – Stärkt Innovation, Konkurrenskraft och Tillväxt – som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västernorrland, kommunerna i Kramfors, Härnösand och Sollefteå samt deltagande företag.

– HKIG (Höga Kusten Industrigrupp) och SIKT har varit väldigt givande för Gerdins del, då vi fram till nu jobbat tillsammans med Luleå Tekniska universitet (via SIKT). Där har vi analyserat det material vi använder i våra produkter för att till exempel kunna optimera materialets karaktär vid härdning och anlöpning.

Den nya CNC–fräsen togs i bruk under vecka 45 och ger Gerdins Cutting ännu större möjligheter till kundanpassning vid tillverkningen av hålpipor. 

Totalt tillverkar företaget idag cirka 6 miljoner hålpipor sett till ett standardsortiment på cirka 2 500 olika artiklar som exporteras världen över. Gerdins har aktiva kunder i cirka 65 länder från Nya Zeeland till västra USA.

– Vi verkar i en bransch där konkurrensen är mycket hård och kraven på kvalitet och korta ledtider är höga. 

– Nu har vi möjlighet att utveckla våra produkter ytterligare för att ligga i framkant gentemot våra konkurrenter, säger Jonas Gerdin.