22 sep 2021, 9:48

Kramfors kommun klättrar rejält i nationell ranking av företagsklimatet

Två kvinnor
Fr v tillväxt- och näringslivschefen Susanne Königson och kommunstyrelsens ordförande Malin Svanholm (S). Foto: Bo Wikman.

Kramfors kommun klättar från plats 243 till 148 i organisationen Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i landets kommuner.

Placeringen är Kramfors bästa sedan rankingen startade 2001 och förbättringen med 95 placeringar jämfört med i fjol, är den största i länet.

Den tidigare bästa placeringen för Kramfors kommun är från 2014 då man hamnade på plats 174.

Rankinglyftet är ett faktum sedan betygen ökat för vart och ett av de sammanlagt 15 områden som enkäten omfattar.

– Även om vi bara är i början av ett långsiktigt arbete med att förbättra företagsklimatet i vår kommun, är det glädjande och inspirerande med den positiva utvecklingen som visas i rankingen, säger Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Vi är tydliga från politiskt håll och har en bred enighet kring att företagsfrågorna ska prioriteras högt i Kramfors kommun. Företagen är viktiga för att skapa arbetstillfällen och generera intäkter som hjälper oss att bygga service och välfärd för medborgarna.

Företagstät kommun

Kramfors kommun är företagstät och har både stora och branschledande företag – främst inom industrisektorn – men framför allt finns här många små och medelstora företag.

– Vi har mycket kvar att göra men det är väldigt inspirerande att vi redan klättrat så många placeringar, säger Susanne Königson, tillväxt– och näringslivschef i Kramfors kommun.

– Det skapar energi inom kommunkoncernen och en optimism som präglar både oss och näringslivet på vår gemensamma resa mot en ännu positivare utveckling.

Samarbete är viktigt

Malin Svanholm framhåller att samarbete och samverkan mellan kommunen och de lokala företagen är avgörande för att successivt åstadkomma framsteg.

– Vi ska bli ännu bättre på att lyssna på företagens behov och önskemål och att på alla sätt underlätta för dem. Därför ska vi vara öppen för förändringar i vårt sätt att arbeta, inom ramarna för de lagar och regler som finns.

– För att lyckas med det måste vi tillsammans och målmedvetet styra energin i rätt riktning och uppvisa handlingskraft. Samarbetet mellan kommunen och det lokala näringslivet är helt avgörande för hur väl vi kommer att lyckas, säger Malin Svanholm.

Kramfors kommun har jobbat med flera av de utpekade områdena under ett antal år och nu börjar den se resultatet av detta.

– Vi är helt klart på rätt spår och det är mycket tack vare ett medvetet tillsammansarbete, både internt och externt, säger Susanne Königson

– Det är bra när företagen tar kontakt med oss direkt när det är något som skaver, så att vi får möjlighet att ta tag i frågorna. Vi har fått många konkreta förslag på konkreta förbättringar som vi kunnat ta till oss och göra verkstad av. 

Stärkt dialog med företagen

Dialogen och samarbetet med det lokala näringslivet ska nu stärkas.

– Vi kommer att göra över 150 företagsbesök innan årets slut och de kommande veckorna genomför vi sammanlagt fem företagsträffar på fem olika orter i kommunen. Vi kommer också att fortsätta satsa hårt på kommunikation och att skapa fler mötesplatser för företagen, säger Susanne Königson.

Det starka varumärket Höga Kusten ska Kramfors kommun framöver dra ännu mer nytta av.

– Det ökar kommunens attraktionskraft och kan leda till ökad inflyttning och tillföra arbetskraft, säger Malin Svanholm.

Kramfors kommun har satt upp målet att ha Västernorrlands bästa företagsklimat till 2025 och har sedan 2019 gått från placering 276 till 148 på Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets kommuner.

Högst rankade kommun i Västernorrland är Timrå på plats 38. Sollefteå är tvåa (plats 116) och sedan följer Kramfors kommun.

Fr v Malin Svanholm, Susanne Königson och Svenskt Näringslivs regionchef i Västernorrland, Anna Hedensjö Johansson, efter att årets ranking presenterats.

Fakta om Svenskt Näringslivs ranking

Varje år sedan 2001 mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner.

Svaren från en enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen.

Dessa räknas sedan samman med fem statistikfaktorer – marknadsförsörjning, kommunalskatt, entreprenader, jobb i kommunen och företagsamhet – till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.