14 dec 2021, 15:26

“Jämställdhet är ingen kvinnofråga utan det handlar om människosyn, värderingar och kultur”

En kvinna vid en björk
Susanne Öberg. Foto: Pressbild.

Susanne Öberg, tidigare regionchef för LRF Mittnorrland, driver sedan förra året ett konsultbolag som jobbar med ledarskap och organisationsutveckling.

Ett av hennes fokusområden är jämställdhet inom skogsnäringen.

– Men jämställdhet är ingen kvinnofråga utan det handlar om människosyn, värderingar och kultur, säger Susanne.

Kan du berätta om hur du jobbar och hur du märker att det du gör, gör skillnad?

– Vi jobbar med två olika spår; dels branschgemensamma mätbara mål för jämställdhetsarbete och dels att skapa en mer inkluderande kultur genom att förändra de attityder och normer som förknippar skogsbranschen med män och maskulinitet. 

– Jag har jobbat med jämställdhetsfrågor i olika former i snart 30 år. Det som känns riktigt bra med den här satsningen är att vi har gått från att viljan att rekrytera kvinnor till att skapa jämställda organisationer på en strategisk nivå som gör skillnad i hela organisationen. Jämställdhetsarbete har tidigare ofta handlat om aktiviteter för att stärka kvinnor, men jämställdhet är ingen kvinnofråga utan det handlar om människosyn, värderingar och kultur. Det handlar lika mycket om hur män är mot andra män, som hur män är mot kvinnor och hur kvinnor är mot andra kvinnor. 

Vilka projekt har du som är heta inför 2022?

– Jag kommer att bredda min verksamhet och anställa medarbetare för att kunna möta upp efterfrågan på utbildningar och processledning, men också för att jobba mer med branschsamverkan inom fler områden och i andra delar av landet. Det finns ett stort intresse för vårt arbetssätt i resten av skogsbranschen i Sverige och utanför landets gränser, likväl som andra branscher tittar på oss och vill dra nytta av våra erfarenheter. Det känns riktigt gott.

– I näringslivet är männen fortfarande i majoritet samtidigt som det växer fram ett stort engagemang för andra värden än vad som står på sista raden i bokslutet. Det jag ser är mogna, trygga och drivna människor som strävar efter ett modernt ledarskap och medarbetarskap i sina organisationer. Det finns en stor efterfrågan på strategisk rådgivning i jämställdhetsarbete och inkludering, och i att gå från ord till handling, att rent praktiskt omsätta värderingarna i vardagens handlingar. 

Hur har första tiden som egenföretagare varit?

– Jag trivs väldigt bra med att driva eget. Jag får jobba med människor som delar mina värderingar och vill göra gott här i världen. Jag valde att bli egen för att få bo nära skogen och för att få mer tid till mina barn och deras idrotter – och det är kring de två prioriteringarna som jag bygger mitt företagande. När jag summerar andra året som egenföretagare är det roligt, det går bra och jag har redan nått de mål jag satte upp på tre års sikt. Min livskvalitetsnivå är dessutom högre än någonsin. Jag är på den plats jag vill vara i livet, på alla tänkbara plan.

– Jag tycker samtidigt att det är viktigt att vara ärlig och uppriktig. Vi målar lätt upp en bild, inte minst i sociala medier, om att livet bara består av möjligheter och framgångar. Det tror jag är osunt. Det var ett tufft beslut att som ensamförsörjande förälder lämna en trygg anställning som chef efter w0 år i samma organisation – utan plan, bara med en önskan om att få räcka till men ändå få bidra.

– Att börja på ruta ett, göra allt själv när man tidigare varit omgiven av a-klass medarbetare och samtidigt hantera den omställning, de svängningar och den osäkerhet som Covid-19 bjudit på – det har varit en riktig prövning. Det är oräkneliga gånger jag varit nära att tacka ja till jobberbjudanden och googlat på hemnet för att flytta till ett enklare boende på en större arbetsmarknad. Min tacksamhet till de människor som trott på mig när jag behövt det som mest kommer vara för alltid. Hur mycket mod och självtillit du än har är du aldrig stark ensam.