8 dec 2023, 9:21

Höga Kusten Airport och kommunen med på Regionala Flygdagen

en kvinna och en man samtalar i en ankomsthall på en flygplats
Gudrun Sjödin, styrelseordförande för Höga Kusten Airport, och Peter Larsson, vd för Regionala Flygplatser.

Gudrun Sjödin, styrelseordförande för Höga Kusten Airport, och näringslivsutvecklaren Janne Mellander kommer att delta på den Regionala Flygdagen den 12 december. Den genomförs i Riksdagshuset med Sverige Regionala Flygplatser och Kadir Kasirga (S), ledamot av Trafikutskottet, som värdar.

– Vi kommer att föra fram våra argument för varför det är viktigt att trafikplikten för Höga Kusten Airport blir kvar, dels varför det är så angeläget att beslut fattas så snabbt som möjligt, säger Gudrun Sjödin.

– Det är en olustig situation att ha ett hot hängande över sig.

Regionala Flygdagen arrangeras varje år. Samtliga 32 medlemsflygplatser, riksdagspolitiker och företrädare för olika organisationer är inbjudna.

– För oss är det en självklarhet att vara med, säger Gudrun Sjödin.

Hon kommer att vara en av deltagarna i en paneldiskussion på temat ”Flygplatsutredningen, varför är det viktigt att det blir beslut?”. De övriga deltagarna i den är Robert Lindberg, vd Skellefteå Airport, Anna Hed (C), ordförande i beredningen för tillväxt och regional utveckling på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), samt riksdagsmännen Magnus Oscarsson (KD), Kadir Kasirga (S) och Thomas Morell (SD), som alla sitter i Trafikutskottet.

Moderator för denna paneldiskussion – och de två andra under dagen –  är Peter Larsson, vd för Sveriges Regionala Flygplatser. Han besökte tidigare i vinter Höga Kusten Airport, flera företag i Kramfors och Sollefteå samt I 21 Västernorrlands Regemente, för att göra en film om hur en nedläggning av flygplatsen skulle påverka dem.

– Vi hoppas att beslutsfattarna tar till sig de fakta som läggs fram i olika sammanhang och som talar f ö r fortsatt trafikplikt på Höga Kusten Airport, tvärt emot vad flygplatsutredningen föreslår, säger Gudrun Sjödin.

I år har antalet resenärer på Höga Kusten Airport ökat markant jämfört med de senaste åren.