21 dec 2023, 10:09

HKIG möter ökat kompetensbehov med fler mässor, nätverk och ett traineeprogram

en man och en kvinna framför en vägg
Andras Telhammer, näringslivschef, och Lena Nordlander, verksamhetsledare för HKIG.

Höga Kusten Industrigrupp, HKIG, med för närvarande 38 medlemsföretag har utökat sin verksamhet under 2023. 

– Vi har bland annat närvarat på fler mässor, skapat fler nätverk och inlett ett nytt traineeprogram, säger verksamhetsledaren Lena Nordlander.

När HKIG i går beskrev sitt arbete under året för näringslivscheferna från Härnösand (Petra Forsström), Kramfors (Andreas Telhammer) och Sollefteå (Thomas Östlund), gjorde Lena Nordlander det som ett gående vernissage. Detta genom att hänga upp presentationer av olika aktiviteter, som text och bilder i ett konferensrum.

– Ett bra sätt att åskådliggöra bredden och insatserna som gjorts, tycker Andreas Telhammer.

– HKIG är en möjliggörare för hela regionen. De representerar cirka 40 attraktiva arbetsgivare i Höga Kusten som skapar arbetstillfällen och karriärmöjligheter. Tillsammans är de en viktig tillväxtmotor i Västernorrland, säger Petra Forsström.

Och Thomas Östlund lyfter fram HKIG:s arbete med att hjälpa medlemsföretagen med kompetensförsörjning och utveckling. 

– De spelar en viktig roll för att lyfta Höga Kusten som en attraktiv plats att bo och leva på och samtidigt ha ett spännande arbete med möjlighet till karriärutveckling. Medlemsföretagen ges möjlighet till erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling i olika nätverk. HKIG är en viktig kugge i det tillväxtarbete som pågår i våra kommuner.

Positiv utveckling

Året inleddes på mässan Uniaden i Umeå och har fortsatt genom regionalt och nationellt mässdeltagande, däribland i Malmö, Uppsala och Stockholm.

– Vi har samverkat med både kommuner och medlemsföretag och nått ett stort antal personer, varav flera av dem anställts av lokala företag och flyttat till Höga Kusten, säger Lena Nordlander.

Lena Nordlander.

Kompetensbehovet bland medlemsföretagen har varit och är stort.

– Alla branscher som vi representerar, utom bygg, har haft en positiv utveckling i Höga Kusten och det tror vi förstärks under 2024.

”Trycket på arbetsmarknaden kommer att öka”

Lediga jobb finns alltid utlagda på HKIG:s hemsida: https://hkig.se/lediga-jobb/

– Flera stora företag satsar eller har nyligen genomfört stora investeringar i Höga Kusten, säger Lena Nordlander.

Exempel på det är Mondi Dynäs, Elpress och Nordhydraulic i Kramfors, Logosol och Edmo Lift i Härnösand och AQ Enclosure i Sollefteå.

– Det behöver bland annat rekryteras olika slags ingenjörer, konstruktörer, CNC–operatörer och produktutvecklare.

Andreas Telhammer menar att HKIG är en viktig aktör när det kommer till att jobba med kompetensförsörjningen.

– Trycket på arbetsmarknaden kommer att öka ytterligare de kommande åren, inte minst genom satsningarna på grön omställning och stora etableringar i länet. Då krävs det både samverkan och att vi blickar utåt, inte bara mot övriga Sverige utan även utanför landsgränserna för att attrahera de kompetenser som kommer att behövas.

Lyckat traineeprogram

I höstas lanserade HKIG ett nytt traineeprogram för nyrekryterade ingenjörer och/eller redan anställda nyckelpersoner bland HKIG:s medlemsföretag. Syftet är både att attrahera och behålla högre, teknisk spetskompetens.

– Ett lyckat grepp där intresset är stort, både från deltagarna och företagen, säger Lena Nordlander.

– Totalt ingår 21 killar och tjejer i traineeprogrammet.

HKIG har även initierat sex nätverk inom områden som exempelvis affärssystem, ekonomi/inköp, kommunikation/HR samt forskning och utveckling.

Till den största inplanerade mässan 2024 som HKIG kommer att finnas representerad på, hör Bazaren på Stockholm Waterfront de 22–23 februari. En mässa för främst arbetssökande med cirka 11 500 besökare, som arrangeras av Region Stockholm i samarbete med Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och Nyföretagarcentrum

Du kan läsa mer om HKIG här: https://hkig.se