7 dec 2020, 16:37

Gerdins Invest skapar tillväxt och utveckling i Höga Kusten

Två kvinnor och en man.
Fr v Malin Norlander, Peter Gerdin och Jenny Gerdin, Gerdins Invest.

Gerdins är ett namn som är synonymt med högklassigt entreprenörskap. Både i Kramfors kommun, Höga Kusten, nationellt och internationellt.

Den verksamhet som startade i Mjällom i början på 1950–talet har växt till en miljardindustri med flera olika ben. 

Nu startar ett spännande engagemang, för att skapa tillväxt och utveckling. Nämligen satsningen på investmentbolaget Gerdins Invest AB. 

Bolagets målsättning är att stötta och komplettera befintliga företagare och hjälpa dem att växa och ta nästa steg i utvecklingen. 

– Vi har kompetens, erfarenhet, kontaktnät och ett driv som vi kan tillföra de bolag vi engagerar oss i. Men vi har sagt att vi i huvudsak ska inrikta oss på verksamheter i Höga Kusten, för att vi värnar om utveckling i Norrland, säger Malin Norlander.

Det finns också en aspekt till:

– Vi tycker att det är roligt att driva, utveckla och se människor och företag växa. Vi påminner oss också ofta om att vägen framåt ska vara utmanande men rolig, förklarar Jenny Gerdin.

”Vill få företag att lyfta”

Gerdins Invests målsättning är att långsiktigt addera fler företag men samtidigt fokusera på de befintliga bolagen och ge dem optimala förutsättningar. 

– Det viktiga är att vi är trogna vår filosofi. Drivkraften ligger i att få företag att lyfta och att åstadkomma utveckling i kommunen och landskapet, säger Peter Gerdin.

Gerdins Invest är för närvarande hel– eller delägare i fem olika bolag:

Mik All Service AB. Fastighetsservice, och hushållsnära tjänster.

* Måviken Rehabcenter AB. Konvalescens och HVB–hem.

Gerdins Cutting Technology AB. Tillverkning och försäljning av stansverktyg och hålpipor.

Nolum AB. Uthyrning och förvaltning av fastigheter 

* Hillside Economy AB. Administrativa och ekonomiska tjänster.

Parallellt med dessa engagemang drivs ett antal projekt. 

– Just nu jobbar vi med utveckling av en spännande co–workingarea, samarbete med Ådalsskolan kring vår framtida kompetensförsörjning, ett projekt inom nätverkskapacitet, en turistnod i Måviken och exklusiva tomtprojekt i Höga Kusten.

Måviken i Omnefjärden.

– Syftet med dessa projekt är att höja kompetensen i Höga Kusten, något vi ser är en nyckel för företagens framtida utveckling, säger Jenny Gerdin.

Både en resurs och inspiratör

Hon och Gerdins Invest anser att Höga Kusten–området kan locka till sig fler bolag och investerare, som ser området som attraktivt att satsa i.

– Här kan vi förhoppningsvis göra insatser för att ge dem förutsättningar att våga fatta beslut och flytta hit. 

– Men vi kan i ännu högre utsträckningar vara en resurs och en inspiratör för lokala entreprenörer och företagare med bärkraftiga idéer, som vill ha en partner på sin utvecklingsresa, säger Peter Gerdin.

FOTNOT: Du kan läsa om Gerdins intressanta historia här:

https://www.gerdins.com/sv/aq