4 okt 2022, 14:15

Företagsträffar på fem olika platser – viktiga för dialoger och information

Många människor vid bord i en stor lokal

Idag inleddes kommunens höstturné med fem företagsträffar på olika orter. 

Först ut var Nordingråvallen och Ullånger.

– Vi skapar viktiga mötesplatser där vi kan träffa företagare och företagare kan träffa varandra. Det leder till värdefulla dialoger och vi får chans att informera om vad vi jobbar med för att främja företagsklimatet, säger tillväxt– och näringslivschefen Susanne Königson.

Hon hade sällskap på mötena av näringslivsutvecklare och kommunikatör från Näringslivsenheten, fritidschefen Patrik Asplund, representanter för Miljö– och Byggavdelningen och Upphandlingsenheten samt kommunstyrelsens ordförande Malin Svanholm (S), vice ordförande Jon Björkman (V) och oppositionsrådet Ida Stafrin (C).

Deltog gjorde även några av företagens vänner; Arbetsförmedlingen, Almi, Bron Innovation, BizMaker och Handelskammaren Mittsverige.

”Intressanta möjligheter och stora utmaningar”

De ämnen som främst behandlas på företagsträffarna är kompetensförsörjning, besöksnäring, aktuella vindkraftsprojekt, utsikterna för och effekterna av en eventuell civilpliktsutbildning i kommunen och inflyttningsprojekt.

– Vi har många intressanta möjligheter och stora utmaningar att jobba med, säger Susanne Königson.

Den uppfattningen har också Patrik Asplund som visade statistik som är mycket positiv för besöksnäringen. 

– Men besökarna efterfrågar bland annat fler restauranger, boenden och aktiviteter. Det och kompetensförsörjningen är områden som måste förbättras och vi från kommunen vill göra det vi kan för att underlätta för satsningar och duktiga entreprenörer, sa Patrik Asplund.

Noterbart är att Kramfors kommun de senaste två åren klättrat 105 placeringar i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i landets kommuner och att kommunen kom på tionde plats i den senaste rankingen av friluftskommuner.

Tomas Byberg berättar om visionerna för High Coast Game Village på Vallen, Nordingrå.

Spännande målbilder från lokala entreprenörer

Vid varje träff bjuds en lokal företagare in för att berätta om en verksamhet. 

I Nordingrå gav Tomas Byberg en bild av nuläget och visionerna för spelutvecklingsbyn High Coast Game Village. 

– Det som engagerade entreprenörer och erfarna spelutvecklare gör här på Vallen har goda förutsättningar att bli betydande, både för spelbranschen i Sverige och för utvecklingen i Nordingrå, sa Tomas Byberg.

Han betonade också hur värdefullt stödet från Kramfors kommun varit och är.

– Kommunen har varit positiv från start, visat mod och bidragit med sådant som många andra kommuner kanske inte velat göra. Det har betytt mycket.

Leif Svanholm, vd för Skidstahus.

I Ullånger beskrev Skidstahus vd Leif Svanholm läget för hustillverkaren vars orderböcker är fulla och som är mitt inne i en omfattande fabriksutbyggnad.

– Vi har i dagsläget full sysselsättning säkrad fram till sommaren 2023 och intresset för våra olika hus ökar hela tiden. När fabriksutbyggnaden är klar kommer vi att kunna öka vår kapacitet med cirka 30 procent och behöva anställa ytterligare minst 20 medarbetare, sa Leif Svanholm.

Skidstahus omsätter idag 400 miljoner kronor och målsättningen är att omsättningen inom tre år ska öka till en halv miljard kronor.

Företagsträffarna fortsätter nu med frukostmöten i Nyland (onsdag), Docksta (torsdag) och Kramfors (fredag).