12 dec 2023, 8:51

Etta, etta, trea – för tredje året i rad når Kramfors pallplats i Bäst Tillväxt i Västernorrland

logga för Syna

Det fortsätter att gå bra för företagen i Kramfors kommun. Efter att ha haft bäst tillväxt i länet två år i följd, hamnar Kramfors i år på tredje plats i kreditupplysningsföretaget Synas granskning.

– Jag tycker att det är stärkande och glädjande att vi tre år i rad nått ”pallplats” i Västernorrland i den här mätningen, säger kommunstyrelsens ordförande Malin Svanholm (S).

– Det visar att våra företag är stabila och har klarat både pandemin och lågkonjunkturen på ett bra sätt. 

Det var 2013 som Syna startade sin granskning och ranking av företagstillväxten i landets kommuner.

Kramfors utveckling de senaste åren har varit anmärkningsvärd. Frånsett 2014, då Kramfors placerade sig som tvåa i Västernorrland, har placeringarna pendlat mellan fyra och sexa. Men 2021 nådde man förstaplatsen, vilket upprepades 2022. I år är man alltså trea.

– Vi har dessutom drabbats av få konkurser i vår kommun, vilket står i skarp kontrast till riket i stort, säger Malin Svanholm.

– Nu är min förhoppning att konjunkturen ska vända uppåt och att det ska bidra till att det kan ljusna för bland annat handeln och restaurangbranschen. 

Kompetensförsörjningen högprioriterad

Näringslivschefen Andreas Telhammer ser givetvis också positivt på att företagen i Kramfors har fortsatt bra tillväxt.

– Detta är i sin tur ett tecken på ett gott företagsklimat, säger Andreas och fortsätter:

– Mycket av arbetet för mig och mina medarbetare handlar om att förbättra företagsklimatet. Vi vill att kommunens service till företagen ska hålla hög klass, att vi ska underlätta för våra entreprenörer att utveckla sina verksamheter och vi lyssnar på deras synpunkter och tar till oss deras behov. 

Kompetensförsörjning är ett område som det lägger mycket tid och kraft på. 

– Vi måste bidra till att företagen kan få tillgång till kompetens för att kunna göra de satsningar som de vill och kunna konkurrera på sina respektive marknader.

– Generellt är det med detta som med mycket annat: Vi kan inte påverka det som sker i vår omvärld, men vi kan göra allt vi kan för att påverka det vi är en del av i rätt riktning, säger Andreas Telhammer.

Listan på de 43 företag som uppfyllt kriterierna

Alla aktiebolag i kommunen som har ökat sin omsättning, nyanställt eller gått med vinst har bidragit till Kramfors placering i Bäst Tillväxt. 

I Kramfors finns 43 företag som utmärker sig genom att uppfylla samtliga tre kriterier.

Här är hela listan:

Fakta om Bästa Tillväxt

Priset Bästa Tillväxt tilldelas sedan 2007 den kommun i varje län där företagen har bäst tillväxt. Priset delas ut årligen av kreditupplysningsföretaget Syna, som granskar bokslut från samtliga svenska aktiebolag för att utse vinnarna. 

Utmärkelsen går till den kommun som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst.

Synas tillväxtindex premierar en stabil utveckling i näringslivet och lyfter fram kommuner där många företag växer.

Bästa Tillväxt bygger på fakta. Syna granskar siffror från företagens bokslut, vilket ger information om hur det faktiskt har gått för näringslivet i Sveriges kommuner.

Tre värden mäts:

* Andelen företag som har en omsättningsökning över fem procent mellan de två senaste årsredovisningarna.

* Andelen företag som ökat antalet anställda mellan de två senaste årsredovisningarna.

* Andelen företag som går med vinst enligt senaste årsredovisningen.

Av dessa tal skapas ett tillväxtindex som används för att jämföra kommunerna.

Källa: Syna.