28 mar 2023, 10:36

EkoTeck i Lugnvik – ett arbetsintegrerat och socialt företag

Två kvinnor framför en husfasad.
Annika Sundström (t v) och Monica Nordenberg.

Av kommunens drygt 2 000 företag är de flesta enskilda firmor och aktiebolag.

Några få är kooperativ som drivs som ekonomiska föreningar. EkoTeck i Lugnvik är ett av dem, som dessutom är helt unikt i Kramfors. Detta som det enda arbetsintegrerade, sociala företaget.

EkoTeck är kort sagt ett företag som andra – och ändå inte.  

– Vi ska vara lönsamma men drivs inte av att göra stora vinstutdelningar till några ägare. Vårt främsta mål är att skapa meningsfulla arbeten för personer med olika funktionsvariationer, säger verksamhetsledaren Annika Sundström. 

– Företaget ägs av anställda, kunder och andra intressenter. Vi är ett kooperativ där all vinst återinvesteras i företaget, genom att anställa fler eller investera i maskiner, fordon eller den egna fastigheten. Vi är även det enda ASF företaget i Västernorrland som är certifierat; att man uppfyller de krav som ställs för att vara ett certifierat arbetsintegrerat socialt företag enligt SIS-standard.

Både företagskunder och privatkunder

Tjänsterna som erbjuds är bland annat hemstädning, gräsklippning, skottning, sandning, trädfällning röjning av sly och olika transporter. 

– Vi anpassar oss efter efterfrågan och kundernas behov.

Uppdragen utförs både åt privatpersoner och företag. Ett flertal företag i kommunen har avtal med EkoTeck om olika tjänster. De regelbundna privatkunderna uppgår till mellan 300 och 400 stycken och efterfrågan ökar.

– För personer som behöver komma in på arbetsmarknaden erbjuder vi praktikplatser i samarbete med Arbetsförmedlingen.

– Vi har just nu finns 27 personer på lönelistan och alla utgår från den egna fastigheten i Lugnvik, säger Annika Sundström.

”Acceptans och förståelse”

Verksamheten startades som ett socialfondsprojekt i mars 2004 och Eko Teck startade som företag 1 april 2005.

2017 blev EkoTeck utsett till Årets Kooperativ i Västernorrland av Coompanion. Den utmärkelsen togs emot av mångåriga verksamhetsledaren och eldsjälen Birgitta Sewerin.

Även Monica Nordenberg var med vid det tillfället. 

När Monica för 20 år sedan drabbades av en utmattningsdepression var vägen tillbaka till ett arbete en stor utmaning. 

– EkoTeck och Birgitta blev min räddning på väg tillbaka till arbetslivet, säger hon.

– Jag hade gått hemma i sju år när jag började här, i en miljö där det fanns acceptans och förståelse för att alla är olika och att man klarar av olika mycket, olika dagar. 

Monica jobbar fortfarande kvar. Hon är idag ekonomiadministratör och hon är stolt över av att arbeta på EkoTeck. 

– Vi är duktiga på EkoTeck, vi är hängivna det vi gör och våra kunder uppskattar oss.