21 jan 2022, 10:18

Digital företagsträff 3 februari – ersätter fysiska träffar

En man vid en dator

Upphandling, kompetensförsörjning och företagsklimat är tre rubriker för en digital företagsträff 3 februari.

– Vi hade planerat för fem fysiska träffar på lika många orter, men pandemin gör att vi väljer den här modellen i stället, säger näringslivsutvecklaren Mikael Berggren.

Under hösten genomförde näringslivsenheten en turné i kommunen, där den informerade om olika aktuella saker och bjöd in till dialog med företagen.

– Nu följer vi upp det med en träff där vi både berättar om vad som är på gång och hur vi ska jobba för att förbättra servicen till företagen.

– Dessutom deltar representanter från Upphandlingsenheten, Miljö- & Byggavdelningen och Campus Kramfors, säger Mikael Berggren.

Här är hela programmet:

8.00-8.10 Inledning av Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande, och Susanne Königson, tillväxt– och näringslivschef. 

8.10-8.25 Nyheter och information från näringslivsenheten. Vad är på gång? Hur jobbar vi med servicen till företagen? 

8.25-8.35 Campus Kramfors berättar om alternativa rekryteringsvägar för att möta kompetensbehovet. 

8.35-8.45 Upphandslingsenheten informerar om hur du kan bli leverantör till Kramfors kommun och andra offentliga aktörer. 

8.45-8.55 Miljö & Byggenheten ger råd och tips om hur du som företagare kan agera för att snabbast få hjälp med dina ärenden. 

8.55-9.15 Frågestund. 

Anmälan till den digitala företagsträffen 3 februari kl 8.00-9.15 görs på denna länk senast 1 februari kl 17.00 (och en inbjudan med teams-länk skickas ut till deltagarna senast 2 februari):

https://teams.microsoft.com/registration/k9igtChQm0eGt1K9uw5aLg,6DheM6WeZEapAMD-c_KeYA,_HYeA4pz7Ua8Zd8Yb0t-Ow,JzHcFpHJz0qru6pwTIj6MA,5gcp5gxMiUGNX74DLBmP5A,cHjPsymS8E27MyzGIVr0JQ?mode=read&tenantId=b4a0d893-5028-479b-86b7-52bdbb0e5a2e