7 okt 2021, 9:28

Dags att söka stöd från Arvid Hamréns minnesfond

Tre personer vid en dator

Fram till 31 oktober kan du söka stöd från Arvid Hamréns minnesfond. Den instiftades 1984 och ska användas för att understödja utbildning och fortbildning av företagare som bedriver småindustriell verksamhet inom Kramfors samhälle.

Arvid Hamréns fond instiftades 1984 av Arvid Hamrén som växte upp i Kramfors och tillbringade många verksamma år i USA innan han på ålderns höst återvände till Kramfors. Arvids önskan var att via fonden bidra och underlätta sin hembygds industriella utveckling och som ett tack för lyckliga barna- och ungdomsår och för den uppfostran och utbildning han erhöll i sin ungdom.

Stöd kan lämnas för genomförande av lokala utbildningskurser i ämnen, som är av väsentlig betydelse för företags skötsel och utveckling.

Tillgängliga medel är cirka 10 000 kr för 2021.

Ansökan skickas till marcus.gronlund@kramfors.se.

Senast den 31 oktober 2021 ska ansökan vara inskickad.

Läs mer här:

https://www.kramfors.se/naringsliv–arbete/starta-driva-och-utveckla/hamrens-fond.html