7 dec 2021, 10:36

Butiksledare från Mellannorrland gick högkvalitativ utbildning i Kramfors

Flera personer i en lokal
Några av kursdeltagarna tillsammans med Per Sjölund.

16 butiksanställda från företag i mellersta Norrland har gått en högkvalitativ butiksledarutbildning (BLU) i Kramfors.

Utbildningen, som avslutades i fredags, har genomförts av utbildningsföretaget Vizuera och finansierats av Stiftelsen Köpmannaförbundet med medel från tidigare Mellersta Norrlands Köpmannaförbund.

– Pandemin har gjort att vi under en period fått köra digitalt, men allt har ändå fungerat bra, säger utbildningsledaren Per Sjölund från Vizuera.

Utbildningsledaren Per Sjölund.

Cirka tre fjärdedelar av deltagarna kommer från ICA–butiker, däribland ICA Supermarket i Kramfors. 

– Det har sina naturliga orsaker eftersom ICA är en av flera detaljistkedjor som använder oss som utbildare. Men vi har haft deltagare även från andra butiker, som Blomstrande Hem i Kramfors.

Teori och praktik

Utbildningen syftar både till att utveckla det yrkesmässiga ledarskapet och att jobba med den personliga utvecklingen.

– Det hänger ofta ihop med varandra för att nå bästa möjliga resultat, förklarar Per Sjölund. 

– Vi har jobbat mycket med att skapa förståelse för sitt eget och andras beteende för att bli mer självgående som ledare. Även att jobba mer effektivt, att sträva efter ökad affärsmässighet för att nå uppsatta mål och leverera utifrån både företagets målbild och kundernas önskemål.

Teori har varvats med praktiska uppgifter.

Bra erfarenheter av tidigare utbildning

Att en utbildning för deltagare från Ångermanland – utom Örnsköldsvik –, Medelpad och Jämtland/Härjedalen sker i Kramfors, beror till viss mån på det strategiska geografiska läget men mest på de goda erfarenheterna som gjordes när en liknande utbildningen skedde här tidigare.

– 2016/17 genomfördes en BLU i samarbete med Yrkeshögskolan Höga Kusten och den blev väldigt lyckad, säger Christer Westin från Stiftelsen Köpmannaförbundet.

Han tillägger att från stiftelsens sida vill man sprida kunskap om att söka bidrag från Stiftelsen Köpmannaförbundet.

– Att tillsammans med andra aktörer genomföra utbildnings– och utvecklingsaktiviteter för handeln i vår del av Sverige, är värdefullt och uppskattat av handeln. Här är bland annat de lokala handels– och cityföreningarna viktiga partners.

Christer Westin.