3 feb 2022, 9:15

Årets första företagsträff blev digital

Två kvinnor vid en roll-up
Malin Svanholm (t v) och Susanne Königson.

I morse träffades lokala företagare och representanter för Kramfors kommun, när näringslivsenheten genomförde årets första företagsträff. 

Meningen var att det skulle bli fysiska träffar på fem olika orter i kommunen – precis som i höstas – men det fick på grund av gällande restriktioner ändras till ett digitalt möte.

Senare under året kommer det dock att bli fysiska företagsträffar – och minst 150 individuella företagsbesök.

På dagens företagsträff medverkade bland andra Christine Sprinzl från Upphandlingsenheten, Märith Löfgren från Miljö & Byggavdelningen samt Agnetha Fredriksson och Göran Mellander från Campus Kramfors. 

De gav information från sina verksamheter och nyttiga råd till företagarna. Bland annat om hur man kan bli leverantör till kommunen, praktikplatser (LIA, lärande i arbete) som ett led i kompetensförsörjningen och vilken hjälp som finns att få vid olika ärenden.

”Micke” Berggren, Marcus Grönlund och Janne Mellander från Näringslivsenheten redogjorde kort för statusen för olika frågor och berättade om hur den kommer att jobba mot företagen och med företagsfrågor under 2022. Till exempel med digitala och fysiska träffar, sträva efter ökad tillgänglighet och synliggöra företagen i olika sammanhang.

Kommunstyrelsens ordförande Malin Svanholm (S) och tillväxt- och näringslivschefen Susanne Königson inledde företagsträffen, som avslutades med en frågestund.