23 mar 2023, 8:48

Använd platsen och livsmiljön för att attrahera, rekrytera och behålla personal

En man på ett berg blickar ned mot Mondi Dynäs fabrik.

För att attrahera, rekrytera och behålla behövs de mjuka värdena som gör att företag sticker ut i konkurrensen om personal. Att använda en attraktiv plats och dess mervärden för att stärka arbetsgivarvarumärket och rekryteringsprocessen kan göra skillnad. 

En annan fördel med detta är att man kan konkurrera med annat än lönen och minskar omsättning på anställda då de stannar och trivs på orten.

Mondi Dynäs har lyckats bra

Ett företag som lyckats bra med sin rekrytering genom att använda Höga Kusten och platsens mervärden i sin kommunikation är Mondi Dynäs. 

Deras rekryteringskampanj under 2022 för att attrahera kompetens har lett till att ett 40-tal kvalificerade tjänster som utannonserats nu är tillsatta. 

För att andra företag ska kunna rekrytera med liknande kommunikation har man i projektet ”Talangattraktion för kompetensförsörjning i Höga Kusten” tagit fram material om bland annat Mondis kampanj. Det finns nu också möjlighet att söka enskilda företagsstöd eller för företag i nätverk att söka landsbygdsstöd för rekryteringskampanjer.  

– Att attrahera personal nationellt och internationellt är en viktig faktor och för våra företags tillväxt, säger Joakim Sjöstedt, regionchef på Företagarna Västernorrland. 

– Vi välkomnar därför att det nu finns stöd att söka för rekrytering så att fler företag kan attrahera ny kompetens till regionen och bli lika goda exempel som Mondi.

Sök företagsstöd

Det företagsstöd som kan sökas är Region Västernorrlands utvecklingsstöd. 

Stödet är på upp till 50 procent av totala beloppet och maximalt stöd som kan beviljas är 30 000 kronor. 

Är man ett nätverk med landsbygdsföretag kan man även göra en gemensam ansökan till Leader Höga Kusten om stöd för att attrahera, rekrytera och behålla kompetens tillsammans. 

”Ännu mer attraktivt”

– Vi vet att Höga Kusten är ett välkänt varumärke både i Sverige och norra Europa, säger Susanne Königson, tillväxt- och näringslivschef. 

– Att företagen nu kan få finansiering för att marknadsföra intressanta jobb i kombination med livsmiljön, gör Höga Kusten ännu mer attraktivt som plats för att jobba och leva i. 

Kramfors kommun driver tillsammans med övriga kommuner i landskapet projektet ”Talangattraktion för kompetensförsörjning i Höga Kusten”. Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Västernorrland.

Tillsammans med näringslivet tar man fram ett gemensamt arbetssätt och kommunikation för att attrahera ny kompetens och invånare till Höga Kusten. 

Här kan du läsa mer om hur man använder platsen för att attrahera, rekrytera och behålla personal samt vad man kan söka stöd för:

https://www.kramfors.se/kommun–demokrati/kramfors-utvecklar/talangattraktion-for-kompetensforsorjning-i-hoga-kusten.html